Značená trasa 3020
Roučmída -> rozc. u Lánské obory - 14,5km

Délka cesty po zelené 3020 (Roučmída - rozc. u Lánské obory) je přibližně 9,5km.
Měřeno krokoměrem: základní trasa 10,1; ze zast. Mostecký mlýn odb. na Luby 17,21km, ze zast. Mostecký ml. o cca 1,5km méně.


Trasa: Mostecký ml. - ml. Roučmída - Žlábek - Bratronice - Podřeže - Luby
Oblasti: Kladensko; Křivoklátsko
Kategorie: Značené trasy
Cesta od Mosteckého mlýna: Pokud pojedete na tuto trasu v období, kdy není v provozu linka 310081, budete muset jít ze zastávky Bratronice,,Mostecký mlýn odbočka, kam se dostanete 220034, na nějž přestoupíte v Kladně; trasu si tím prodloužíte ještě o cca 1,5km. U zastávky vám pak doporučuji přejít mostek přes říčku Loděnici a podívat se na krásně udržovaný řopík stojící za ním přímo v náspu silnice. Trasa však vede přímo ze zastávky vlevo po cestě s červenou značkou jdoucí údolím Loděnice na Mostecký mlýn.
Když vystoupíte zde, na zastávce Bratronice,,Mostecký mlýn, vyjděte přoti směru jízdy kousek po silnici, již pak opusťte doprava po červené vedoucí dál údolím Loděnice. V osadě na Roučmídě začíná červená mírně stoupat, ale vy spíš jděte cestou napravo, později úzkou pěšinkou mezi ploty, na jejímž konci sejdete na větší cestu, po níž zleva přichází zelená.
Doprava k Mosteckému mlýnu: 310081
Start: mlýn Roučmída
Popis trasy: Spolu se zelenou přejdete Loděnici a narazíte na velké rozcestí, z něhož značka pokračuje cestou trochu nalevo vzdalující se od Loděnice údolím jejího drobného přítoku. Stoupajíce tímto klidným údolíčkem narazíte na kapličku u studánky Žlábek. Odtud půjdete ještě chvíli údolím a potom se stočíte doleva, abyste přišli k silnici, po níž vás zelená povede doleva a po chvilce doprava na rozcestí s červenou v polesí Muňava; zde se dáte vpravo a po kratším souběhu s červenou dorazíte na silnici, po níž pokračujte doprava. Zelená vás po ní dovede až do Bratronic, kde kolem hřbitova sklesáte do centra a na návsi odbočíte vlevo ke kostelu Všech svatých. Za kostelem půjdete po hlavní ulici do její zatáčky vlevo, kde ji opustíte přímo na polní cestu na rozcestí s modrou U Staré paseky, z nějž půjdete dál rovně k lesu; až jím dojdete na křížení s větší cestou, jen tuto přejdete, po pěšince pak přejdete ještě jednu takovou velkou cestu a budete se ubírat stezkou lesem k silnici 116, za níž zelená 3020 končí na rozcestí u Lánské obory, nedaleko nějž, zřejmě u jižnější cesty, by se měl nacházet Zelený kříž.
Cíl: rozcestí u Lánské obory
Cesta na Luby: Odtud je to nejblíž na nějaké 4km vzdálenou zastávku Sýkořice,Luby; pokračujte tedy po červené značce vlevo podél plotu Lánské obory, jíž se nechte dovést na rozcestí se žlutou, kde odbočuje doprava, ale vy pokračujte rovně po žluté k hájovně Kaly, za níž jde žlutá doprava; vy s ní, ale hned na rozcestí ještě u plotu, kde značka pokračuje rovně, ji opusťte a dejte se doleva neznačenou cestou k okraji lesa. Na něm jděte doprava a potom doleva cestou, která v zimě byla celkem znatelná a vede prostě pomezím polí, přes můstek, poukazující na to, že tu bývala pořádná cesta, a k lesíku na Podřežích, kde za rybníčkem zamiřte doleva, dojděte ke statku, obejděte jej dopředu a od brány jděte příjezdovou cestou na silnici č.201, po níž se dejte doleva k zastávce Luby.
Doprava z Lubů: 310081
                            220035 -> Kladno,,nám. Svobody -> 220022
                                                                                              220024
                                                                                              220025
                                                                                              220055
                                                                                              220056
                                                                                              220096
                                                                                              220097

Fotky: Kladensko (159-165); Rakovnicko (180-186)

18.2.2012