P5: Královice - Nedvězí - 5,1km
Měřeno krokoměrem 4,53km.
Trasa: Královice - Nedvězí
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Proti proudu Rokytky
Start: Pod hradem: 366
            Královice: 266

Mapa trasy:
Odkazy: Mapy.cz; soubor GPX

Popis trasy:
- za zastávkou Královice vpravo ul. K Uhříněvsi k zast. Pod hradem
- od ní rovně po ulici na konec Královic
- tam vpravo
- po cestě dojít do údolí Rokytky s pastvinou, na niž vstupte; nechoďte brankou naproti, ačkoliv tam kousek vede cesta údolím; správná cesta by měla být maličko výše nalevo
- pěkná cesta, na níž můžete potkat staré modré značky, vás povede souběžně s Rokytkou; za velkou zákrutou vpravo (z vašeho pohledu) přijdete na rozcestí se soutokem a starým můstkem
- cesta vlevo vede podél potůčku do Křenic, cesta po druhém břehu je po chvíli neschůdná, vy přejděte menší potůček (ten nalevo) a jděte rovně podél Rokytky; to by mělo být možné
- po čase se dostanete k dalšímu můstku, kde se dejte doleva a vzdalujte se od říčky; po louce si to můžete zkrátit vpravo, každopádně dojděte na silnici a dejte se po ní doprava
- v Nedvězí rovně ul. Pánkovou až na větší křižovatku s Hájovou, kde vlevo přes Rokytku a znovu vlevo k autobusové zastávce na menší komunikaci

Cíl: Hájová: 267

Fotky: Praha (d33-d34)

10.10.2013