Značená trasa 1908
Ústí nad Orlicí -> Litomyšl - 18km


Trasa: Ústí n/Orl - Řetová - Na Mandlu - Vlčkov - Němčice - Zahájí - Litomyšl
Oblasti: Orlickoústecko; Svitavsko
Kategorie: Značené trasy
Start: Ústí nad Orlicí,,aut. nádr.:  700820 -> Česká Třebová ->  640384
700938 690240
700900
700931
700938
700948
700949
Popis trasy: Z autobusového nádraží vyjděte nahoru, na křižovatce doprava a pak vlevo ulicí vedoucí na Mírové náměstí. To přejděte rovně po jeho levém okraji a klesejte stále rovně ulicí T. G. Masaryka na světelnou křižovatku, kde přejděte hlavní ulici napravo a dejte se mírně doprava kolem železniční zastávky město a přímo chodníčkem pod náspem trati na ulici Lázeňskou. Tady odbočte vlevo do podjezdu a za ním jděte rovně. Serpentýnu si zkraťte rovně podle modrých značek (za odbočkou doprava je napravo areál, v němž se nachází původně lázeňská kaple sv. Jana Křtitele). Výše přejdete silnici a maličko výše budete po značce pokračovat ve stoupání. O dost výš uvidíte nalevo Poustevníkovu studánku, k níž můžete odbočit.
Pak pokračujte ve stoupání do sedla U zabitého, z nějž vás modrá povede prudkou cestou dolů. Za lesem a chatovou osadou se cesta zmírní a povede vás polem do Řetové, kam vstoupíte pod kostelem sv. Maří Magdalény (také můžete ještě před vsí zamířit zkratkou ke kostelu).
Za odbočkou ke kostelu se modrá dá doprava a povede vás podél potoka; potom přijdete na křižovatku, přejdete hlavní a budete pokračovat po silničce k Mandlu, kde odbočíte doleva na cestu k rybníku a chatové osadě, za níž budete prudce stoupat k rozcestí Pod Antoníčkem a dál po cestě k Antoníčkovi, kde dnes stojí nová kaplička. Odtud budete mírně klesat, opustíte velkou cestu trochu doleva a sejdete na rozcestí Vyvažadla, kde překříživše žlutou vstoupíte na pěšinu lesem, po níž přejdete potůček a přijdete na cestu, jež vás povede až na konec lesa, podél nějž se stočíte doleva a následně budete scházet polní cestou k Vlčkovu. Ve vsi se dáte po ulici vpravo; po čase to můžete vzít mírně doleva zvolna stoupající uličkou ke kapličce, od níž sejdete na náves, jinak vás tam modrá dovede po této ulici.
Na návsi opusťte současnou modrou, vedoucí po silnici, cestou začínající rovnou u autobusové zastávky; ta stoupá na konec vsi a pak vede polem až pod kravín na okraji Němčic; pokud byste chtěli jít jednodušší cestou, můžete kravín prostě zleva obejít, příjezdovou ulicí sejít na hlavní a po ní se dát doprava; jinak však ještě pod kravínem odbočte doprava polní cestou, po níž dojdete k úlům (nalevo od lesíka), za nimiž jde doleva cesta podél okraje pole; ta vede sadem k oplocené zahradě, proto možná už v sadu opusťte cestu na okraj pole, kde se dá poměrně dobře jít podél plotu k dalším zahradám, kde už cesta přehrazená není - jděte doleva a hned doprava po cestě klesající na hlavní ulici, po níž se dejte doprava. Pokud jste z Němčic, je samozřejmě na místě zde skončit a zkrátit si tak trasu o 2,5km.
Jinak po hlavní ulici sejděte na křižovatku s autobusovou zastávkou a modrou značkou, po níž jděte vlevo - vede po silnici, za vsí vpravo zkratkou serpentýny starým sadem a dále silnicí 360 do Litomyšle, kde se pod kopcem dá doleva, aby skončila na okraji Smetanova náměstí.
V Litomyšli můžete skončit na několika zastávkách (například pokud byste se před náměstím dali doprava místo doleva, přišli byste na Botanu), chcete-li dojít na autobusové nádraží (vzdálené cca 750 m), přejděte celé náměstí a až na jeho konci vstupte vpravo do průchodu na nábřeží Loučné, tam přejděte na chodník, popojděte doleva, pak se dejte doprava přes můstek, rovně dojděte do podchodu pod průtahem silnice 35, za ním jděte vlevo a budete tam.
Cíl: Litomyšl

Fotky: Orlickoústecko (c64)

15.7.2013