Značená trasa 1037 - etapa B
Velké Popovice -> Chlum - 20km

Délka cesty po modré 1037 (na Chlum) je přibližně 19,5km.
Měřeno krokoměrem 22,35; pouze na Chlum 21,47km.


Trasa: Vel. Popovice - Habří - Hor. Lomnice - Dol. Lomnice - Mirošovice - Ježov - Senohraby - Hrušov - Lensedly - Ondřejov - Kost. Střimelice
Oblasti: Benešovsko; Sázavsko; Velkopopovicko
Kategorie: Značené trasy
Start: Velké Popovice,,rozc. Brtnice*: PID 363
Popis trasy: Od rozcestí na Brtnici se vydejte přímo po směru jízdy od Prahy do zatáčky hlavní silnice vlevo, kde přejděte a jděte ulicí směřující původním směrem ke stoupání končícímu u kostela P. Marie Sněžné. U něj se napojte na modrou a tou se nechte vést kolem zastávky Škola k zastávce jménem Velké Popovice, za níž odbočíte doprava směřujíce přes osadu Habří na rozcestí se zelenou, kde se stočíte doleva a půjdete lesem až na pole, kde jde modrá obloukem vlevo, ale možná bude možné zkrátit si cestu přes pole přímo k domu, nalevo od něhož vychází cesta, na niž odbočuje modrá klesajíc k Horní Lomnici. Horní Lomnicí projděte k Lomnici Dolní, jíž se dostanete na hlavní ulici, kde můžete odbočit doleva, abyste se podívali na malou kapličku nacházející se nedaleko od křižovatky.
Od kapličky se pak vraťte na křižovatku, kde jde modrá vpravo, aby po chvíli silničku opustila opět doprava jdouc dále podél Lomnického potoka do Mirošovic, kde za rybníkem zamíříte k mostu přes průtah silnice č.3, za nímž dojdete přes náves na křižovatku s rozcestím se žlutou a tam odbočíte doprava a přeševše potok se dáte doleva šeboše podél něj až k podjezdu pod vysokým železničním náspem, jímž projděte na rozcestí se zelenou. Zde se dejte doleva po zelené značce přes potok a zatáčkou vpravo do zatáčky vlevo s informační tabulí, u níž značenou cestu opusťte pěšinou prudce stoupající vlevo na ostroh, na němž se úplně nahoře nachází zbytek zříceniny hradu Ježova.
Pokud jste se rozhodli vystoupat na Ježov, vraťte se stejnou cestou zpět na modrou a společně se zelenou po ní stoupejte stezkou k nádraží Senohraby, jež obejděte k turistickému rozcestí a dejte se doleva klesaboše po modré, jakož i červené a zelené do Hrušova, kde se na křižovatce s rozcestníkem odpojí jak červená, tak zelená a modrá jde jen mírně doleva prudce stoupajíc a později klesajíc lesem k řece Sázavě, kde se dotknete červené značky, abyste šli ostře doleva opět vzhůru lesem a kolem chat až k podjezdu pod dálnicí a k Lensedlům, kde na okraji vesnice nepřehlédněte odbočení modré doleva. Pak jde tato znovu doleva a nad návsí, která byla hlavním důvodem vaší předcházející zacházky, se srovnává doprava klesajíc a následně stoupajíc ke zvoničce na horním okraji návsi, za nímž pokračuje ve stoupání přes hlavní silničku až k rozcestí se zelenou u lípy, odkud modrá pokračuje cestičkou vpravo, na jejíž správné určení si dejte velký pozor, protože my jsme neplánovaně šli maličko jinak. Nyní vystoupáte na kopec Horka s pěkným výhledem na všechny strany, odkud sejdete na silničku dovedboší vás do Ondřejova, kde stále rovně přijdete na náměstíčko s kostelem sv. Šimona a Judy, z jehož opačného konce půjdete kousek dolů a pak ulicí ve směru cesty po náměstíčku ven z obce. Cesta vás svede do údolí se skrytým rybníčkem, kde se stočíte doleva, přijdete do lesa a jím budete stoupat cestou párkrát se stáčející hlavně doprava vedoucí vás na konec modré značky číslo 1037 na rozcestí modrých na Chlumu.
Cíl: Chlum
Cesta do Kostelních Střimelic: Z rozcestí modrých na Chlumu pokračujte vlevo po značce s číslem 1038 ke Kostelním Střimelicím, kde vás modrá přivede přímo na silnici se zastávkou Stříbrná Skalice,Kostelní Střimelice,Skalka.
Pokud se chcete podívat ke kostelu sv. Martina viditelnému již před chvílí, vydejte se u zastávky vpravo po silnici, jež vás k němu snadno dovede; stejně jednoduše se po ní také vrátíte zpátky na zastávku.
Doprava z Kostelních Střimelic: PID 490 -> Strančice -> t221
                                                                                                M29
                                                  PID 490 -> Stříbrná Skalice,,nám. -> PID 382

Fotky: Praha V (320-360); Kolínsko (071-080)

9.10.2010
*) Zastávka se dnes jmenuje Velké Popovice,,pivovar.