P2: Hloubětín - Dol. Počernice - 10,6km
Měřeno krokoměrem 10,44km.
Trasa: Hloubětín - Hrdlořezy - Kyje - Dol. Počernice
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Proti proudu Rokytky
Start: Starý Hloubětín: 8
                                      19
           Nademlejnská: 3
Popis trasy: Z ostatních zastávek nejprve přijďte na výstupní zastávku linky 8 v obratišti Starý Hloubětín - ze zastávky l.19 musíte na tramvajové křižovatce přejít rušnou Poděbradskou; z Nademlejnské (linky 3) jděte rovně po Poděbradské k obratišti (napravo). Tato výstupní je na vnější koleji a z její prostřední části vedou schody k Rokytce, po nichž sejděte a dejte se vlevo proti proudu. Nyní se držte stezky podél Rokytky okolo můstku a podle zákruty zvolna doprava, načež přijdete k mostu k Hořejšímu rybníku - zde můžete přejít a vzít to po protějším břehu (mezi říčkou a rybníkem), nebo také pokračovat po stejném břehu; na další lávce - u viaduktu - se, pokud jste přecházeli k rybníku, vraťte na původní stranu Rokytky a nalevo od ní jděte do Hrdlořez. Tam se podél říčky stočíte doleva a budete směřovat úplně zpět po panelové cestě; u železničnímu mostu se k říčce přiblížíte, abyste jej podešli, a následně se od ní zase vzdálíte; pak přijdete kolem hřiště na ulici Čelákovickou, kde se dejte doprava přes most a na další křižovatce vlevo ul. Celniční, která se stáčí mírně doprava stoupajíc k začátku vysokého mostu silnice Průmyslové. Na další křižovatce se od Celniční zase odpojte a stoupejte chodníčkem k poslednímu pilíři mostu, za nímž estakádu podejděte a pokračujte ve stoupání vpravo ulicí Třešňovou, s níž se následně stočte vlevo. Po chvíli se ulice stáčí doprava; hned potom ji opusťte doleva Vlkovickou a stále rovně i přes kruhový objezd po ní jděte na cestu do centrálních Kyjí. Až zase přijdete k domům, opusťte ulici doleva po schůdkách se zákazem vstupu, po nichž sejdete na hráz Kyjského rybníka. Tady se dejte doleva po hlavní ulici přes hráz, stáčející se vpravo podél rybníka k železničnímu podjezdu, jímž projděte a pokračujte rovně. Stále se držte rybničního břehu - odpojíte se tak od hlavní na uličku U rybníka, z jejíhož konce pokračuje pěšinka na cestu mezi dvěma částmi rybníka, po níž jděte vpravo. Přijdete na hlavní ulici Broumarskou, kterou přejděte a hned ji opusťte naproti na cestu podél Rokytky, s níž se cesta stočí doprava a přivede vás do uličky Za Rokytkou, kde se od říčky na chvíli vzdálíte. Proševše celou tuto uličku vyjdete k můstku, za nímž se dejte po silničce doleva. Za chvilku přijdete k ochranné hrázi nalevo, u níž můžete buď sejít po prudké pěšince a jít rovnou podél Rokytky, nebo se dát doleva až po chvíli po cestě, jež vás za čas přivede zpátky k říčce. Podél ní jděte okolo Hostavic k soutoku s Hostavickým potokem, kde můžete jít buď rovně přes brod, kde lze přítok přeskočit, nebo spíš doprava po stezce k můstku, cesta přes nějž je jen o maličko delší. Dál po louce souběžně s tokem Rokytky vede udržovaná pěšina, jíž se stále držte - Rokytka i stezka vedou celkem dlouho rovně, později se pozvolna stočí doprava a zase se drží víceméně jednoho směru, až po pěšině dorazíte na cestu, která říčku přechází brodem, v jehož blízkosti je lávka; ani tady však Rokytku nepřecházejte, nýbrž jděte rovně po cestě podél ní až do Dolních Počernic. Tam kolem hřišť přijdete na ulici Národních hrdinů, po níž se dejte vlevo přes Rokytku a již potom opusťte doprava vstupem do zámeckého parku, z nějž můžete vidět zámek. Parkem jděte nejprve rovně za první můstek a pak se držte nalevo, abyste kolem pěkných budov došli na hráz Počernického rybníka, kde se dejte doleva a potom znovu doleva po ulici (opět Národních hrdinů) k autobusové zastávce.
Cíl: Škola Dolní Počernice: 263

Fotky: Praha (c61-c65)

2.8.2012