Značená trasa 1910
Ústí nad Orlicí -> Brandýs nad Orlicí - 15,5km

Měřeno krokoměrem 16,84km.

Trasa: Ústí n/Orl - Říčky - Klopoty - Dobrá Voda - Hůrka - Rviště - Hor. Rozsocha - Dol. Rozsocha - Kaliště - Brandýs n/Orl
Oblasti: Orlickoústecko
Kategorie: Značené trasy
Start: Ústí nad Orlicí,,aut. nádr.:  700820 -> Česká Třebová ->  640384
700938 690240
700900
700931
700938
700948
700949
Popis trasy: Z autobusového nádraží vyjděte vzhůru na křižovatku s ulicí vpravo (Hakenovou), do ní odbočte a pak se dejte doleva; můžete to vzít hned vpravo ke kostelu, nebo dojít rovně ul. M. J. Kociána až na náměstí. Na náměstí se každopádně dejte hned vpravo a z rohu u radnice klesejte ulicí Sychrovou a Malými Hamry na hlavní Husovu, po níž jděte (ostře) doprava a pak doleva Zahradní, po níž dojděte až na silniční průtah (ul. Královéhradecká), který opatrně přejděte a pokračujte ul. Mlýnskou, stáčející se doprava k rozcestí, kde narazíte na modrou značku 1910 ševší z autobusáku po hlavních ulicích. Po ní se dejte doleva a posléze doprava přes Tichou Orlici, za níž se stočíte směrem k železniční trati, tu podejdete a začnete stoupat podél ní. Podél chat vystoupáte k lesu, v němž modrá opustí velkou cestu doprava na pěkně upravenou stezku. Nakonec vystoupáte pod vrchol Podhoří a přijdete na horní okraj Říček, v nichž se dejte spolu s červenou doprava ke kapličce. Pod ní hlavní ulici jenom přejděte a přímo klesejte na cestu lesem podél potůčku do Klopot. Dole se dejte doprava a jděte po asfaktce do místa, kde vás modrá povede doleva; než odbočíte, můžete se podívat o kousek dál (napravo od cesty) na kapličku se studánkou.
Po modré vystoupejte lesem a luční cestou do Dobré Vody, kde se dejte vlevo ke kapličce, ale tam současnou modrou opusťte - dejte se doprava, spolu s ulicí se stočte zase doprava a stoupejte na konec vsi, kde se držte nalevo - vstoupíte do lesa a budete nadále stoupat šikmo po srázu až nahoru na louku se stromořadím; tady jděte rovně na druhý okraj louky a po něm doleva; držíce se kraje louky přijďte do jejího rohu, odkud pokračujte rovně po lesní cestě. Ta je místy hodně úzká, ale nakonec vás přivede k pěšině zkracující cestu na vrchol Hůrku s pomníkem (pokud tam půjdete, vraťte se po bývalé odbočce modré) a následně (mírně vpravo) ke křižovatce lesních cest.
Zde vlevo směřovala odbočka k vrcholu a vpravo pokračovala modrá - my jsme šli zkratkou rovně, ale správná zkratka je možná kousek napravo od ní, každopádně jsme dole museli popojít kousek doprava. Když sejdete na konec lesa, narazíte na ohradník, který je otevíratelný - pastvinou projděte nejkratší cestou naproti, kde je z ní východ a podél ní se dejte vlevo. Posléze se stočte zase doleva, abyste přišli do Rviště; protože cesta po staré modré mezi Pernou a Kalištěm je neschůdná, nevracejte se zde na značku - na úplném začátku Rviště se dejte po cestě napravo a pak odbočte znovu doprava na ulici procházející po okraji areálu zemědělského družstva, za nímž přijdete na hlavní ulici - po ní jděte doprava. Vyjděte ze Rviště a po silnici jděte na Horní Rozsochu, kde je velká křižovatka - zde se dejte doleva a pak hned znovu doleva po asfaltové cestě stoupající na Dolní Rozsochu. Dolní Rozsochu (jsoucí nahoře) projděte rovně a nechte se vést cestou přes les a polem ke Kališti. Ještě před vesnicí musíte jít doleva a doprava na menší cestu, protože ta velká nejspíš končí ve statku, po tomto manévru už bez problémů kolem zahrady a statku vstoupíte na hlavní ulici Kalištěm, jíž se nechte dovést na druhý konec vesnice a po silnici jděte k lesu. Nyní ovšem neklesejte silničkou až do Brandýsa, ale po chvíli cesty lesem ji opusťte mírně doleva na lesní cestu (neměla by být zaměnitelná s jinou) - ta vás přivede k brandýskému hradu, jenž byl v době naší návštěvy opravován. Z něj je i pěkný pohled na město.
Z úplného konce areálu hradu (s výhledem) se vraťte zase k příkopu na jeho začátku, sestupte do něj a pokračujte po cestě (nyní vpravo, při příchodu od Kaliště by to bylo vlevo), následně se dejte doprava rovnoběžně s areálem zříceniny - to už budete zase na modré a krásně sejdete do Brandýsa nad Orlicí, kde malou uličkou přijdete přímo kolem radnice na náměstí. Náměstí pak opusťte naproti (napravo nad hlavní ulicí je kostel Nanebevstoupení Páně) a první odbočkou se dejte doleva - přivede vás k železniční stanici.
Cíl: Brandýs nad Orlicí: t010 -> Česká Třebová -> 700820
                                                                                      700938

Fotky: Orlickoústecko (c65-c69)

8.10.2013