Značená trasa 0455
Borohrádek -> Ústí nad Orlicí - 36,5km

Měřeno krokoměrem 37,86km.

Trasa: Borohrádek - Vodní tůň - M. Čermná n/Orl - Korunka - Plchůvky - Chloumek - Darebnice - Hlavačov - Zítkov - Choceň - Peliny - Mitkov - Brandýs n/Orl - Perná - Bezpráví - Klopoty - Říčky - Háje - Kerhartice - Ústí n/Orl
Oblasti: Kněžnorychnovsko; Orlickoústecko
Kategorie: Značené trasy
Rozložení: v Chocni (18+18,5km)
Start: Borohrádek: 680752 -> Choceň -> t020
                                                                            660574
Popis trasy: Ze železniční stanice Borohrádek vyjděte po ulici směrem k centru - doprovázeni žlutou značkou; dorazivše na hlavní se dejte vlevo, abyste přišli k náměstí, na jehož druhém konci začíná červená značená trasa číslo 0455 vyrážejíc z vašeho pohledu doprava. Pokud se chcete podívat k zámku, pokračujte ještě kousek rovně.
Červená 0455 vás povede okolo kostela Archanděla Michaela ven z města směrem na Čermnou - podél železniční trati a po okraji přírodního parku Orlice, jakož i okresu Rychnov nad Kněžnou. Poblíž Vodní tůně přejdete rozcestí se žlutou a pak vás silnička přivede do Malé Čermné nad Orlicí, kde nalevo od centrální křižovatky můžete vidět pěknou kapličku. Dále červená pokračuje rovně vzhledem k původnímu směru na pěšinu k lesu, okolo hájovny a potom společně se zelenou k nádraží, od nějž jde do Korunky, kde hned na začátku - na rozcestí se zvoničkou - odbočí doprava pokračujíc nadále silničkou podél tratě do Plchůvek. Na jejich začátku se sejde s modrou a zkratkou oproti hlavní ulici dojde na náves s kapličkou, aby si to zpřed ní namířila vpravo k rozcestí, z něhož směřuje rovně alejí okolo železniční stanice Újezd u Chocně ke dvoru Postolovu, kde se přibližuje ke trati a stoupá chystajíc se železnici překřížit po mostě, za nímž po chvíli přichází na okraj Chloumku, v němž se dává doleva procházeboš přes centrum vísky v údolí. Nad ní se připojí na hlavní silnici a klesá do Darebnice, kde těsně před podjezdem železnice odbočí doprava vzhůru k lesu (nejprve se stáčí doprava, výše pak doleva podél plotu), jímž vyjde na hradiště Hlavačov. Dále jde příjemnou hřebenovou cestou, kterou však později opustí vlevo klesaboš do Dívčích dolů, jež v dolní části opustí vpravo prudce vzhůru (špatně označeno, toutéž cestou stoupá i cesta značená červenými šipkami); kdybyste šli dál rovně, dorazili byste také do Chocně, ale vyjít na Zítkov stojí za to. Zdolavše prudký výstup narazíte na pozůstatky hradu Zítkova, o němž zde vypovídá i informační tabule, jež vám dá lepší přehled, kde se co nacházelo. Za hradem jde červená velmi brzy doleva, ale toto místo je označené velmi špatně, jestli vůbec, takže dávejte velký pozor, abyste si zbytečně nezašli. Pokud tu správnou cestu objevíte, měla by vás červená svést ke trati a podél ní dovést na rozcestí se zelenou, za nímž železnici podejdete a podél Tiché Orlice půjdete k centru Chocně. Zde značky přecházejí most, za kterým se nachází (hned vpravo) autobusové stanoviště (> doprava) a později náměstí a kostel sv. Františka Serafínského; nechcete-li si však trasu rozložit, ani si zajít na náměstí, pokračujte přímo po nábřeží k zámku, od něhož jde červená skoro rovně ulicí směr Peliny.
Proševši parkem Peliny si to značka namíří k několika domům a železničnímu přejezdu, přes nějž to určitě vemte, a za ním doleva. Po chvíli opouští cyklostezku doprava, ale to nedělejte a zkraťte si cestu po stezce stále podél železniční trati k Mitkovu, za nímž již zase spolu se značkou přejdete koleje a půjdete do Brandýsa nad Orlicí, kde si to namíříte ke kruhovému objezdu a na něm vpravo k náměstí, před nímž nalevo je kostel Nanebevzetí Páně. Z náměstí půjdete doprava pod trať, přes řeku a šikmo vlevo pěšinou k pomníku J. A. Komenského, od nějž půjdete souběžně s tratí k přejezdu, pak přes ni i Orlici na silnici a po ní do Perné, kde odbočíte doprava a nadále po cyklostezce půjdete dvakrát podcházejíce trať na Bezpráví a za ním k dolní části Klopot, kde opusťte cyklostezku podél Orlice a spolu s červenou se dejte doleva; později zahněte doprava a stoupejte společně s modrou do Říček, jimiž kolem kapličky vyjdete do jejich horní části a tam se dáte doprava; následně vás značka povede po okraji lesa na Háje, ještě před nimiž si klidně můžete cestu zkrátit šikmo doprava; červená pak pokračuje doprava po cestě k lesu, u něj jen kousíček doleva a následně doprava do něj. Lesem budete klesat po prudké pěšince, u louky napravo, kde je značení trochu zmatečné, vyjdete z lesa a sejdete do Kerhartic; jimi přímo zkratkou sklesáte k autobusové zastávce Posádka a pod železniční most, za nímž, protože Kerhartice stejně nenabízejí nic moc zajímavého, odbočte hned doleva a jděte podél trati po cestě, která vás povede do oploceného drážního pozemku a stále blíže k budově železniční stanice Ústí nad Orlicí, kde, zvláště v případě menšího množství zbývajícího času, můžete také skončit; jinak nechoďte kolem výpravní budovy, ale napravo okolo nádražního areálu k přejezdu, přes nějž se dostanete na Nádražní ulici a opět s červenou půjdete k centru města. Přeševše Tichou Orlici dorazíte na křižovatku s ulicí M. R. Štefánika, odkud můžete jít dále po červené na náměstí a autobusové nádraží, ale také doprava pod trať, hned za podjezdem doleva a stéle rovně cestou podél ní do uličky J. K. Tyla přivedboší vás k dalšímu podjezdu, jejž zase využijte, za ním se dejte doprava a dojděte k železniční zastávce Ústí nad Orlicí město, která je architektonicky velmi významná, neboť se jedná o jednu ze dvou dochovaných původních klasicistních staničních budov na trati Olomouc - Praha. Na autobus od ní jděte doleva ke hlavní ulici Moravské, kde nalevo je zast. Železniční zastávka, vpravo a na světlech vlevo potom zast. Rieter Elitex, na nichž obou staví autobusy směr Česká Třebová; ze žel. zastávky město můžete samozřejmě využít také osobní vlak.
Cíl: Ústí nad Orlicí,,železniční zastávka: 700942 -> Česká Třebová -> 680741
                                                                                                                  700938
                                                                                                                  700947
                                                                                                                  700996

Fotky: Kněžnorychnovsko (092-098); Orlickoústecko (990-a07)

22.9.2011