Značená trasa 0043
okruh z Dolní Liboce - 20,5km

Měřeno krokoměrem 19,1km.

Trasa: Dol. Liboc - Jenerálka - Hanspaulka - Hor. Šárka - Baba - Dol. Šárka - Nebušice - Div. Šárka - Dol. Liboc
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Divoká Šárka: 20
                                  26
                                  108
                                  119
                                  179
                                  218
                                  225
Popis trasy: Od tramvajového obratiště Divoká Šárka se vydejte po červené značce na centrum, ale hned opusťte Evropskou doleva a sejděte k vodní nádrži Džbán, za jejíž hrází vystoupáte na místo, kde jde červená doleva, aby přišla k odbočce k pěkné vyhlídce; pokud ji znáte, jděte rovnou přímo.
Dále vás značka povede až na asfaltovou cestu Divoká Šárka, po níž půjdete doleva, ale po chvíli ji opustíte doprava a nakonec dojdete až na silničku a k přírodní památce Jenerálka, kde spolu s červenou odbočte doleva a kolem zámku Jenerálka dojděte na silnici Horoměřickou, po níž jděte podle značky doleva a pokud chcete, za chvilku doprava neznačenou cestou ulicí K vršíčku okolo kapličky sv. Jana Nepomuckého.
Obě cesty se spojí na bývalém obratišti Jenerálka, z něhož jděte po aktuální červené vpravo, sejděte k Nebušickému potoku a podél něho dojděte k Dubovému mlýnu, u něhož se dáte doprava ulicí K Dubovému mlýnu a pak mírně doleva přes silničku V Šáreckém údolí na cestu stoupající ke zpustlé usedlosti Zlatnice, za níž se na rozcestí dáte doleva. Postupně se po okraji zástavby dostanete na rozcestí u zastávky U Matěje, od něhož se můžete dát doleva a u kapličky znovu doleva - přijdete tak ke kostelíku sv. Matěje.
Dál každopádně pokračujte po červené značce mírně doleva a do ulice Nad Paťankou jdoucí po okraji sídliště Baba; nakonec se dostanete až ke zřícenině na Babě.
Odtud jde červená stočivši se doleva dále po kraji sídliště a později se stáčí doprava, aby sklesala do údolí, kde opět přejdete silničku V Šáreckém údolí vedoucí podél Šáreckého potoka a potom vyjde až na okraj lesa, kde se opět odděluje od modré a stáčí se doleva, aby pokračovala po kraji svahu stále přibližně rovně (dejte si trochu pozor, abyste nešli doleva) k silnici Horoměřické, kde se znovu setkává s modrou, ale silnici i modrou červená přetíná a u domu odbočuje vpravo, aby šla nejprve při okraji Prahy a pak sešla k nebušickému hřbitovu, u něhož se spojí se žlutou a obě přijdou nebušickou ulicí K vodárně ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje; u něj přejdete ulici Nebušickou a půjdete ulicí K Noskovně, minete dvě odbočky napravo a třetí, ulicí Druhého odboje, projdete na ulici U Pohádky, jíž doleva dojdete k lesu a vpravo ulicí Pod hájovnou přijdete k cestě do lesa, kam vstoupíte a narazíte na odbočku k vyhlídce.
Když se z vyhlídky vrátíte a sejdete o kus níž, odpojíte se od žluté doleva a potom sejdete do údolí Divoké Šárky, jímž dojdete až pod hráz nádrže Džbán, před níž se stočíte ostře doprava a hned odbočíte doleva na schody, po nichž si zkrátíte cestu k nedaleké zastávce Divoká Šárka.
Cíl: Divoká Šárka: 20
                              26
                              108
                              119
                              179
                              218
                              225

Fotky: Praha (660-664)

9.9.2008