Šárecký okruh - 20,5km
Trasa: Dol. Liboc - Div. Šárka - Nebušice - Dol. Šárka - Baba - Hor. Šárka - Hanspaulka - Jenarálka - Dol. Liboc
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: LII. díl Průvodce
Start: Divoká Šárka: 5
                                  20
                                  26
                                  108
                                  119
                                  179
                                  206
                                  225
Popis trasy: Z tramvajového obratiště se vydejte směrem od centra a odbočte doprava po silničce - po červené značce. Spolu s červenou pak tuto cestu opusťte doprava po schodech, dole si ještě zkraťte cestu a pokračujte po silničce vlevo do skalního údolí, kudy protéká Šárecký potok. Cesta vás dovede ke koupališti, u nějž se dáte doprava a pak doleva začnete stoupat. Nahoře se spojíte se žlutou a přijdete na odbočku ke krásné vyhlídce.
Kousek za vyhlídkou přijdete do Nebušic, kde půjdete doprava ul. Pod hájovnou, pak doleva U Pohádky, doprava Druhého odboje a doleva K Noskovně, po níž dojdete ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, kde přejdete hlavní Nebušickou a nalevo budete pokračovat dolů ul. K vodárně a následně nahoru uličkou K cíli, stáčející se na začátku lesa vpravo ke hřbitovu. Za hřbitovem se červená a žlutá rozdělují - vy jděte po červené stoupající levou cestou na okraj lesa a města a po hraniční cestě jděte přes rozcestí se zelenou na rozc. s modrou, u nějž přejdete silnici na Horoměřice a budete pokračovat podél okraje lesa a zahrádek na další rozcestí s modrou, odkud po obou značkách společně pokračujte vpravo prudce klesající cestou na Dolní Šárku, kde modrá dnes končí. Tady přejdete silničku a budete stoupat k sídlišti Baba, podél nějž pak půjdete vlevo a po ochozu dojdete na konec sídliště, kde nalevo uvidíte zříceninu na Babě, od níž je také krásný výhled.
Červená pokračuje po ochozu - ulicí Nad Paťankou na konec této ulice u velké křižovatky, kde přejděte ulici napravo; potom se můžete dát doprava chodníkem ne podél hlavní, ale tím stáčejícím se vlevo, na křižovatce se pak dejte doleva uličkou U Matěje ke hřbitovu s kostelem sv. Matěje.
Od kostela se vraťte na červenou, jež pokračuje kolem autobusové zastávky, vpravo ul. Natanaelka, která vás přivede k další autobusové zastávce a pak ulici opustí vpravo - můžete to vzít parkem úhlopříčně, z něj pak vyjdete do ul. Nad Šárkou (zpátky na červené) a po okraji lesa se dostanete do ulice Soborské, která stáčejíc se vlevo vede na křižovatku s rozcestím Zlatnice. Tady vás červená povede ostře doprava a klesá okolo zdevastované býv. usedlosti Zlatnice po asfaltové cestě do Šáreckého údolí, kde zase silničku jen přejděte, jděte mírně doleva a pak doprava k Šáreckému potoku. Pak se dejte doleva podél tohoto a Nebušického potoka, jejž pak přejdete a vyjdete na bývalé autobusové obratiště Jenerálka, z nějž vede značka vlevo po hlavní, ale můžete se dát doleva i dříve - malou uličkou K vršíčku kolem kostelíka sv. Jana Nepomuckého.
Hlavní Horoměřickou pak přejděte, dejte se doleva a pak doprava zkratkou na ul. U Vizerky, doprava k zámku a před ním vlevo. Potom vás cesta povede doprava a doleva k přír. památce Jenerálka s jeskyní a za ní půjdete po červené vpravo. Značka po chvíli silničku opouští, ale vy se můžete dát vlevo klidně až o chvíli později, abyste si ušetřili zacházku kolem příčného údolí. Poté jde červená krásnou stezkou, až nakonec přijde na asfaltku Divoká šárka, již pouze přejděte (značka to obchází vlevo), vyjděte po louce na horní cestu a dejte se po ní doprava (po chvíli zjistíte, že jste zase na červené). Kolem odbočky k vyhlídce dojdete na místo, kde jde červená rovně (ale není to moc výrazně označeno) a velká cesta doleva; vlevo po cestě je cesta kratší, ale stojí za to si někdy také zajít po značce a využít další odbočku na vyhlídku.
Ať už zvolíte kteroukoliv z variant, dojdete na sráz k vodní nádrži Džbán, na jejíž hráz sklesejte, přejděte ji a pak jděte podle značky doleva a potom ostře doprava vzhůru ke hřbitovní zdi, napravo od níž je tramvajová a autobusová zastávka Divoká Šárka.
Cíl: Divoká Šárka: 5
                              20
                              26
                              108
                              119
                              179
                              206
                              225

22.12.2012