Kerskem, podél Labe a kolem hůr - 30,5km
Měřeno krokoměrem 27,66km.
Trasa: St. Vestec - Vršek u Vestce - Psárce - Velenka - Kersko - V Chaloupkách - Přerov n./Lab. - St. Vestec
Oblasti: Čelákovicko; Nymbursko
Kategorie: XXIX. díl Průvodce
Možnosti: -0,5km - vypuštění borovic v Kersku
                  varianta 23,5km
                  varianta 15km
Start pro Prahu: Starý Vestec - doprava: PID 398
Popis trasy: Ze Starého Vestce vyrazte po žluté po směru jízdy. Na konci obce se odpojíte od silnice a půjdete směrem k Vršku u Vestce, když se otočíte, uvidíte nalevo Přerovskou a napravo Semickou hůru. Na Vršku naleznete zříceninu kaple a pak půjdete až ke starému odpočívadlu u dálnice D11. Přes pole se dostanete do lesa Psárce, v němž přejdete silnici a nakonec vyjdete na pole za severozápadním okrajem Velenky. Potom přijdete na silnici, kde se odděluje trasa 15km.
Ve Velence si prohlédněte kostel sv. Petra v okovech a znovu jděte po silnici na konec vsi, kde se odpojí tentokrát trasa 23,5km.
Na hlavní trase pokračujte po žluté do lesa Kersko. Na konci žluté přejděte na zelenou a pořád rovně jděte na odbočku k borovicím Švarné Tonce a Krásné Pepíně.
Od borovic pokračujte po zelené přes kraj osady Kersko a přes staré koryto Labe k řece. Podél Labe vás zelená dovede až k PR Vrť, kde se k vám připojí červená spolu s trasou 23,5km.
Dále po značce přejděte silnici a jděte zase kolem Labe s pohledy na Lysou do osady V Chaloupkách. Kus za Chaloupkami se definitivně odpojíte od řeky a přijdete do Přerova nad Labem, kde se k vám připojí 15km trasa.
Dále vás zelená dovede na žlutou, po níž se dostanete na přerovskou náves s kostelem sv. Vojtěcha, se zámkem a také se skanzenem. Až si to všechno prohlédnete, běžte po žluté zpět do Starého Vestce.
Cíl: Starý Vestec - doprava: PID 398

30.7.2005