Po zrušené trati Kamenický Šenov - Česká Lípa: Kam. Šenov - N. Oldřichov - Mistrovice - Volfartice - Manušice - Čes. Lípa (25,5km)
Od České brány přes Litoměřice na Kalich: Libochovany - Kalvárie - Vel. Žernoseky - Žalhostice - Litoměřice - Žitenice - Pohořany - Maškovice - Ploskovice - Těchobuzice - Vinné - Třebušín - Kalich - Třebušín (30km)