Po zrušené trati Kamenický Šenov - Česká Lípa - 25,5 km
Měřeno krokoměrem 26,25 km.

Oblasti: České Středohoří
Kategorie: LIX. díl Průvodce

Start: Kamenický Šenov,,škola: 500462 z České Lípy; tam přestup z od Prahy

Mapky:Poznámky:
- z autobusové zastávky se vydejte k nádraží, kde končí v současnosti provozovaný úsek trati z České Kamenice, po němž se někdy můžete projet historickým vláčkem společnosti KŽC Doprava
- z nádraží vyrazte po kolejích směrem zpět, k železničnímu mostu přes silnici, který je uzavřený ocelovými zábranami; pokud nemáte strach z výšek, je však možné zábrany přelézt a držíce se zábradlí opatrně přejít na druhou stranu
- následuje příjemně schůdný úsek přes další most, který je v mnohem lepším stavu, pod novou lávku, po níž trať překonává zelená značka; za tímto mostem je krátký úsek obtížně schůdný, proto vystoupejte k lávce a z levé strany podél hrany železničního zářezu obejděte problematický úsek po pěšince
- dál už je však těleso staré tratě, vedoucí lesem kolem Šenovského vrchu, velmi dobře schůdné, jsouc využíváno coby cesta, pohodově se tak dostanete až k bývalé železniční zastávce Horní Prysk
- za ní pokračuje cesta po tělese trati mírně doprava nahoru, po čase vás dovede na konec lesa a tam uvidíte začínající násep; je možné vydat se po něm i podél něj ke kamennému železničnímu mostu; lepší je asi zvolit spíš horní cestu ve stopě trati a následně si k prohlídce mostu sejít z náspu po prudké pěšině
- až na konec náspu je cesta dobře schůdná, potom však přichází zářez, kde si již příroda pomalu bere bývalou trať zpět, a místy byste polohu někdejší koleje odhadli jen stěží; v některých místech je možné jít po hraně zářezu, ale posléze budete muset zvolit jen málo prochozenou stopu přímo zářezem; alternativu tomuto nejnáročnějšímu úseku dnešní trasy případně skýtá silnice
- ze zářezu vyjdete u polozříceného objektu, kde přejděte silnici a pokračujte po tělese trati přímo, následně překonejte i silnici I/13 a dojděte na ulici vycházející z města; za ní je cesta po tělese trati obtížnější, neboť na další ulici je přerušené domem; obchůzka je možná z pravé strany s tím, že těleso trati chtíce nechtíce na chvíli opustíte (dle mapky)
- poslední popsaný úsek na okraji Šenova je možné také obejít kolem zajímavé přírodní lokality - Panské skály; v tom případě se dejte již u rozbořeného objektu vlevo po silnici (to je ta, po níž někteří z vás možná obešli zářez), jež vás ke skále dovede; odtud to vemte podle mapy zpět na bývalou trať
- v místě, kam můžete přijít buď po obejití přerušeného úseku tělesa nebo od Panské skály, začíná cyklostezka, vedoucí po železničním tělese v celé délce cca 13 km až do České Lípy, kde se od trati odpojuje kousek před železniční zastávkou střelnice, v níž kdysi trať na Českou Kamenici odbočovala; kousek za začátkem dnešní cyklostezky se také nacházela stanice Kamenický Šenov horní nádraží
- příjemná, stále mírně klesající, cyklostezka vás povede po trase bývalé trati s výhledy na České Středohoří, kolem bývalých stanic a zastávek Nový Oldřichov, Mistrovice, Nová Ves, Volfartice, Horní Libchava a Manušice; místo zastávky Nová Ves a stanice Volfartice však můžete už jen odhadovat
- v místě, kde se cyklostezka od trati odpojuje, pokračujte rovně po bývalé koleji, k níž se posléze zprava připojí vlečka, nalevo je trať směrem od Rumburka; po někdejší prostřední koleji tak za chvíli dorazíte na zastávku Česká Lípa střelnice
- nyní se můžete projít přes centrum České Lípy až k nádraží, ale pokud byste spěchali, nachází se o dost blíže, na sídlišti Sever autobusová zastávka Česká Lípa,,Borská, kde také zastavuje většina autobusů do Prahy

Další informace o trati

Cíl: Česká Lípa,,aut. nádr./hlavní nádr.: do Prahy

Fotky:

3.9.2016