Značená trasa 3047 s prodloužením
Dobřichovice -> Vonoklasy + p. - 10km

Měřeno krokoměrem 11,5km.

Trasa: Dobřichovice - Karlík - Vonoklasy - Solopysky - M. Strana - Hor. Černošice - Černošice
Oblasti: Český kras; Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Dobřichovice: t171
Popis trasy: Na nádraží vyjděte hned podchodem na opačnou stranu, než je staniční budova, za podchodem se dejte vlevo a touto ulicí dojděte na rozcestí, kde zamiřte vpravo na lávku spolu se zelenou značkou. Za lávkou značku zase opusťte - jděte vlevo, ale sejděte k řece a podél ní dojděte k silničnímu mostu, za nímž je zámek, jejž si můžete prohlédnout.
Pak pokračujte po ulici vzdalující se od mostu, na niž zprava přichází zelená; na hlavní vás značka povede doprava a hned doleva, abyste vyšli na cestu k okraji Karlíka. Až tam přijdete, dáte se vpravo a půjdete po okraji lesa pod srázem do místa, kde začnete prudce stoupat vlevo. Nahoře vstoupíte do Vonoklas, jimiž přijdete ke kostelíku sv. Václava, u nějž zelená končí.
Od něj pokračujte rovně po červené vedoucí po silničce ze vsi stoupajíc k chatám, u nichž v zatáčce silnici opustí, aby scházela do Solopysk, kde přejde jinou silničku, sejde ke kapličce a bude jimi stoupat; posléze vstoupí do lesa a stoupá ještě víc na rozcestí s modrou a zelenou, kde se dá vpravo na Sulavu. Tam jde na rozcestí doleva, ale vy se od ní odpojte a pokračujte rovně po zelené. Ta vás povede ke srázu, po němž sklesáte do Horních Černošic, kde odbočíte doleva, sejdete ke kostelu Nanebevzetí P. Marie a u něj se dáte doprava k železniční zastávce.
Cíl: Černošice: t171

Fotky: Praha Z (533-543)

20.10.2012