Značená trasa 1073 s prodloužením
Boubová -> Loděnice + p. - 11km

Měřeno krokoměrem 11,57km.

Trasa: Bubovice - Loděnice - Chrustenice - Vráž
Oblasti: Berounsko
Kategorie: Značené trasy
Strat: Bubovice: PID 311
Popis trasy: V Bubovicích vyjděte přímo na centrální křižovatku pod kapličkou, zde odbočte doprava a na konci obce se dejte vlevo na cestu vedoucí přímo na rozcestí s modrou Bubovice, u lomu s křížkem. Odtud se vydejte vpravo po modré vedoucí na prvním rozcestí přímo a za loukou se zvolna stáčející doleva, aby se později na rozcestí na okraji lesa dala doprava podél lesa a následně přímo přes pole k silnici, kde jde vlevo a hned pod zatáčkou doleva vpravo na zkratku, po níž sklesavši opět na silnici tuto víceméně jen přetíná jdouc další zkratkou na místo, kde již po silnici zprava přichází i zelená a obě jdou společně doleva, níže velkou zatáčkou doprava a přímým směrem na rozcestí u železniční stanice Loděnice, kde modrá č.1073 končí.
Dále pokračujte stále po modré, ale s číslem 1025, přes loděnické náměstíčko s kostelem sv. Václava na cestu podél říčky Loděnice do Chrustenic, jimiž jděte kolem autobusové zastávky na rozcestí, odkud stoupejte spolu se značkou vlevo zástavbou a kolem zchátralého areálu k zanedbanému vodojemu, za nímž je rozcestí 3 cest; přímo pokračuje modrá, ale vy se dejte doleva stoupajíce již o něco mírněji k rokli nalevo od vás, podél níž půjdete na její konec, kde se cesta stočí doleva, přejde konec této (Čertovy) rokle a vyjde na louku, kde na rozcestí jděte vpravo. Proševše lesním úsekem přijdete k části chatové osady jíž přímo projděte a za ní se v místě rozvětvení cest dejte mírně doleva dalším lesním úsekem k dalším chatám, za nimiž následuje proluka, za kterou jděte doleva podél chat a o kousíček dál spojkou doprava, pak hned doleva stezkou podél rokle, již nejpozději u zelené brány opusťte a klesejte po svahu rokle napravo přibližně v jejím směru - nestáčejte se vlevo; v ideálním případě byste v místě konce této rokle měli být téměř v úrovni jejího dna - zde by pěšina měla vyústit přímo u můstku, přes nějž vede cesta od chat. Po této cestě vystoupejte z údolí na pole; nahoře se srovná do vašeho původního směru a směřuje k silnici, na niž se připojí v ostré zatáčce, z níž klesejte do dlouhé zatáčky vlevo, pod většinou jejíž délky můžete silnici opustit přímo po pěšině k železniční stanici Vráž u Berouna (výpravní budova je kousek napravo); zde přejděte koleje a přiševše zpět na hlavní ulici dojděte přímo na ještě větší ulici (průtah silnice č.605), kde je zastávka Vráž,,rozcestí k železniční stanici.
Cíl: Vráž,,rozc. k žel. st.: PID 380

Fotky: Berounsko (441-451)

1.1.2011