Krušné hory - Klínovecko - 27,5km
Tato vzdálenost platí pro cestu přes Háj do Čes. Hamrů; délka základní trasy (jen na zast. Loučná,,háj. park.) je 22,5km.
Měřeno krokoměrem 25,83; základní trasa 21,45km.


Trasa: Hor. Blatná - Vlčí jámy - Blatenský v. - Blatenský příkop - Boží Dar - Neklid - Klínovec - Loučná,,háj. park. (- Háj - Čes. Hamry)
Oblast: Západní Čechy
Rozložení: na Božím Daru (15,5+12km)
Start: Horní Blatná:  141100 -> Karlovy Vary ->  t142
142107 421103
304130
411450
421115
421292
481100
Rt091+090+130+140
Popis trasy: Od nádraží vyjděte doleva ke křižovatce s turistickým rozcestím, odkud pokračujte doprava po červené, zatím společně se zelenou a žlutou. Přijdete tak na náměstíčko s kostelem sv. Vavřince, z něhož jděte ulicí za kostelem vlevo a stále po červené stoupejte k Vlčím jamám a okolo nich na Blatenský vrch s rozhlednou. Od ní pokračujte vlevo po odbočce žluté značky, jež níže odbočuje doleva, ale vy se držte cesty přišeboší na rozcestí s tabulí naučné stezky Blatenský příkop. Tato stezka není značená, ale stále se drží příkopu, takže se na ní lze poměrně dobře orientovat; z tohoto místa se tedy vydejte doprava pěšinou po levém břehu Blatenského příkopu. Příkop vás povede lesem na louku, na jejímž konci vyjdete na silničku, s níž příkop přejdete; hned potom se ale dejte doleva, znovu přejděte na levý okraj příkopu a pokračujte lesem na další luční úsek u Rýžovny. Pěšina podél příkopu vás přivede k domům, kde jděte už po příjezdové cestě na silničku a po ní vlevo na křižovatku. Naučná stezka vede dál rovně po silnici k lesu a velké informační tabuli nalevo, za ní odbočuje vpravo na pěšinu, protože příkop se od silnice vzdaluje. Později dorazíte na velkou lesní cestu, od níž budete pokračovat po louce a okrajem lesa na již známou červeně značenou trasu; po ní přijdete na silnici a po té půjdete okolo tabule na začátku NS Blatenský příkop a přes rozcestí u Božídarského rašeliniště k Božímu Daru, kde odbočte vlevo do obce. Náměstíčko přejděte do protějšího rohu, přijdete tak ke kostelu sv. Anny. Zde si také můžete trasu rozložit (> doprava).
Dojděte k zadní části kostela, odkud vás podchod s červenou značkou přivede za silnici č.25 a budete stoupat do lyžařského areálu Neklid, za nímž vstoupíte do lesa. Po zvolna stoupající pěšině přejdete zpevněnou lesní cestu a vyjdete na silničku stoupající na Klínovec, kterou však po cvhíli opustíte na zkratku dovedboší vás na vrchol s vysílačem, rozhlednou a dalšími objekty. Z Klínovce, vysokého 1243,7m, scházejte po Dámské sjezdovce - to je ta na pravé straně od horních stanic vleků, přímo podél níž žádný vlek nevede; červená po ní jde až skoro dolů, ale později ji opouští, což vy nečiňte a sejděte po ní až k dolní stanici vleku vedoucího kousek nalevo; od něj zase nemusíte chodit ke značce, ale prostě přímo s kopce na viditelnou silniční křižovatku, u níž se zřejmě kousek ve směru na Loučnou nachází zastávka Loučná,,hájovna parkoviště, která by byla velmi výhodná pro ukončení této trasy, pokud by odtud zrovna jezdil vhodný autobus pro cestu domů. Nebude-li tomu tak ani v době vaší návštěvy, budete si muset trasu prodloužit cestou dolů do asi 5 km vzdálených Českých Hamrů.
Cíl: Loučná,,hájovna parkoviště
Cesta do Českých Hamrů: Do Českých Hamrů můžete jít třemi způsoby. Při pohledu na křižovatku ze směru, odkud nepřichází žádná silnice, jde první varianta rovně (tedy kolem výše zmíněné zastávky) prostě po silnici č.219, druhá, jen nepatrně delší, ale poněkud příjemnější, je níže popsaná cesta přes Háj, a třetí vede přes centrum Loučné, z něhož si můžete zajít do německého Oberwiesenthalu - na tuto cestu se dostanete, půjdete-li rovně (po silnici 219) a hned potom doleva na silničku vedoucí přes Loučnou podél Polavy až do Českých Hamrů, kde se stočíte vpravo k centru vísky, a tam se dáte vlevo k autobusové zastávce, tato možnost je bez odbočky do Oberwiesenthalu delší asi o 2 km. Na variantě přes Háj jděte při zavedeném pohledu z velké křižovatky vpravo po silnici č.223 do údolí Bílé vody a hned po jejím přejití doleva do Háje. Jím kolem kapličky na rozcestí, kde ukazuje vlevo např. směrovka k pensionu Šubišák a hlavní cesta se zelenou značkou si to stoupá mírně doprava; vy si tady vyberte levou cestu a na dalším rozcestí jděte znovu vlevo; i tato cesta se srovná do směru údolí a klesá mimo zástavbu do další části Háje, jíž dojděte k rybníčku; po uličce byste sice mohli pokračovat ještě kousek dál, ale za příjemnější považuji sejití k rybníčku, přejití jeho hráze a následné vystoupání na silnici 219. Nyní musíte pokračovat v klesání podél Bílé vody prostě po silnici vedoucí lesem do Českých Hamrů, kde přímo okolo kapličky a staré zavřené boudy zastávky dojdete k nové zastávce Loučná,České Hamry, na níž staví autobus od Vejprt, jenž vás doveze na vlak do Klášterce nad Ohří.
Doprava z Českých Hamrů: 522600 -> Klášterec nad Ohří -> Rt140+130+090+091
                                                                                                      142100
                                                                                                      421292
                                                                                                      520002

Fotky: Karlovarsko (001-089); Chomutovsko (001-017)

8.10.2011