P1: Zámky - Libeň - 10km
Měřeno krokoměrem 8,47km.
Trasa: Zámky - Podhoří - Troja - Libeň
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Proti proudu Vltavy
Start: Zámky: 102
Cesta ze Sídliště Bohnice: O víkendu vyrazte ulicí Feřtekovou a jděte pořád skoro rovně až k vyhlídce u rohu školního hřiště. Zde odbočte doprava a na rozcestí za koncem plotu jděte přímo po pěšince stáčející se doleva rovnoběžně s loukou. Jděte stále rovně a mírně klesejte do údolí, až přijdete na zastávku Zámky (+1,5km).
Doprava na Sídl. Bohnice: 102
                                          186
                                          200
Popis trasy: Ze Zámků jděte po červené směrem na Troju - půjdete podél Vltavy až k osadě Podhoří, kde se značka od řeky odklání. Vy pokračujte po cestě - u konce obce se k vám značka znovu připojí a pokračuje okolo zoologické zahrady na parkoviště, kde jde opět doleva. Vy se od ní znovu odpojte a pokračujte přímo ulicí Povltavskou. Podejdete lávku přes Vltavu a za ní se opět přibližte k řece a jděte podél veslařského kanálu, pod most Elektrické dráhy a dále k mostu Barikádníků, u nějž se asfaltová cesta odklání a vy jděte po pěšince u Vltavy, jež vás povede pod rušnou ulicí Povltavskou, od níž se odpojí a podél ramene Vltavy pokračuje ulice U Českých loděnic, na níž vystupte po šikmé pěšince vzhůru. Ulie U Českých loděnic vás dovede k novým protipovodňovým zábranám, přes které přejděte. Za zábranami se cesta stočí doleva a vyústí na ulici, po níž jděte pořád přímo až ke schodům na Libeňský most, nad nimiž se nachází tramvajová zastávka.
Cíl: Libeňský most: 1
                                3
                                12
                                15
                                25

10.11.2006