Značená trasa 3002 s prodloužením
Všenory -> Jíloviště + p. - 8,5km


Trasa: Všenory - Hor. Mokropsy - Jíloviště - Trnová - Měchenice
Oblasti: Hřebeny
Kategorie: Značené trasy
Start: Všenory: t171
Popis trasy: Ze železniční zastávky Všenory vyjděte po zelené značce směrem zpět na Prahu; hned za zastávkou odbočíte vpravo a výše se pak dáte doleva oddělujíce se od modré, směřujíce do Horních Mokropsů, kde přijdete rovnou ke kostelu sv. Václava, od nějž půjdete doprava a pak levou ulicí na okraj lesa a jím vzhůru k Jílovišti, před nímž se spojíte s červenou, podejdete dálnici a pak půjdete vlevo a hned za zastávkou vpravo. Značka vás svede k vodní nádrži, jejíž hráz přejde a skončí na rozcestí s modrou. Po té jděte vlevo a prudce stoupejte - původní značka byla při mé poslední návštěvě přerušena plotem, bude-li tomu tak, musíte jít doleva podél něj ještě, než začne. Nakonec se dostanete do Trnové se zámkem a kostelem sv. Ducha, za nímž se stočíte doleva, dojdete k lesu, sejdete do Měchenic, přejděte trať a stočíte se doleva; ještě před nádražím jde doprava cesta ke hlavní silnici, která vás přivede přímo k autobusové zastávce.
Cíl: Měchenice,,rozc. k žel. st.: 314
                                                  338
                                                  361
                                                  390

Fotky: Praha Z (483-485)

6.9.2011