Značená trasa 0031 s prodloužením
Komořany -> Točná + p. - 8,5km

Měřeno krokoměrem 8,83km.

Trasa: Komořany - Nouzov - Točná - Na Beránku - Komořany
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Komořany: 165
                              205
Popis trasy: Dnešní trasu není snadné popsat, jelikož zelená značka byla kvůli stavbě dálnice přeložena a cesta je neprůchodná, neví se však, jak budou cesty vypadat po dokončení dálnice. Každopádně se vydejte po někdejší červené, dnes zelené - jižním směrem ulicí Revoluce. Značka odbočí doprava a jde skoro rovně k lesu, jímž přímo stoupá ke statku Nouzov, kde budete pokračovat rovně, abyste prošli lesík u vrcholu Čihadlo a za ním sklesali do Točné.
Ulice Branišovská vás přivede na točenskou náves (nám. A. Pecáka), kde dříve končila červená 0031 a odkud již zelená pokračuje vpravo po své původní trase. Vy se vydejte neznačenou cestou hlavní silnicí mírně doleva (Hrazanská), tedy po staré zelené. Ta šla kousek za vsí doleva na polní cestu; potom se velká cesta stáčí doleva, ale vy jděte rovně okrajem pole; až o dost dál budete moci jít kousek starou cestou nalevo. Dostanete se k dálnici, jíž je cesta přerušena a vy to musíte vzít vlevo za ústím tunelu a potom se zase vrátit. Cesta vás kolem točenského letiště přivede na rozcestí, kde odbočte doleva, abyste se připojili na aktuální žlutou, kterou však po chvíli opusťte doprava cestou podél lesa, do něhož ještě před zatáčkou vlevo vstupte a po staré zelené, již budete moct cestou vídat, klesejte do údolí severního Komořanského potoka, zvaného též potokem Cholupickým. V údolí se stočte doleva a jděte po lávkách stále podle toku kolem okraje osady Na Beránku; za ní budete pokračovat docela širokou cestou po pravém břehu, kterou pak opusťte spolu se starou zelenou doleva přes můstek k průmyslovému areálu, kolem něhož vystoupáte na parkoviště, z nějž přímo dojděte k autobusové zastávce Komořany.
Cíl: Komořany: 165
                          205

30.8.2008