Z Levého Hradce přes Klecany do Prahy - 14km
Trasa: Levý Hradec - Roztoky - Na Dole - Klecánky - Klecany - Veltěž - Zdiby - Ďáblice
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: XXV. díl Průvodce
Start: Roztoky,Levý Hradec: PID 340
            Roztoky-Žalov: t091
Popis trasy: Přijedete-li autobusem, vyjděte po zelené odbočce neklesající cestou končící u kostela sv. Klimenta na hradišti. Přijevše vlakem přejděte trať a vydejte se doleva po zelené; na rozcestí, kde značka pokračuje mírně doprava po hlavní ulici však jděte vlevo ke křížku a stoupejte cestou nalevo od něj, jež by měla být zkratkou na hradiště.
Za kostelem (blíže ke srázu do údolí Vltavy) jde stará zelená na pěšinku napravo - prudce klesající do údolí. Tuto zkratku využijte, dole pak jděte již po aktuální značce doleva, podejděte železniční trať a dejte se vpravo podél Vltavy, přes niž je za zákrutou - ještě před vstupem do zástavby Roztok - přívoz. Jeho jízdní řád a poněkud neaktuální (aspoň v době, kdy jsme šli tuto trasu) ceník naleznete na stránkách http://www.klecany.cz.
Přívozem tedy překonejte řeku a vydejte se po proudu (tedy zpět) spolu s červenou turistickou značkou. Obejdete zastávku Klecany,Klecánky a přijdete na rozcestí červené se začínající zelenou, na niž přejděte a začněte stoupat vpravo. Cesta se stočí doprava a jde vzhůru Klecanským hájem okolo křížku připomínajícího V. B. Třebízského (nalevo od cesty) na okraj Klecan, kde narazíte na odbočku k vyhlídce, již je ovšem lepší projít zvlášť, neboť je opravdu velmi dlouhá.
Městečkem dojdete do horní části jeho centra, kde stojí fara, zámek a kostel Nanebevzetí P. Marie. Odtud pokračujte po zelené hlavní ulicí ke hřbitovu, hned za nímž se dejte - podél jeho zdi - doleva; nová zelená jde dál rovně po silnici. Potom se držte přímého směru (a to i v místě, kde vidíte starou zelenou šipku doprava); na konci ulice vedou z chodníku na pravé straně ulice schůdky ke křižovatce, z níž pokračujte stejným směrem a i dál pak jděte stále rovně - ven z Klecan na rozcestí, kde stará zelená vede doprava, ale vy pokračujte přímo až na rozcestí v úrovni Zdibska (statek viditelný nalevo), kde se dejte doprava. Půjdete výhledovou cestou na malé rozcestí, kde napravo jde cesta po okraji pole a nalevo úvozová, již si vyberte a sklesejte po ní do Veltěže, v níž dojděte na hlavní ulici a po ní jděte doleva - spolu se žlutou značkou. Žlutá to bere po hlavní ulici Průběžné - nejkratší to cestou -, pokud se však chcete podívat do centra Zdibů, jděte na křižovatce za rybníčkem rovně menší ulicí Prostřední končící na návsi Mistra Jana Husa, po níž se dejte vlevo, přejděte čtyřproudovou ulici a podívejte se na kostel Povýšení sv. Kříže; k návratu na žlutou pak použijte chodník po levé straně velké ulice Pražské, odkud se můžete dívat na zámek.
Po spojení obou variant vede žlutá do podchodu, za nímž okolo zdi zámeckého parku opouští Zdiby a jde na rozcestí polních cest, kde se dává doprava a vede vás za skládkou do Ďáblic, kam vstupuje ulicí Statkovou. Tou dorazíte na hlavní ulici Šenovskou, kde žlutou opusťte doleva (v případě nedostatku času můžete jít i doprava na zastávku U spojů) a dojděte na zastávku Na Štamberku - cestou k té do centra nejprve obejdete zastávku na opačnou stranu, dole na křižovatce si vyberete vedlejší ulici rovně a jen maličko vystoupáte k vašemu odjezdovému stanovišti.
Chcete-li se podívat do centra Ďáblic se zámkem, jděte na poslední zmíněné křižovatce vlevo (po hlavní) a klikatícími se hlavními ulicemi (Na Štamberku a U Parkánu) dojděte přes historické jádro Ďáblic na autobusovou zastávku Ďáblice.
Cíl: Na Štamberku: 103
                                202
                                345
                                368

Fotky: Praha Z (510); Praha V (397-398)

14.1.2012