P1: Libeň - Hloubětín - 6,2km
Měřeno krokoměrem 6,15km.
Trasa: Libeň - Vysočany - Hloubětín
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Proti proudu Rokytky
Start: Libeňský most: 1
                                    3
                                    12
                                    15
                                    25
Popis trasy: Přímo z protředka zastávky Libeňský most vyjděte k severu (z pohledu od centra doleva) po schodech a rovně po cestě s cyklotrasou zahrádkářskou osadou na rozcestí, kde jde vpravo asfaltka k protipovodňovým vratům, na niž odbočuje i cyklotrasa. Po této cestě přejděte šíji slepých ramen Vltavy a potom ústí Rokytky, podél níž se dejte doprava a uličkou U Českých loděnic dojděte na Elsnicovo náměstí. Tam přejděte přes přechod napravo do středového prostoru a přímo dojděte k semaforům, na nichž přejděte ulici s tramvajovými kolejemi a kousíček napravo pokračujte podél Rokytky. Ta se stočí vlevo a potom dorazíte k můstku, za nímž podél řeky vede nalevo od ní cyklostezka pozvolnou zákrutou vpravo a pod železničním mostem až k můstku, za nímž již pokračuje jen pěšinka; zde je lepší přejít a po opačném břehu, kousek pak podél frekventované silnice Čuprovy dojít k podchodu, do nějž sestupte. Za ním si to namiřte mírně vlevo kolem parkoviště k mostku u usedlosti Kolčavka, od nějž pokračujte po cyklostezce stále napravo od říčky pod zbouraným viaduktem železniční trati na Těšnov, přes ulici Podvinný mlýn až na hlavní Sokolovskou, kde přejděte jen tuto ulici a jděte po tomtéž břehu až k další hlavní ulici - Freyově. Tady je zejména v pracovní dny vhodné využít řízený přechod kousek napravo, potom však jděte doleva, přejděte Rokytku a jděte vpravo po pěšince nalevo od ní. Od říčky teď nikde neodbočujte, ani ji nepřecházejte; nakonec podejdete most bývalé vlečky a dorazíte na hlavní ulici Poděbradskou, kde, chcete-li jít na tramvaj linky 3, odbočte doprava, ale jinak se dejte doleva znovu pod bývalou vlečkou, dnes cyklostezkou, ke tramvajové křižovatce, nalevo od níž je zastávka Starý Hloubětín pro linku 19 a napravo v obratišti začíná linka 8.
Cíl: Starý Hloubětín: 8
                                 19
        Nademlejnská: 3

15.3.2012