Značená trasa 0446 - etapa A
Polánka -> Otradov - 32km

Délka základní trasy (Polánka -> Otradov) je 30km.
Měřeno krokoměrem 33,3; základní trasa 30,87km.


Trasa: N. Hrady - Polánka - Dolanský ml. - Dolany - Podchlum - Rvasice - Ml. u Prokopa - Bílý Kůň - Paletínská kaple - Košumberk - Janovičky - Doly - Zad. Borek - Rychmburk - Šilingův důl - Kutřín - Rovinka - Otradov
Oblasti: Chrudimsko
Kategorie: Značené trasy
Rozložení: na zastávce Skuteč,Zhoř,samota (16,5+15,5km)
Cesta z Nových Hradů: V Nových Hradech si nejprve můžete prohlédnout zámek nacházející se přímo u návsi se zastávkou Nové Hrady,,nám.; potom vyrazte po červené značce na opačnou stranu, pod kostelem sv. Jakuba (možnost dojití k němu) odbočte vlevo a údolní silnicí jděte na křižovatku, kde se rozdělují silnice č. 357 a 358; odtud pokračujte napravo k nedalekému rozcestí červených Polánka, na němž začíná značka s číslem 0446.
Doprava do Nových Hradů:  680741 -> Litomyšl ->  650558
680752 680019
700938 680746
700947 680748
700996
Start: Nové Hrady,Polánka
Popis trasy: Z rozcestí Polánka pokračuje červená 0448 přímým směrem vzhůru, zatímco ta s číslem 0446 jde doprava údolím Novohradky; po chvíli z ní odbočuje doleva značená pěšinka ke studánce.
Značka vás dále povede podél Novohradky kolem hájovny Na Haberkách k Dolanskému mlýnu, za nímž hlavní cesta stoupá doprava, ale červená jde spodem a po chvilce se stáčí doleva na můstek, před nímž však lze odbočit na starou červenou, jež vede zkratkou na Podchlum.
Z Podchlumu již vede jen jedna verze červené kolem Rvasic a Mlýna u Prokopa do obce Bílý Kůň, kde si to červená od kapličky namíří na silnici stoupající nalevo, již za vsí opustí vlevo přes okraj pole do lesa, jímž vede pěšinkou až k Paletínské kapli, kde odbočí doleva. Když se dostanete na okraj zástavby Košumberka s viditelnou zříceninou hradu, můžete se dát doprava a druhou ulicí (nikoliv slepou) doleva rovnou k ní. Od hradu se pak vraťte (doleva) na červenou, na niž se napojíte přímo na nedalekém velkém turistickém rozcestí.
Z rozcestí červená klesá spolu se zelenou a žlutou na silničku, po níž přejde Novohradku společně s Krounkou a na rozcestí Tišina se rozdělí s oběma ostatními značkami pokračujíc dále po silničce k Janovičkám, před nimiž se můžete dát šikmo vpravo po louce k viditelnému kostelíku Zvěstování P. Marie.
Od kostelíka se vraťte po přístupové cestě na silničku, po ní projděte Janovičky a přeševše Krounku ji opusťte doprava na polní cestu podél říčky k osadě Doly, za níž půjdete nejprve po silničce, pak doprava a cestou podél Krounky do osady Zadní Borek, na jejímž konci budete muset vystoupat k silničce, odkud vás červená povede doprava silničkou klesající zpět k říčce, kterou přeševši vystoupá k zastávce Zhoř,samota, kde si můžete trasu rozložit (> doprava).
Dále značka pokračuje po silnici k rozcestí se zelenou Nad Krounkou, kde červená opouští silničku vlevo, lesem jde k silničce klesající k lomu, dole projde lomem a za ním se stočí vlevo stoupaboš na louku, kde můžete jít vpravo okrajem lesa, nebo šikmo; následně vás značka povede po pěšině po okraji lesa a dolů po strmém svahu ke Krounce, kam dojde již po silničce a kde můžete přejít říčku, abyste se podívali k nedalekému hradu Rychmburku.
Dále jde červená Šilingovým dolem náročnou, ale krásnou stezkou, asi podvakrát stoupá a znovu klesá, již ke konci pak přechází Martinický potok, což však činí s jistou zacházkou, ovšem lze to udělat také rovnou u soutoku; potom vás již červená jednoduše přivede do Kutřína, za nímž musíte jít doprava velmi malou pěšinou, abyste pokračovali proti proudu říčky na Rovinku pod Miřetínem, kde se červená drží nalevo od zástavby, za osadou pak jde kousek po silnici a ihned doprava údolím skrz letní tábor na Kablaně a jimi k Otradovu, kde ze začátku sklesá zpět k říčce, již přejděte a vydejte se doprava ke kostelu sv. Bartoloměje.
Od kostelíka se vraťte k mostku, od nějž se můžete dát buď vzhůru a první cestou vlevo - což je v půdorysu kratší, ale obshuje hluché stoupání -, nebo přejít zpět na červenou a jít k centru po ní. Připojivše se na hlavní ulici jděte ještě kousek přímo po této k obecnímu úřadu s autobusovou zastávkou.
Cíl: Otradov:   620360 -> Proseč -> 650558 ->
  840900 680019
680026
680745
-> Litomyšl ->  680741
680752
700938
700947
700996

Fotky: Chrudimsko (151-213)

16.9.2010