P4: Koloděje - Královice - 5,1km

Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Proti proudu Rokytky

Start: Pod oborou: 111
                                269
                                329

Mapka:

Popis trasy: Z autobusové zastávky (v obou směrech) vyjděte po směru jízdy na křižovatku a z ní stoupající ulicí Úvozovou (spolu s červenou značkou). Ta skončí u zámku, odkud bohužel nelze pokračovat oborou, jež je pro veřejnost uzavřená, a tak se dejte doleva alejí (Podzámecká ul.) k autobusovému obratišti s kostelem Povýšení sv. Kříže. Společně s červenou odbočte mírně doprava a ulicí Lupenickou stoupejte k nově upravenému pahorku, jejž můžete přejít, nebo obejít zprava po červené, za ním se cesty, po níž vede značka, držte až na křížení s větší cestou od Stupic (vedou tu také elektrické dráty); zde červenou opusťte a dejte se po cestě doprava a pak se držte přímého směru, po chvíli začnete klesat (cesta se větví, ale dolů vede jak pravá, tak levá varianta) a sejde do údolí Rokytky již za oborou. Tady cestu - přecházející Rokytku stoupaboš - opusťte a jděte vlevo po pěšině údolím. Za chvíli napravo uvidíte místní část Hájek, do níž vede lávka, vy však pokračujte podél Rokytky k další lávce. Za ní, nebude-li příliš bujná vegetace, můžete pokračovat rovně podél Rokytky, která se později stáčí vlevo a vy také zamiřte tím směrem; alternativní možnost vede vlevo po široké cestě, která však údolí jen přechází a na jeho druhé straně stoupá, což vy nedělejte - na začátku stoupání se dejte vpravo po pěšině v dolní části srázu, jež vás přivede až na konec torza plotu, který dříve obklopoval dnes zanedbanou louku. Obě varianty se scházejí na konci zbytků tohoto plotu u dřevěného můstku, po němž přejděte Rokytku a vstupte na pěšinu mezi stromky, za níž uvidíte jezírko se schody od jednoho z domů nahoře ve vsi; před jezírkem se dejte doleva, kde je pěšina vedoucí údolím ke hrázi rybníka Markéta, na niž vyjděte podél zábradlí.
Hráz nepřecházejte, nýbrž se dejte vlevo a následně vpravo po pěšině, doprovázené značkami na stromech - cesta je poměrně krkolomná, slabší jedinci mohou přejít hráz a dojít do silnici, po níž se dostanou do Královic. Pěšina vede nad břehem rybníka, až nakonec vystoupá k poli. Po jeho okraji musíte dojít k úzkému lesíku před vámi, za nímž již uvidíte kostel sv. Markéty - k němu zamiřte. U kostela narazíte na odbočku červené značky, po prohlídce se jí však držte jen chvilku - hned za kostelem odbočuje z asfaltové cesty doprava pěšina (kudy dříve vedla červená), klesající na louku. Po pěšině jděte přímo směrem do Královic, po chvíli se dostanete zpátky k Rokytce a následně se k vám zleva připojí červená, jež vás do Královic bez problémů dovede. Nalevo nahoře uvidíte tvrz a uličkou Pod hradem přijdete na hlavní, kde kousek nalevo je zastávka linky 366 Pod hradem a když půjdete vpravo, dostanete se k zastávce Královice (nacházející se nalevo od hlavní v ul. K Nedvězí).
Cíl: Pod hradem: 366
       Královice: 266

Fotky: Praha (d30; e65-e78)

25.7.2013