Přes Lobkovice do Měšic - 18km
Měřeno krokoměrem 16,64km.
Trasa: Kojetice - Lobkovice - Jiřice - U Cukrovaru - Kostelec n/Lab - Mratín - Měšice
Oblasti: Neratovicko
Kategorie: XXV. díl Průvodce
Start: Kojetice: PID 351
Popis trasy: Od autobusové zastávky Kojetice vyjděte ke kostelu sv. Víta stojícímu nad ní a za ním odbočte doleva po zelené turistické značce vedoucí okolo kamenolomu s jezírkem a po okraji lesa do Lobkovic. Tam přejdete železniční trať a hlavní ulici a dojděte ke kostelu Nanebevzetí P. Marie, u něhož můžete vidět hrob Františka Palackého; za ním jde zelená doprava podél Labe na konec vsi, kde stojí zámek, jejž můžete zezadu obejít a potom pokračujte podél řeky. V lese naproti vsi Kozly šla dřív značka doprava, což můžete také učinit, ale my jsme zvolili cestu po nové zelené dál po břehu Labe; značka se od něj po chvíli trochu vzdálí, ale ještě před domy na okraji Jiřic jde doleva zpět k němu; dál pak pokračuje po okraji Jiřic podél řeky. Také můžete jít téměř souběžnou uličkou nahoru do obce, podívat se na kapličku a od ní se vrátit k Labi.
Značka vás teď podél Labe povede k jeho slepému rameni, podél nějž jděte až k potůčku, přes který zde vede můstek - tady se od současné zelené odpojde a jděte doprava pěšinkou podél tohoto potůčku. Pěšina vás dovede k domu, od něhož dojdete po příjezdové ulici na hlavní silnici, po které jděte doleva. Půjdete mezi průmyslovými objekty k mostku přes Mratínský potok, za nímž přejděte hlavní ulici doprava a opusťte ji po stezce podél potoka, jež stočivši se doleva vyústí na parkové náměstíčko, po němž jděte v tomto směru, ale také se šikmou pěšinkou přibližte k jeho pravému okraji, z nějž následně vyjděte po chodníku ulicí, jež po chvilce přijde na křižovatku, kde se dejte doprava. Ulicí, do které jste teď odbočili, jděte stále rovně až na okraj města, kde přejděte železniční trať a pokračujte po cestě, z níž celkem dlouho není kam odbočit; ještě předtím, než se tato stočí doleva, po čemž skončí, z ní musíte přejít na souběžnou cestu vedoucí po okraji pole napravo. Když na ni správně projdete, povede vás tato po levém okraji polí a luk na silnici číslo 244, po níž se dejte doprava a dojděte do Mratína. Mratínem jděte stále rovně (na křižovatce v jeho středu se můžete dát doleva a jít o něco delší cestou po žluté) okolo kostela sv. Michala ke konci vesnice - kousíček za kostelem je u konce zástavby napravo odbočka doleva, po níž dojdete na žlutou značku; ještě před můstkem přes Líbeznický potok musíte odbočit vpravo na pěšinku (z této strany neuvidíte žádné označení).
Pěšina vás stále rovně povede okolo rybníka až do Měšic, kde vyjdete na ulici a dáte se po ní doleva; následně odbočíte doprava k zámku. Až si prohlédnete zámek i park za ním, pokračujte zpřed něj dál v původním směru (spolu se žlutou) na blízkou hlavní ulici, kde hned napravo od vás uvidíte autobusovou zastávku.
Cíl: Měšice: PID 345
                     PID 351

Fotky: Praha V (393-396); Mělnicko (257-263)

3.12.2011