Značená trasa 1907
Na Tiché Orlici -> Česká Třebová - 23,5km

Měřeno krokoměrem 24,21km.

Trasa: Na Tiché Orlici - Černovír - Lanšperk - Horákova kaple - Skuhrov - Čes. Třebová
Oblasti: Orlickoústecko
Kategorie: Značené trasy
Start: Ústí nad Orlicí,,Na Tiché Orlici:   700820 -> Česká Třebová -> 640384 ->
  700938 690240
700900
700931
700938
700948
700949
t010
-> Ústí n/Orl (centrum) ->   700904
  700972
  700973
Popis trasy: Z autobusové zastávky Na Tiché Orlici se vydejte po modré značce, která vychází po malé stoupající uličce (ještě před železničním přejezdem). Značka vás po cyklostezce přivede do Černovíru, kde vás povede vpravo hlavní ulicí po vesnici okolo kaple až před její konec, kde se dává vlevo prudce vzhůru. Výše vás přivede na cestu do lesa, jímž později vystoupáte na rozcestí, odkud sejdete do údolí, jímž stoupá žlutá, k níž se na chvíli připojíte. Nad koncem údolí se značky zase rozejdou a modrá vás vede doleva; vyševše z lesa půjdete přímo po louce na Lanšperk. Z rozcestí se můžete podívat nejen ke kostelíku nad vámi, od nějž je krásný výhled, ale také o něco dále vlevo po značené odbočce ke zřícenině hradu.
Modrá 1907 ovšem pokračuje doprava - lesem spolu se zelenou, od níž se před koncem lesa odpojí doprava a po pěšinách a cestách, později společně se žlutou vás povede k Horákově kapli; před kaplí přijdete na kolmou cestu, po níž musíte jít doleva a pak hned doprava (v době naší návštěvy tu chybělo značení). Od kaple vás modrá povede nahoru a posléze ven z lesa k silnici, po níž vlevo klesá a po delší době ji opouští vpravo na lesní cestu. Ta vás povede pod Třebovskými stěnami až k rozcestí se žlutou Nad Skuhrovem, z nějž dojdete do nedalekého Skuhrova. Tam to můžete vzít rovně po hlavní ulici ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a pod ním opustit hlavní vpravo. Jinak vede modrá doprava po silnici a až kus za vsí doleva po cestě, jež se vrátí na okraj Skuhrova.
Na kraji vesnice vystoupáte k samotě a od ní sejdete podél plotu a přes okraj lesa na louku, na níž je rozcestí se žlutou, z nějž modrá pokračuje dolů do lesa a po cestě nad potokem. Po delší době modrá cestu nad potokem opustí, přejde ho a později vyjde z lesa u chat; pak vás po polní cestě přivede na okraj České Třebové, kde půjde vlevo ulicí Břízky (později U Kostelíčka). Před hřbitovní zdí se dejte doleva k rotundě sv. Kateřiny. Pokud chcete jít k nádraží, pokračujte dál po červené a modré, pro cestu na zastávku Beseda nebo Habrmanova (směr Litomyšl, Ústí, Vysoké Mýto) se dál držte popisu.
Bezprostředně u vstupu na hřbitov se dejte vpravo malou uličkou podél hřbitovní zdi, jež přijde na klesající ulici, jíž jděte vpravo (to jest nahoru) a pak hned doleva uličkou Na Kopečku. Sejděte ke Třebovce, přejděte ji a za mostkem rovně ul. Chmelnice dojděte na hlavní Podbranskou. Zde se dejte po hlavní doprava (nikoliv do pokračování Podbranské) ke světelné křižovatce, na ní rovně do Litomyšlské a tou přímo k zastávkám Beseda a Habrmanova (ta druhá je ve stejnojmenné ulici hned napravo).
Cíl: Česká Třebová,,Beseda: 700820

Fotky: Orlickoústecko (c37-c63)

10.7.2013