Značená trasa 1090 s prodloužením
Vráž -> Svatý Jan pod Skalou + p. - 14km

Měřeno krokoměrem 14,15km.

Trasa: Vráž - Sv. Jan p/Skalou - Kubrychtova bd. - Dub sedmi bratří - Karlštejn - Budňany - Poučník
Oblasti: Berounsko; Český kras
Kategorie: Značené trasy
Start: Vráž,,rozc. k žel. st.: PID 380
Popis trasy: Ze zastávky Rozcestí k železniční stanici se vydejte vlevo (při pohledu od Prahy) po modré turistické značce; ta se následně stáčí doleva a doprava, přičemž ze druhé z těchto křižovatek si můžete zajít ke kostelu sv. Bartoloměje - kousek rovně.
Po návratu na modrou budete značkou převedeni přes dálniční nadjezd, za ním se sejdete se žlutou a společně pak budete klesat po pěšině do Svatého Jana pod Skalou, kde kolem hřbitova s velkou kaplí dojdete do centra s klášterem a kostelem Narození sv. Jana Křtitele, kde modrá 1090 končí. Chcete-li, můžete se odtud vydat po červené odbočce na vyhlídku vysoko nad vsí.
Dál pokračujte po červené kolem kláštera a vzhůru přes Propadlé vody a na rozcestí s modrou Boubová, na němž přejdete silnici a budete pokračovat k Bubovickým vodopádům a Kubrychtově boudě, u níž se stočíte doprava do údolí a hned potom doleva na cestu stoupající z údolí směřujíc k Dubu sedmi bratří, u něhož se dáte doprava, sejdete na silnici a dojdete na místo, kde červená silnici zase opouští, a to na pěšinu vlevo. Odtud - chcete-li - můžete jít po červené ke hradu a později se dát vpravo po žluté, ale také pokračovat přímo silničkou spodem, z níž jsou na hrad krásné pohledy.
Až se obě cesty spojí, jděte dolů po žluté, ale později ji opusťte mírně doprava stoupající uličkou se zákazovou značkou, která vede ke hřbitovu s kostelem sv. Palmacia, z něhož sejdete po schodech na hlavní ulici, po níž se dáte vpravo; později přejděte most přes Berounku, dojděte k železniční trati a před ní odbočte doprava do ulice vedoucí k nádraží.
Cíl: Karlštejn: t171

Fotky: Berounsko (530-531)

25.6.2011