Čelákovicko

Od Labe k Jizeře (16 km)
Podél Labe z Brandýsa do Čelákovic (12,5 km)
Kersko (12,5 km)
Polabím (36 km)
Dolní a střední Pojizeří
Z Brandýsa přes Čelákovice do Lysé (20,5 km)
Kerskem, podél Labe a kolem hůr (30,5 km)
Jizerskou a Středolabskou tabulí
Vodárenským lesem z Lysé do Brandýsa (21 km)
Mydlovarský luh (10 km)

< všechny oblasti