Klánovickým lesem z Jiren do Běchovic - 10km
Trasa: Jirny - N. Jirny - Cyrilov - Klánovice - Běchovice
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: XIII. díl Průvodce
Start: Jirny: PID 304
                    PID 344
Popis trasy: Od autobusové zastávky Jirny se vydejte po hlavní silnici směrem dál od Prahy, tedy doprava a pak doleva; za druhou křižovatkou opusťte silnici a napravo od ní se za školou podívejte na plácek s kostelem sv. Petra.
Od něj se pak vraťte až na rozcestí, kde hlavní odbočovala doleva a při pohledu od kostela jděte vlevo a o něco níže zase doprava Navrátilovou po staré žluté značce. Touto ulicí dojděte na silnici od Prahy a dejte se doleva kolem zdi zámeckého parku a hlavního vstupu do nepřístupného areálu; teprve u zastávky Jirny,,zámek můžete po popojití kousek doprava zámek uzřít. Poté se zase vraťte na silnici, abyste ji za zastávkou opustili přímou uličkou, jíž dojdete na konec zástavby, kde se dejte vlevo a polem dospějte až na výrazné rozcestí, kde odbočte vpravo po aktuální žluté přicházející zkratkou z centra Jiren.
Žlutá značka vás pak přímou cestou přivede do okrajové části Nových Jiren u Klánovického lesa, kde odbočí doprava vedouc k lesu, jímž jde zprvu širokou cestou přes rozcestí se zelenou, ale pak odbočí doprava na pěšinku a tou vás přivede na kraj Klánovic a k železniční trati, podél níž spolu s červenou dostanete se k železniční zastávce Klánovice, kde použijte podchod a za ním se dejte vpravo, nyní již podle červené - protože žlutá skončila - nejprve po nástupišti (třeba až na jeho konec) a pak společně se zelenou podle trati. Až se od železnice vzdálíte, narazíte na rozcestí, odkud zelená pokračuje cestou napravo, zatímco červená jde mírně vlevo. Podle červené pak projdete část Újezda nad Lesy zvanou Blatov, a sice Bečvárskou ulicí, k čističce odpadních vod, před níž čerevná, již značný kus za obcí, odbočuje doprava jdouc blíže k trati a podél ní až k Běchovicím, kde se stočí doleva a na ulici V Okálech potom doprava, aby šla na konec této ulice, dále kolem garáží a za nimi kousek napravo přímým směrem stáčejíc se lehce vlevo k rybníčku, za nímž odbočíte doleva hlavní ulicí Mladých Běchovic vedoucí na Českobrodskou, kde se dejte vlevo k autobusové zastávce.
Cíl: Běchovice: 109
                          250
                          261
Pokud si chcete trasu prodloužit, klepněte sem, nebo otočte list.

Fotky:

6.6.2009