Značená trasa 0019
Slivenec -> Choteč - 9km

Měřeno krokoměrem 10,71km.

Trasa: Slivenec - U Jezírka - Radotínské úd. - Rutický ml. - Kalinův ml. - Měchurovský ml. - Choteč
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Slivenec: 230
                          246
                          247
                          248
Popis trasy: Přijedete-li do Slivence od centra, přejděte přechod za zastávkou a vydejte se cestou kolem domu k rybníčku, kde už pěkně vidíte kostel Všech svatých; na rohu rybníčka se pak dejte doprava ulicí Pod rybníkem ke kostelu. Od něj se vydejte vlevo po ulici K Lochkovu; po chvíli pak přijdete na rozcestí, kde začíná červená 0019. Ulicí K Lochkovu budete pokračovat i po červené, a to na křižovatku u křížku, kde odbočíte doleva do ulice K Cikánce. Přes osadu U Jezírka se dostanete k silnici Pod Lochkovem, kde se nyní staví dálnice. Silnici přejděte a na druhé straně se dejte doprava; cesta vás dovede k rozvodně, kde se u prvního rohu dejte doleva a po chvíli odbočíte znovu doleva, abyste po čase došli nad Radotínské údolí, na něž se můžete s vrchu pěkně podívat. Červená pak sklesá pěšinou k zastávce Maškův mlýn, odkud půjdete doprava po silničce kolem budovy mlýna na místo, kde doleva odbočuje cesta. Zde opusťte silnici a pokračujte údolím Radotínského potoka kolem Rutického mlýna k můstku, který přejděte. Údolím se pak dostanete k dalšímu mostku a kolem chatové osady vás potom červená dovede ke Kalinovu mlýnu, kterým projdete k rozcestí s modrou značkou. Od souběhu s ní budete pokračovat stále nad Radotínským potokem až na okraj Chotče, kde vystoupíte doleva, dále od potoka. Na první křižovatce však půjdete mírně doprava, rovnoběžně s potokem. Po chvíli se dostanete na konec červené 0019 na rozcestí se zelenou, odkud po zelené vyjděte doleva k autobusové zastávce nacházející se na plošině o něco výše.
Budete-li mít čas, vydejte se od zastávky neznačenou cestou (doprava). V zatáčce opusťte hlavní silnici doleva - po cestě, která vás dovede ke kostelu sv. Kateřiny.
Cíl: Choteč: 309
                      313

Fotky: Praha (587-593); Praha Z (153-159)

29.3.2008