Ze Suchdola na Velkou skálu - 14km
Trasa: Budovec - N. Suchdol - Roztocký háj - Roztoky - Na Dole - Zámky - Podhoří - Troja - Havránka - Velká sk.
Oblasti: Praha a okolí
Kategorie: LII. díl Průvodce
Start: Kamýcká: 107
                            147
                            359
Popis trasy: U zastávky Kamýcká začíná žlutá značka, po níž vyjděte ulicí Suchdolskou (to je ta napravo od hlavní - se zastávkou l.147) a hned potom ji opusťte rovně ulicí Na Rybářce. Žlutá vás povede kolem odbočky na vyhlídku - tu můžete využít.
Dál půjdete podél zahrádek do místa, kde se cesta stáčí vlevo, ale vy to vemte doprava po pěšině k plotu a podél něj k lesu. Roztockým hájem budete klesat na okraj Roztok, kde se značka dává ostře doleva; vy se od ní odpojte a jděte mírně vpravo k bývalé hlavní silnici a po ní rovně k nové hlavní přicházející z podjezdu pod železniční tratí; dalším podjezdem to můžete vzít vpravo k zámku.
Až se vrátíte na ulici, pokračujte po žluté kolem odbočky k nádraží a následně vpravo ulicí klesající k přívozu. Přívozem pak překonejte řeku (jízdní řád naleznete na stránkách www.klecany.cz).
Na druhém břehu se dejte doprava po červené podél Vltavy. Nyní se budete cca 7 km držet břehu řeky. Značka vás povede kolem ústí Drahanského údolí; před osadou Zámky značku opusťte a jděte po cestě podél Vltavy, za Zámky se s červenou zase spojíte a pod skalami Podhoří dojdete do stejnojmenné osady, do níž značka vstupuje, ale vy to vemte zase po cestě podél řeky. Za Podhořím obejdete areál trojské ZOO, za níž už se od Vltavy odpojte doleva a přijďte tak k trojskému zámku, u nějž červená končí a začíná zelená, po které pokračujte rovně a hned doprava Trojskou ulicí. U další autobusové zastávky Trojskou opustíte doleva a budete stoupat ul. Pod Havránkou; po čase z ní zelená odbočuje vlevo na schody na vyhlídku, jež určitě stojí za návštěvu, ale můžete to vzít i kratší cestou rovně.
Nahoře se obě cesty spojí a zelená vás povede mírně vlevo podél lesa k Velké skále napravo; značka to bere pod jejím vrcholem, ale vy se dejte vpravo už dřív - po skále na vrchol. Rovnou z vrcholové kóty to pak vemte doleva a sejděte až na hlavní ulici, na níž se zde nachází zastávka Dunajecká.
Cíl: Dunajecká: 102
                          144

Fotky: Praha Z (559)

2.2.2013