Kersko - 15,5km
Tato vzdálenost platí pro cestu až na nádraží Lysá nad Labem; délka základní trasy je 12,5km.
Měřeno krokoměrem 15,87km; základní trasa 13,46km.


Trasa: Třebestovice - Kersko - Vrť (- Litol - Lysá n./Lab.)
Oblasti: Čelákovicko; Nymbursko
Kategorie: XIII. díl Průvodce
Start: Třebestovice: t011+060
                                t011 -> Poříčany -> t060
Popis trasy: V Třebestovicích vyjděte po zelené turistické značce začínající ihned u železniční zastávky proti směru příjezdu od Poříčan a následně doprava; na konci obce doleva a doprava přes silnici a lesem Kersko k motorestu, odkud půjdete dlouho rovně až k odbočce k borovicím.
Odtud zelená pokračuje vlevo na souběh s červenou a od ní se pak odděluje vpravo vedouc nakonec až k řece Labi, podél níž pak směřuje k Litolskému mostu, kde můžete skončit na autobusové zastávce.
Cíl: Lysá nad Labem,Litol, u mostu: 127221
Cesta k nádraží: Pokud se chcete dostat do centra Lysé, přejděte na rozcestí před mostem na červenou a po ní na most vystupte, přejděte jej a na protějším břehu po schodech sejděte šeboše po staré silnici k viditelné Litoli. Červená později v obci vchází na stezku pro chodce, ale doleva jde zřejmě její budoucí verze, a sice ke kapličce Panny Marie a dále k nádraží, pod nímž se dnes nachází příjemný podchod.
Doprava z Lysé nad Labem: t231

Fotky: Nymbursko (002-007)

3.10.2009