Nymbursko

Kersko (12,5 km)
Kerskem, podél Labe a kolem hůr (30,5 km)
Jizerskou a Středolabskou tabulí
Mydlovarský luh (10 km)
Polabskými bory do Sadské (8,5 km)

< všechny oblasti