Značená trasa 3051
ŽST Karlštejn -> Tetín - 19km

Měřeno krokoměrem 17,89km.

Trasa: Poučník - Klučice - Běleč - Liteň - Vinařice - Tobolka - NPR Koda - Tetín
Oblasti: Berounsko; Český kras
Kategorie: Značené trasy
Start: Karlštejn: t171
Popis trasy: Od nádraží Karlštejn vyjděte vpravo po žluté a zrušené zelené k železničnímu přejezdu, kde se dejte vpravo (žlutá jde na druhou stranu), po silnici dojděte do zatáčky vpravo a hned, jak zatáčka skončí, se dejte doleva po cestě stáčející se zpět a stoupající k ohradám pastvin; zde se stočte doprava. Potom se držte přímého směru, vstupte za ohradu (napravo) a stoupejte podél porostu (nalevo od vás) k lesu, kde narazíte na cestu, po níž pokračujte ve stoupání. Nahoře přejděte elektrický ohradník a vlevo po asfaltce stoupejte na okraj golfového hřiště, kde se dejte po cestě doleva, hřiště opusťte a stoupejte podél jeho oplocení až do místa, kde bude přímo nalevo nad vámi stožár na vrcholu Voškov; tady znovu překonejte ohradu a stoupejte zanedbanou pěšinou prudce k vrcholu. Nahoře vás za námahu odmění překrásný rozhled a narazíte tam na asfaltovou cestu, po níž jděte rovně. Po asfaltkách dojděte přes hřiště do místa přímo naproti stožáru; přibližně v těchto místech hřiště opouští cesta klesající do Bělče. Ve vesnici se pak dejte po ulici vpravo, spolu s aktuální zelenou přicházející od Zadní Třebaně. Potom se nechte vést doleva, po hlavní pak znovu doleva, doprava a zase doprava na křižovatku, kde jde hlavní ostře vlevo, ale vy pokračujte mírně doprava; za chvíli silničku opustíte vlevo na polní cestu, po níž se dostanete do Litně. Na jejím okraji se dáte vlevo k návsi, po ní doprava a na jejím druhém konci, kde zelená pokračuje vlevo, se můžete dát doprava, abyste se podívali na kostel sv. Petra a Pavla.
Náves nakonec opusťte po zelené, tedy na jih, a pak z hlavní odbočte mírně doprava stoupaboše na okraj obce a k lesu. V něm vás značka spolehlivě povede (jednou se dává vlevo) až na jeho okraj, kde půjdete po kraji pole na cestu k silnici, po níž se dáte vlevo do Vinařic, na jejichž návsi stojí kaplička. Kousek za návsí se dáte doprava, po silničce půjdete přes křižovatku s trochu větší silnicí k lomu, u nějž ji opustíte vlevo a po pěšince sejdete překříživše příjezdovou silničku až na cestu přicházející zleva po okraji lesa, po níž vpravo do lesa vstoupíte, přejdete okraj louky a poté budete lesem vedeni značkou až na jeho konec, kde si stezka zachází trochu vlevo, ale vy si můžete cestu zkrátit tím, že půjdete nejkratší cestou k náspu silnice a na něj vystoupáte; každopádně pak půjdete po silnici vpravo a po chvíli ji opustíte doleva k lesu, jímž budete stoupat k rozcestí se žlutou na dohled od Tobolky, z nějž značky pokračují společně mírně vpravo. Na silnici se pak dávají vlevo do vesnice a na návsi se rozdělují. Zelená vede rovně a kousek za koncem Tobolky - za zatáčkou doleva - odbočuje vpravo na cestu napravo od Tobolského vrchu vedoucí k národní přírodní rezervaci Koda, jíž půjdete po příjemné cestě do místa, kde zelená začne prudce klesat pěšinkou. Dole se setkáte s modrou a společně zamíříte doleva do Tetína, kde sejdete na hlavní, přejdete údolí a vystoupáte na náves s autobusovou zastávkou.
Před ní se můžete dát doprava ke kostelům sv. Kateřiny a Ludmily, od nichž se uličkou přímo a nakonec doleva dostanete k odbočce vpravo na zříceninu hradu, z níž se ňásledně vraťte druhou cestou - kolem kostela sv. Jana Nepomuckého.
Cíl: Tetín: 210017 -> Beroun -> t171
                                                          t173
                                                          380
                                                          210004/100384
                                                          140100
                                                          143101
                                                          210019
                                                          210020
                                                          210040
                                                          210041
                                                          470110

Fotky: Berounsko (580-581)

19.1.2013