Značená trasa 0029 - etapa B
Družec -> Loděnice - 23km

Měřeno krokoměrem 22,79km.

Trasa: Družec - Dol. Bezděkov - Mostecký ml. - ml. Roučmída - Poteplí - M. Kyšice - Červ. mlýn - Markův ml. - Dol. Podkozí - Rejnov - Chrbiny - Nenačovice - Chrustenice - Loděnice
Oblasti: Berounsko; Kladensko
Kategorie: Značené trasy
Start: Družec,,nám.: KLID 22 -> Kladno -> KLID 34
                                  KLID 24
                                  KLID 25
                                  220055
                                  220056
                                  220092
                                  220093
                                  220094
                                  220096
                                  220097
                                  t120
Popis trasy: V Družci pokračujte po červené značce 0029 - tedy od zastávky Družec,,náměstíčko doprava a hned doleva, do údolí Loděnice. Zde přejděte říčku, ale zpátky ji už nepřecházejte, nýbrž se od hlavní cesty odpojte neoznačenou pěšinkou. Hned se stočíte vpravo a v lese budete stoupat, abyste pak mohli znovu sklesat - do Dolního Bezděkova. Zde končí souběh se žlutou trvavší po dobu klesání - červená jde po hlavní silnici doleva. Za vsí můžete použít zkratku, jež končí na levé straně křovinatého porostu stráně opět neoznačenou pěšinkou. Před mostkem (zastávka Bratronice,Mostecký ml.,odb.) jde červená vlevo, vy se ale můžete podívat kousek po silnici na atypický řopík umístěný v náspu silnice. Tento je však vidět i z cesty podél říčky, takže k němu možná ani nemusíte zacházet. Cesta vás dovede na Mostecký mlýn, kde kousek půjdete po silnici č.201 a po odpojení od ní budete pokračovat údolím na rozcestí u mlýna Roučmída a dále do Poteplí, kde se odpojte od nové varianty červené pokračovaboše údolím - na silničce doprava, ale hned doleva (stále po levém břehu). Na rozcestí pod Malými Kyšicemi se k vám opět připojí červená i modrá. Spolu s oběma vyjdete ke kapličce, kde se značky rozdělí a červená vás po silničce dovede na rozcestí se zastávkou Malé Kyšice,,rozc., z něhož sklesáte k Červenému mlýnu, za nímž přejdete říčku, vyjdete chatovou osadou na kopeček a znovu z něj sejdete do údolí a kolem přírodí památky Markův mlýn dojdete k Markovu - Bočkovu mlýnu. Od něj dojděte údolím na Dolní Podkozí, odkud po opuštění silnice budete směřovat přímo do Rejbova a za krátkým souběhem se zelenou na Chrbiny, kde vyševše na silnici jděte doleva na kraj poslední zahrady, odkud budete pokračovat lesem podél plotů. Po sejití zpět do údolí půjdete doprava - na můstek přes Loděnici - a na silničce vlevo k autobusové zastávce v centru Nenačovic, kde přejdete můstek a půjdete mírně doprava. Nyní již Loděnici nepřecházejte, i když vás cesta přivede až k můstku - odtud pokračujte podél říčky, až začne značená cesta stoupat na okraj Chrustenic. Ani si nevšimnete a přijdete do Loděnic, kde jde červená doprava - k centru vsi s kostelem sv. Václava a zastávkou Loděnice; pokud máte málo času, můžete vystoupat doleva, na zastávku Pod lanovkou.
Cíl: Loděnice: PID 380
                        PID 384

Fotky: Kladensko (074-078)

9.6.2008