Značená trasa 1007 s prodloužením
Zelené domky -> Roztyly + p. - 9km

Měřeno krokoměrem 8,67km.

Trasa: Zel. domky - N. hrádek - Hor. Roztyly - Spořilov - Záběhlice
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Zelené domky: 114
                                   272
                                   332
                                   334
                                   335
                                   337
                                   339
Popis trasy: Od zastávky Zelené domky jde hlavní ulicí směrem k centru modrá značka čísla 1007, odbočující později doprava jsouc ulicí Pískovna. Za jejím koncem se dává zase doprava a pěšinou klesá do údolí Kunratického potoka, kde začíná nelogické přeložení značky, jemuž se snadno vyhnete, když za můstkem přes potok a rozcestím odbočíte doleva pěšinkou prudce stoupající na ostroh, ke zřícenině Nového hradu.
Areálem zříceniny projděte na stále stávající modrou (nová verze přistoupává zdola) a pokračujte podle značky k okraji lesa, po něm k okraji sídliště a zde doleva k Velkému altánu, kde doprava a přímo směrem ke stanici metra a autobusovému stanovišti Roztyly. Než se modrá napojí na asfaltovou cestu, po níž přichází zleva žlutá, sejděte na tuto cestu nacházející se pod vámi a dejte se přes ni přímo pěšinou k autobusovému stanovišti a budově T-Mobile.
Na autobusáku se dejte doleva a dále cestou k lávce přes dálnici (5. května), již přejděte na spořilovskou ulici Jihozápadní IV; tou jděte mírně doprava a na dalším rozcestí doleva Jižní XIV, jež vás přivede na prodloužení Roztylských sadů, kde se dejte doprava a Roztylskými sady dojděte až ke kostelu sv. Anežky České na horním okraji Roztylského náměstí. Od něj jděte dolů po pravé straně náměstí k uličce Severovýchodní II (napravo) a tou projděte na její konec na Severní I, u zastávky Spořilov; tady přejděte a kousek nalevo sejděte do podchodu pod Spořilovskou ulicí, z něhož vyjděte přímo na ulici Na Chodovci a dejte se po ní doleva k tramvajové smyčce Spořilov, u níž se dejte podle silnice mírně vlevo (U mlýna) a s ní projděte osadu na konec uličky nad schody, po nichž sestupte a dejte se doprava k Hamerskému rybníku, podél něhož přijděte ke kostelu Narození P. Marie, u něhož se dejte doleva ulicí K prádelně na Záběhlickou ulici, po níž mírně doprava pokračujte k autobusové zastávce U lípy, za níž se dejte doprava ulicí U záběhlického zámku zpátky přes říčku Botič, za níž odbočte doleva ulicí Za potokem jdoucí kolem zámku až ke vstupu do zahrádkářské osady (nalevo); cestou zahrádkářskou osadou projděte až k další lávce přes Botič, za níž se od toku odpojte a mírně doleva vystupte na hlavní ulici Práčskou, po níž doprava dojděte k zastávce Záběhlická škola.
Cíl: Záběhlická škola: 101
                                    224

Fotky: Praha (865-870)

19.4.2009