Značená trasa 0013
Hostivař -> ŽST Jílové u Prahy - 30,5km

Měřeno krokoměrem 25,37km (mírná chyba měření).

Trasa: Hostivař - Petrovice - Dobrá Voda - Křeslice - Průhonice - Osnice - Hor. Jirčany - Dol. Jirčany - Štědřík - Psáry - Chotouň - Borek
Oblasti: Jílovsko; Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Rozložení: v Osnici (15+15,5km)
Start: Hostivařská: 22
                                26
                                101
                                122
                                154
                                212
Popis trasy: U zastávky Hostivařská začíná červená 0013, jež jde zprvu ulicí Hostivařskou a po chvilce odbočí doleva do ulice U břehu, s níž se přiblíží k Botiči a podél něj vede k Hostivařské přehradě, po jejímž břehu dojde do Petrovic. Zde vyjdete na hlavní ulici Edisonovu, po níž jděte vlevo. Napravo uvidíte kostel sv. Jakuba Většího. V zatáčce doleva odbočte doprava ke kostelu a vstupu do zámku, odkud se vraťte zpět na červenou opustivší Edisonovu do ulice Grammovy.
Kolem hřiště se přiblížíte zpátky k Botiči, podejdete silnici Novopetrovickou a podél říčky dojdete na Dobrou Vodu, kde spolu se zelenou Botič přejdete a okrajem zástavby se dostanete na ulici Štychovu s autobusovou zastávkou a rozcestím, kde se od zelené opět odpojíte a za mostem se, pokud se chcete podívat ke kapličce, odpojíte i od červené a vyjdete po cestě před vámi na ulici Ke Kovárně, kterou přejdete a vyjdete k již viditelné kapličce. Jelikož je tato na slepé cestě, musíte se od ní vrátit níže na ulici Ke Kovárně, kterou pokračujte doleva, až k vám zprava přistoupá červená.
Červená vás pak svede zpět k Botiči a podél něj dovede k domu, kde vystoupáte po schodech k plotu, podél něhož se dostanete k hotelu, od nějž sestoupíte pod dálnici D1 a opět podél potoka se dostanete na průhonickou ulici U Botiče, jež vás dovede na Hlavní, kde uvidíte také rozcestí. Odtud samozřejmě můžete pokračovat po červené podél zdi parku, nebo zde doleva a výše doprava po cestě k zámku. Dále pak pokračujte parkem podél Botiče a v jeho druhé části zprvu po jeho pravé straně (= levém břehu - jdeme prodi proudu) a pak i po pravé straně jeho přítoku, Jesenického potoka (před jeho přejitím doprava), ke zdi zámeckého parku, kde jděte doprava k poutní kapličce P. Marie.
Od kapličky se vraťte na červenou vedoucí podél zdi, která se po přejití Botiče stočí doprava a dojde do Osnice, kde přejdete silnici a dojdete na náves, kde si můžete trasu rozložit (> doprava).
Z Osnice vyjdete na pole a za ním sejdete k Botiči, podél něhož půjdete doleva (červená dnes odbočuje někde výše, ale nevím kde) na rozcestí se žlutou, s níž přejdete Botič a později již bez ní vyjdete do Horních Jirčan, kde jděte nejprve rovně a pak doprava ulicí stáčející se doleva (neoznačeno). Po chvíli se stočíte velmi mírně vpravo (značka) a potom jde červená vlevo, ale vy pokračujte uličkou rovně, přejděte hlavní, popojděte doprava na křižovatku a druhou (větší) levou cestou směřujte po staré červené na Dolní Jirčany, na jejichž začátku půjdete doleva a doprava (značky) a pak stále rovně k hlavní silnici, kde můžete pokračovat podle mapy či znalosti po staré červené, nebo zajímavou cestou po hlavní (doprava) na silnici 105 u zastávky, kde nalevo vidíte kostel sv. Václava. Nabízelo by se projít hřbitovem, za nímž znovu začíná chodník, ale nějaký podivně smýšlející člověk schválně zamkl zadní branku (asi aby bylo koho pohřbívat), takže nejspíš budete muset celý hřbitov obejít dosti nebezpečným úsekem silnice. Po chodníku pak dojdete přes Štědřík do Psár, kde se k vám spolu s modrou připojí i nová červená.
Z Psár vás červená povede docela dobře označenou cestou vzhůru k chatám a do lesa, z něhož vyjdete na silnici s rozcestím se žlutou, kde půjdete doprava a na další křižovatce doleva na třetí křižovatku, kde začíná další žlutá. Tady půjdete doleva a v zatáčce silničku opustíte, po chvíli přejdete na cestu kousek nalevo a na rozcestí u potoka se dáte doleva. Podél potoka vás červená dovede přes Chotouň a rozcestí s modrou do Borku, kde se na velkém rozcestí u silnice dejte doprava přes potok a na silnici znovu doprava až za železniční most, kde je autobusová zastávka.
Cíl: Jílové u Prahy,Borek: PID 332

Fotky: Praha (435-440), Praha Z (078-086)

25.11.2007