Značená trasa 0033
Beroun -> Dlouhý hřeben - 23km

Délka základní trasy (0033) je 20km. Měřeno krokoměrem 22,91km; základní trasa 20,1km.

Trasa: Beroun - Brdatky - Děd - Lísek - Hudlice - N. Jáchymov - Leontýnský zám. - Roztoky
Oblasti: Berounsko; Křivoklátsko
Kategorie: Značené trasy
Start: Beroun,,aut. st.: PID 380
Popis trasy: Z berounského autobusového stanoviště vyjděte - spolu s červenou a modrou značkou - na lávku přes řeku Berounku, za níž se přímou cestou dostanete přes ostrov na náměstí, které opusťte - stále po červené a modré - kolem kostela sv. Jakuba Většího. Značky se za kostelem stočí doprava, přejdou hlavní ulici a přímo směřují k Tallichovu údolí; první se odpojí modrá a pod silnicí narazíte na rozcestí červených, odkud pokračujte mírně doleva - údolím na rozcestí Brdatky, kde sice chvíli jdete po silnici, ale pak ji opustíte doleva a lesem nakonec vystoupíte až pod kopec Děd, odkud se můžete po modré a zelené podívat na rozhlednu.
Od rozhledny se vraťte na červenou a spolu s ní se po chvilce odpojte od zelené doleva. Červená značka vás přivede do osady Lísek, za níž po hlavní cestě dojdete kousek za rozcestí u křížku, kde červená odbočuje doleva! Potom už vás značka přivede do Hudlic, kde kolem rodného domku Josefa Jungmanna a kostela sv. Tomáše vyjdete po náměstíčku na rozcestí s modrou. Kousek za ním opustíte hlavní silnici a pak přímo zamíříte ke Krušné hoře, za jejímž hřebenem sejdete do Nového Jáchymova, kde půjdete doleva, ale hned doprava. Od rybníku pak půjdete docela dlouho rovně, nakonec odbočíte doleva a přijdete do osady u Leontýnského zámku, u něhož narazíte na další rozcestí červených. Zde jděte doprava (spolu s modrou); na posledním dnešním rozcestí červených končí značená trasa číslo 0033.
Cíl: Dlouhý hřeben
Cesta do Roztok: Z Dlouhého hřebene pokračujte přímo po červené 0001 - po té sejdete až do Roztok, kde se na rozcestí se žlutou můžete dát doprava k nádraží, nebo pokračovat po červené na zastávku U mostu.
Doprava: Roztoky,,u mostu: KLID 81
                Roztoky u Křivoklátu: t174+173
                                                    t174 -> Beroun -> t171
                                                                                        t171
                                                                                        PID 380
                                                                                        210019
                                                                                        210020
                                                                                        210021
                                                                                        210040
                                                                                        210041
                                                                                        310890

Fotky: Berounsko (288-308); Rakovnicko (122-124)

5.8.2008