Značená trasa 3087 s prodloužením
Roztoky -> Levý Hradec + p. - 11km

Měřeno krokoměrem 11,91km.

Trasa: Roztoky - Levý Hradec - Alšova vyhl. - Tiché úd. - Roztoky
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Roztoky,,nádraží: 340
                                        350
            Roztoky u Prahy: t091
                                        M41
Popis trasy: Před nádražní budovou začíná chodníček se zábradlím, vedoucí vpravo - po něm se vydejte a mírně stoupejte k ulici, po níž se dejte doprava, abyste sklesali do železničního podjezdu, za nímž přijdete k odbočce k přívozu, kde se rozdělují značky žlutá a zelená - vy pokračujte podél trati po zelené. Podél řeky vás značka přivede k podjezdu, do nějž odbočí a vy s ní. Za ním si dávejte pozor na správnou odbočku - za zahradou napravo, ještě v porostu (tedy ještě před zábradlím) vede doprava malá strmá pěšina, na niž odbočte (nová zelená vede rovně mnohem delší cestou, ale vy ji tady opusťte). Po pěšině vystoupáte na sráz a pak půjdete od samoty trochu větší cestou ke kostelu sv. Klimenta.
Od aktuální zelené sem vede pouze značená odbočka, po níž (hlavní příjezdovou ulicí) dojděte k autobusové zastávce; tam ovšem značku - končící dole na železniční zastávce - opusťte a jděte stále rovně zdejší hlavní ulicí až na křižovatku s velkou silnicí, kterou jen přejděte a pokračujte dál rovně na konec nové zástavby a směrem k vrcholu s vysílačem, pod nímž se ovšem dejte doprava po asfaltce podél plotu. Zpevněná cesta se po chvíli stáčí vlevo k bráně, ale vy ji opusťte rovně podél stromořadí; půjdete cestou s krásnými výhledy, minete odbočku doprava, potom začne cesta více klesat k Úněticím a přijdete na rozcestí kde vyjezděnejší cesta vede vlevo a ke vsi vede trochu menší - vy odbočte doleva, na dalším rozcestí si vyberte cestu mírně vlevo - směrem k tábořišti; jděte po jeho pravém okraji a na konci tábořiště si vyberte vyšlapanější pěšinu (tedy ne tu úplně v rohu). Tato cesta vás přivede na Alšovu vyhlídku.
Z Vyhlídky se kousek vraťte a pak po modré odbočce klesejte do údolí na Rozc. pod Alšovou vyhlídkou, kde se připojte na modrou směr Roztoky, jež vás dovede Tichým údolím až k nádraží; pokud chcete, můžete podjezdem ještě před nádražím odbočit k zámku.
Cíl: Roztoky,,nádraží: 340
                                    350
        Roztoky u Prahy: t091
                                    M41

Fotky: Praha Z (560)

15.6.2013