Značená trasa 0001 - etapa F
Chocerady -> Český Šternberk - 25km

Měřeno krokoměrem 29,16km

Trasa: Chocerady - Kloučky - Rataje - Čer. Budy - Sázava - Mrchojedy - Talmberk - Ledečko - Rataje-Podskalí - Rataje n./Sáz. - Malovidy - Čes. Šternberk
Oblasti: Sázavsko
Kategorie: Značené trasy
Rozložení: v Černých Budech (8+17km)
Start: Chocerady: PID 383
                              PID 393
Popis trasy: V Choceradech vystoupíte přímo na návsi s krásným kostelem Nanebevzetí P. Marie. Vydejte se k rozcestníku nalevo od něj, podívejte se ještě za sebe na Komorní Hrádek, který jistě znáte již z předchozí etapy a jděte po červené 0001 dál podél Sázavy. Po silničce dojdete do chatové osady Kloučky a u odbočky k železniční zastávce Stříbrná Skalice se napojíte na silnici č.335. Po ní doprava přejdete odbočku na Vlkančice a u domů odbočíte doleva do chatové osady, kde později půjdete mírně doprava lesní cestou vzhůru. Z lesní cesty později odbočuje cesta k docela pěkné vyhlídce na Plužiny. Vzhledem k tomu, že další odbočka vede asi také tam, zkuste z vyhlídky pokračovat nějakou pozvolna se vracející cestičkou.
Po červené se dále dostanete k černobudskému hřbitovu s kapličkou sv. Anny (nalevo od značené cesty) a sejdete do Černých Bud, kde si prohlédněte klášter a podívejte se na rozcestí. V Sázavě je toho jistě mnoho k vidění, a tak by možná stála za to aspoň malá zacházka k evangelickému kostelu. Takže můžete jít buď přímo po červené, nebo popsanou cestou přes rozkládací zastávku Sázava,Čer. Budy ke zmíněnému kostelu. To půjdete po modré, zelené a žluté, s nimiž po chvíli odbočíte doleva k mostu - před ním je ta zastávka (> doprava) a za ním ten zmiňovaný kostel.
U kostela se stočte doleva a z hlavní odbočte hned znovu doleva. Dojděte až na sídlištní náměstí, kde jděte doleva (zde již můžete vidět červenou). Budete pokračovat stále rovně, až k lávce, kterou přejdete spolu se žlutou a za ní odbočíte doprava po pěšince podél Sázavy. Pak půjdete kousek po silnici a v místě, kde se tato odpojuje od řeky, půjdete ještě chvíli podél ní a potom začnete stoupat mírně doleva, vyjdete na louku, po jejím okraji přijdete opět do lesa a nakonec vyjdete na silnici u Mrchojed, které projděte a u jejich konce odbočte doleva a po pěšince sejděte do obce Talmberk, kde je velmi dobře ukrytá zřícenina hradu. Půjedete k ní od rozcestí podle šipky a po chvíli narazíte na pěšinku, kde je velmi špatně viditelná další šipka - cesta vede šikmo doprava-zpět. Na dalším rozcestí odbočte doleva a pak se dejte pěšinkou doprava - nad sebou již vidíte zdi hradu.
Po navrácení se na značku budete pokračovat po silnici směřující na jih, kterou v její zatáčce doleva opustíte přímo a vystoupáte ke křižovatce, kde přejdete dvě její větve a půjdete podél lesa, do něhož pak vstoupíte a budete klesat zpočátku pěknou úvozovou cestou, později přehrazenou popadanými stromy. Nakonec sestoupíte do Ledečka, kde můžete jít kousek níže po asfaltce ke kapličce.
Až se vrátíte na červenou, budete pokračovat podél Sázavy a později začnete nad řekou stoupat do obce Rataje nad Sázavou, kde vyjdete přímo u zámku (nalevo) a dále budete pokračovat doprava, podíváte se ke kostelu, odkud se však vrátíte na značku abyste zhlédli také hrad Pirkštejn.
Dále sejdete po silničce k železniční zastávce a ještě před tratí od Světlé n./Sáz. odbočíte doleva po schodech a vystoupáte až na silnici, kterou opustíte za pravou zatáčkou a lesem dojdete až do Malovid, kde hned odbočíte z hlavní doprava, přijdete na rozcestí se žlutou a kolem kapličky se dostanete k lesu, kterým sejdete do Českého Šternberka, kde se před mostem (ještě o kousek dál) nachází železniční zastávka a za ním pak zastávka autobusová. A hlavně nad touto vidíte hrad.
Cíl: Český Šternberk zast.: t212+221
        Český Šternberk: 200000

Fotky: Benešovsko (030-042), Kutnohorsko (001-035)

19.8.2007