Značená trasa 1014
Dobřichovice -> Děd - 36,5km

Délka trasy čistě po modré značce je 35,5km.
Měřeno krokoměrem (celá trasa) 38,82km; jen na Děd, rozc. 37,61km.


Trasa: Dobřichovice - Brušov - Řevnický les - Babka - Halouny - Svinaře - Liteň - Korno - Koda - Tetín - Beroun - Děd - Zdejcina
Oblasti: Berounsko; Český kras; Hřebeny; Podbrdsko sever
Kategorie: Značené trasy
Rozložení: v Litni (16,5+20km)
Start: Dobřichovice,,rozc. Karlík: 470800
            Dobřichovice: t171
Popis trasy: U zastávky Rozc. na Karlík buď přejděte do uličky vstupující do zástavby nalevo ihned zde, nebo popojděte vpřed a dejte se vlevo další ulicí. V případě první možnosti ulice beztak skočí a vy dojdete vpravo na větší ulici. V centru se dejte doleva - mělo by být možné projít zámkem - a k mostu, za nímž přeševše železniční trať odbočíte spolu s hlavní ulicí vlevo a následně se dáte doprava ulicí zakončenou schody ústícími v zatáčce vpravo; zde jděte doprava a až za zatáčkou se dejte šikmo doleva-vpřed ulicí stoupající k lesu, v němž se k cestě jsoucí prodloužením této ulice zleva připojí modrá turistická značka 1014. Pokud byste místo autobusu z nějakého důvodu chtěli přijet vlakem, můžete jít buď po modré, nebo podle mapy do centra a dále dle popisu.
Nyní vás modrá přivede na odbočku na vyhlídku Hvížděnec, již můžete využít.
Dále budete pokračovat na hřebenové rozcestí U Šraňku, za nímž absolvujete krátký souběh s červenou, po němž budete klesat až na silnici č.116, kde si modrá zkracuje serpentýnu napravo, ale vy jděte bez značení po silnici kousek doleva a odbočte mírně vpravo velkou lesní cestou klesající do údolí Babského potoka, kde přetnete zelenou a jdoucím po stoupající cestě se k vám připojí modrá značka později cestu opouštějící doprava; stará značka přímo po cestě i nová vpravo jsou tak postejně výhodné - obě přicházejí k odbočce na Babku, již vám doporučuji využít.
Dále vás modrá svede do údolí a přivede na žlutou, s níž stoupá; v horní části souběhu se spolu se žlutou stáčí velmi mírně doleva; podle mapy zde však lze odbočit i vpavo, protože tam se nachází pomníček a za ním jezírko.
Od nich zamiřte k pokračování modré a po značce sejděte na okraj Halounů, odkud půjdete přímo po silničce do Svinařů. Zde můžete odbočit vlevo ke kapličce sv. Václava a u ní vpravo; modrá vede kolem zámku, kam v tomto případě budete muset pouze zajít.
Nyní půjdete po silnici, ovšem po čase narazíte na křižovatku, za níž silnička prochází serpentýnou, již si můžete zkrátit okrajem louky vpravo. Výše - již znovu na silnici - odbočíte vlevo, přejdete železniční trať a na další křižovatce půjdete vpravo; potom můžete odbočit doleva na přístupovou cestu k hrobce rodiny Daubků.
O kousek dál přijdete do Litně, a sice přímo okolo nádraží, kde si můžete trasu rozložit (> doprava).
Nyní modrá vede přes náves a na jejím konci vpravo do blízkosti kostela sv. Petra a Pavla, k němuž se můžete podívat, ale pak se vraťte na silnici a pokračujte k západu.
Kousek za Litní opustíte silničku vpravo a přes údolíčko vyjdete na jinou silnici - do Korna s kapličkou sv. Václava. Za kapličkou půjdete vlevo a po silnici do zatáčky doleva, kde jde modrá přímo a po chvíli doleva a doprava (stará modrá nejde doleva, ale rovně, trasa však vede po nové verzi) do lesa Koda a jím do stejnojmenné osady. Zde se po krátkém souběhu se žlutou dává doleva směřujíc rovnou na Tetín. Tam můžete jít podle modré značky doprava kolem kostelů na odbočku ke hradu; zpátky pak po druhé větvi modré (okolo dalšího kostela) na náves.
Po modré jděte dál jen kousek do místa, kde tato původně vedla na cestu napravo pod silnicí, z níž se dá pokračovat přímo pod velkou budovou (zřejmě sokolovna); nová modrá zbytečně vede po silnici. Správná cesta vás svede k železniční trati č.171, již přejděte a vydejte se doleva podél řeky Berounky až k železničnímu mostu, za nímž se přirozeně stočíte doleva a z viaduktu k vám sestoupí červená vedoucí k nádraží, kde se znovu napojíte na modrou 1014, po níž jděte doprava přes náměstí a okolo kostela sv. Jakuba Většího.
Modrá značka poté vede k severu spolu s červenou, ale náhle odbočuje vlevo (pozor) a následně se na druhé ulici stáčí vpravo vedouc ke kapličce, za níž pak stoupá k rozhledně Děd. Na tu můžete vyjít a rozhlédnout se po okolních lesích; až sestoupíte, sejděte po modré na rozcestí pod Dědem, kde tato značka končí na červené a dosud souběžné zelené turistické značce.
Cíl: Děd, rozcestí
Cesta na Zdejcinu: Nyní pokračujte přímo po zelené na Zdejcinu, kde se nachází autobusová zastávka Beroun,Zdejcina přibližně v místě příchodu zelené na osovou silnici; možno jít samozřejmě i za lesem rovně a doprava.
Doprava ze Zdejciny: Beroun C -> Beroun (centrum) -> PID 380
                                                                                            140100
                                                                                            143101
                                                                                            210019
                                                                                            210020
                                                                                            210040
                                                                                            210041
                                                                                            310089
                                                                                            470110
                                                                                            t171
                                                                                            t173

Fotky: Praha Z (275-297); Berounsko (355-378)

19.12.2009