Značená trasa 0448
Litomyšl -> Budislav - 32km

Měřeno krokoměrem 32,03km.

Trasa: Litomyšl - Nedošín - Nedošínský háj - Tržek - Sedlíšťka - Morašice - Růžový palouček - U tří kocourů - Makov - Chotovice - N. Hrady - Polánka - Bor u Skutče - Vranice - Budislav
Oblasti: Svitavsko; Chrudimsko
Kategorie: Značené trasy
Rozložení: v Nových Hradech (16+16km)
Start: Litomyšl,,zámek: 680741
                                      680752
                                      700947
                                      700996
Popis trasy: Ze zastávky Zámek vyjděte směrem zpět na Němčice po červené turistické značce, která vás od vstupu do zámku povede doleva okolo kostela Nalezení sv. Kříže a sochy A. Jiráska na okraj Smetanova náměstí, odkud můžete pokračovat vpravo a vlevo podle značky, nebo rovně až na Vodní valy a zde doprava; dále se držte říčky Loučné - připojí se k vám červená a půjdete ulicí Bernardka mezi kruhové objezdy, kde jděte vlevo a vpravo, pak přímo po hlavní Sokolovské, a to až k autobusové zastávce Drogerie, u níž přejděte a za benzinkou jděte doleva přes železniční trať a u vjezdu do Vertexu doprava silničkou na Nedošín. Do něj dojděte; za zatáčkou doleva pak můžete přejít lávku na ostrov na Loučné, po nemž vede cesta ke kapličce, od níž cestou rovně na pevninu a pak vlevo přes ještě jeden most vrátíte se na červenou.
Značka vás pak provede zbytkem Nedošína a dovede do Nedošínského háje, jímž se kolem kapličky u studánky dostanete na okraj Tržku, kde sejděte ke kapličce a jděte po silnici vlevo. Za mosty přes Loučnou a Desnou se silnice stáčí doprava a vy zde jděte mírně vlevo (Pozor - naprosto neoznačeno!). Červená pak, jsouc špatně značena, vede stále podél Morašického potoka napravo - držte se tedy jej, než se dostanete na Sedlíšťka; tam se dáte vpravo k centru osady, potom doleva a přímo na silničku, kde půjdete doprava a následně na větší silnici doleva k Morašicím, kde se připojíte na průtah silnice II/358 a budete moci jít buď rovně po ní na rozcestí, kde jde vpravo silnička na Újezdec, nebo po červené ulicí nalevo od hlavní kolem kostela sv. Petra a Pavla.
Značka vás pak povede po silničce přes dva dolíky, přičemž ve druhém se můžete dát doleva po cestě směřující ke Třem kocourům, jenže tím byste se vyhnuli Růžovému paloučku, takže pokud se na něm chcete zastavit, jedině si můžete zkrátit cestu oproti silnici jdoucí do vinglu o něco méně, a sice po poli, bude-li toto schůdné. Červená se tedy na křižovatce dá doleva a jde kolem Růžového paloučku do osady U Tří Kocourů, kde přijdete na silnici č.358, po níž se dáte doprava a půjdete po ní přes Makov s kostelem sv. Víta před Chotovice, kde se červená dává mírně vpravo na stoupající lesní pěšinku vycházející na cestu ke hřbitovu s kostelem sv. Prokopa, od něhož se nemusíte vracet zpátky na červenou, ale klidně jít cestou klesající nalevo od něj k návsi; pokud ke kostelu chodit nechcete, můžete to vzít klidně rovnou po silnici.
Červená pak jde přímo na křižovatku za Chotovicemi, odkud nadále po silnici 358 (vpravo) klesá do Nových Hradů. Tam se hned od křižovatky, kde jde červená vlevo, můžete vydat přímým směrem k zámku, nalevo od něj je pak náměstíčko s autobusovou zastávkou, kde si můžete trasu rozložit (> doprava).
Za náměstíčkem vás červená na křižovatce ještě před kostelem sv. Jakuba povede vlevo a po silnicích 357 a 358 na Polánku, kde z rozcestí červených půjdete ještě kousek po silnici a potom doprava nad ni, u ohrady vpravo (výše) a k jeskyni s reliéfem Betlém, od níž sklesáte zpět na silnici, přejdete ji a půjdete podél Prosečského potoka. Později se od něj odpojíte a budete stoupat do úrovně Boru u Skutče, jímž projdete víceméně rovně a před lesem se dáte doleva, abyste šli k Dudychově jeskyni a za ní postupně dolů až do údolí, kterým se dostanete na Vranici, kde půjdete na dolním rozcestí vpravo a na horním pak znovu, a to společně s modrou, od níž se na následujícím rozcestí odpojíte doleva, abyste stoupali z Vranického údolí okolo studánky Džberky, kde jde cesta nad ni a vpravo po ochozu, k Toulovcovým maštalím, kde si můžete projít pokratší okružní odbočku. Potom s červenou vyjdete na větší cestu, již překřížíte a sejdete do Voletínského údolí, v němž se potkáte se žlutou, překřížíte ji a po opačném břehu potoka budete pokračovat tak, že před soutokem se stočíte doprava, pak doleva přes hráz Panského rybníka a poněkud výše ještě jednou doprava, abyste kolem Panského stolu došli až na místo, kde se odpojíte od velké cesty na pěšinku stoupající k silnici, na niž se připojíte těsně před Budislaví. Až dojdete na křižovatku ve vsi, dejte se doleva a dojděte k autobusové zastávce. Pokud se od ní dáte doprava, přijdete k pěkné moderní kapli.
Cíl: Budislav,,pošta:  650558 -> Litomyšl ->  680741
680019 680752
680026 700938
680745 700947
700996

Fotky: Svitavsko (466-468); Chrudimsko (285-294)

24.8.2011