Značená trasa 3059
Kateřinky -> Uhříněves - 9,5km

Měřeno krokoměrem 8,26km.

Trasa: Kateřinky - Milíčovský les - Křeslice - Pitkovická stráň - Uhříněves
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Kateřinky: 363
Popis trasy: Ze zastávky Kateřinky vyjděte po směru jízdy po zelené značce, jež odbočí do první ulice vlevo (Milíčovské) a povede vás na její konec, z nějž pokračuje rovně (kousek napravo od křižovatky) a na konci cesty doprava po stezce do Milíčovského lesa. Na větší cestě se dáte doprava a po chvíli doleva. Po delší době se pak dostanete k rozcestníku, od nějž vás značka povede doprava a přímo na druhý konec lesa, podél nějž zamíří doleva. Za lesem přijdete do zatáčky silnice, odkud budete pokračovat vlevo po silničce (ul. Ke Štítu). Již za chatami můžete odbočit doprava podél plotů (zelená jde vpravo až dál - před statkem), potom se stočíte doleva, vrátivše se na zelenou se dáte vpravo a vlevo a dojdete na hlavní ulici Štychovu v dolní části Křeslic. Tady zamiřte doprava a za autobusovou zastávkou se spolu s červenou dejte doleva. Jděte podél okraje zástavby do místa, kde napravo uvidíte altánek a k němu pěšinu - tady opusťte značky a zamiřte kolem altánku k lávce přes Botič, za nímž pokračujte rovně, po další lávce přejděte Pitkovický potok a poté se zase připojte na zelenou vedoucí po levém okraji louky. Značka vás nyní povede údolím pod Pitkovickou strání k domům v uličce Ryzcové, kterou sejdete na bývalé autobusové obratiště Pitkovice, z nějž pokračujte rovně po silnici do zatáčky, v níž silnici opusťte rovně na cestu, jež vás přivede do osady mezi Pitkovicemi a Uhříněvsí. Tady se dejte doleva po ul. K dálnici a po chvíli odbočte po zelené vlevo do ul. Ke kříži. Tato ulice se stáčí doprava, ale vy to klidně můžete vzít vpravo už za dřív a přejít pusté prostranství kratší cestou do protějšího rohu, kde na ulici sestupují schody; ať tak či tak, projděte podjezdem a hned potom se dejte vlevo po schodech, načež pokračujte přímo až k nádraží. Pokud byste chtěli jet ze zastávky Picassova, dejte se ještě před nádražní budovou vpravo stejnojmennou ulicí.
Cíl: Nádraží Uhříněves: 232
                                      265
                                      267
                                      269
                                      325
        Pha-Uhříněves: M9
        Picassova: 266
                          364
                          366
                          382
                          383

Fotky: Praha (d10-d11)

23.2.2013