Značená trasa 1011
Velká Chuchle -> Zlíchov - 9,5km

Měřeno krokoměrem 10,81km.

Trasa: Vel. Chuchle - V Dolích - Slivenec - Holyně - Opatřilka - Červ. lom - Prokopské úd. - Hlubočepy - Zlíchov
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Velká Chuchle: 172
Popis trasy: Od zastávky Velká Chuchle se vydejte po zde začínající modré značce 1011 nejprve ulicí Starochuchelskou. Za Pacoldovou vápenkou v Dolcích odbočíte doleva a započnete stoupání ke Slivenci, kde nakonec vyjdete na ulici K Homolce, jíž se dostanete na rozcestí s červenou; zde se můžete dát podle modré značky doprava ulicí Na Křenkově, nebo vlevo ulicí K Lochkovu a před kostelem Všech svatých pak doprava kolem rybníčku k zastávce Slivenec, od níž se jednoduše doprava hlavní ulicí Ke Smíchovu vrátíte na modrou.
Ihned za křižovatkou Na Křenkově × Ke Smíchovu odbočuje modrá doleva - do ulice U sportoviště; později se dává doprava, ovšem zcela zbytečně směřujíc k podchodu pod silnicí K Barrandovu u zastávky Smaragdová, když cestou přímo se dostanete na konec ulice K Holyni a zatáčkou k silnici K Barrandovu, již dnes už můžete přejít po světelně řízeném přechodu rovnou do prodloužení ulice U Náhonu vcházející přímo do osady Holyně. U kapličky a centrální autobusové zastávky se podíváte na turistické směrovky a stále po modré zamíříte přes náměstí Pod lípou do uličky U vápenice a z ní po cestě do Dalejského údolí s železniční zastávkou Praha-Holyně. Zde vás modrá převede přes železniční trať i Dalejský potok a vyvede po cestě o něco výše, aby odbočila doprava k Červenému lomu. Dalejským a Prokopským údolím pak vede přes Daleje, za nimiž můžete projít bývalým vlečkovým tunelem (doporučuje se baterka, byť není nezbytná - na zemi se vyskytuje led) či se z vnějšku podívat na kříž v místech bývalého kostela sv. Prokopa.
Za tunelem půjdete kousek rovně k několika domům, modrá zde jde stále silničkou K Dalejím vpravo a vlevo, skoro rovně však vede cesta se starým modrým značením přímo ke známému jezírku; doporučuji použít tuto zkratku.
Od jezírka se vrátíte na asfaltku s modrou, po níž dojdete k vysokým hlubočepským viaduktům; přiševše na Hlubočepskou zahnete vlevo pod viadukt a později se s ní připojíte na hlavní hlubočepskou ulici, z níž odbočíte doleva ulicí Pod Žvahovem, jež vás přes Žvahov přivede na ulici Nad Zlíchovem, po níž doprava přijdete rovnou k tramvajové a autobusové zastávce Zlíchov, nad níž na skále stojí malebný kostelík sv. Filipa a Jakuba.
Cíl: Zlíchov: 12
                    13
                    14
                    20
                    104
                    120
                    128

Fotky: Praha (894-897)

4.8.2009