Od Budče k Hájku - 38km
Vzdálenost ze Zákolan do centra Litovic; zákl. trasa 36km.
Měřeno krokoměrem 42,48km. Základní trasa 39,98km.


Trasa: (Zákolany -) Budeč - Podholí - Nový ml. - Dolský ml. - Okoř - M. Číčovice - Číčovice - Buštěhrad - Lidice - Hřebeč - Netřeby - Vel. Přítočno - Kožová h. - Braškov - Valdek - Kyšice - Unhošť - Červ. Újezd - Hájek - žel. zast. Litovice (- Litovice)
Oblasti: Kladensko; Praha a okolí
Kategorie: LII. díl Průvodce
Možnosti: +1,5km - Buštěhrad
                  rozložení ve Velkém Přítočně (21+17km)
Cesta ze Zákolan: V Zákolanech si prohlédněte pomník a rodný dům Antonína Zápotockého a stoupejte po červené okolo pěkného křížku na Budeč.
Doprava do Zákolan: KLID 23
                                  t120+093
Start: Budeč
Popis trasy: Z Budče pokračukte po červené k železniční zastávce Kováry, kde se napojíte na Zákolanský potok a podél něj půjdete přes Podholí, Nový mlýn s pěkně opraveným viaduktem a Dolský mlýn do Okoře. Po chvíli cesty okolo chat se dostanete ke hradu Okoř, za nímž se můžete od červené odpojit doprava přes lávku a po modré dojít až ke vstupu.
Od hradu jděte po modré na rozcestí s červenou, po které pokračujte kolem parkoviště z obce a do Malých Číčovic, kde se nechte červenou dovést ke kapličce sv. Kříže.
Od kapličky se kousek vraťte, ale hned se dejte doleva a sklesejte na asfaltovou cestu do velkých Číčovic, kde jděte doprava přes můstek, na okraji návsi doleva a pak doprava po cestě na okraj obce, odkud jděte po silničce spolu s cyklotrasou 0018, odkud je vidět rotunda sv. Petra a Pavla na Budči. Podejdete dálnici a dojdete do Buštěhradu. Zde můžete hned u hřbitovní zdi odbočit doleva, nebo jít přímo. Nejprve se podívejte na hřbitov a pak jděte stále rovně (napravo kostel Povýšení sv. Kříže) k autobusové zastávce, za kterou odbočte doprava, pak doleva, znovu doleva a nakonec doprava branou. Cestou si nezapomeňte všimnout tabulek naučné stezky. Před klesáním se dejte doprava ke kostelu a od něj se vraťte na hlavní silnici. Dojděte ke hřbitovu a tady odbočte doprava.
Silnice a cyklotrasa vás dovedou k zastávce Lidice, kde začíná zelená, která dnes ovšem vede dosti nelogicky. Se značkou jděte přes přechod přes silnici 61, ale za ním se dejte doleva po staré značce vedoucí ke vchodu do lidického památníku. Až si prohlédnete staré Lidice, zamiřte doprava do Lidic nových, kde se k vám opět připojí cyklotrasa 0018. V centru Lidic se dejte mírně doleva po silnici, která vás dovede na křižovatku, kde jděte vpravo. Přijdete do obce Hřebeč, kde jděte po hlavní cestě ke kapličce, kde si můžete trasu trochu zkrátit a pak přijdete na křižovatku, kde jděte doleva a přes Netřeby, za nimiž odbočte podle cyklotrasy doprava a jděte po okraji chatové osady a lesa na okraj Kladna, kde odbočte doleva po chodníku podél silnice do Velkého Přítočna (> doprava).
Ve Velkém Přítočně jinak jděte doprava po chodníku a přímo směřujte k trati a až na křižovatku kus za ní, kde se odpojte od cyklotrasy přímo po cestě lesem. Další silnici přejděte a jděte na modrou, kterou naše cesta křižuje. Po modré jděte doleva a spolu s ní po chvíli znovu doleva a na silnici doprava na odbočku k rozhledně na Kožové hoře.
Dále jděte po modré po silnici přes dálnici do Braškova, kde se dejte doprava, na konci obce doleva a na začátku Valdeka znovu doleva po pěšince. Až přijdete na silničku, dejte se ještě s modrou doleva, ale za chvilku se od ní odpojte a jděte po silnici do Kyšic, kde se podívejte na kapličku a kolem ní jděte doleva. Z konce Kyšic je to jen kousek do Unhoště, kde jděte po hlavní až na náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla, kde se dejte doprava, na dolním okraji náměstí doleva a na konci cesty vpravo a vlevo a na hlavní silnici vpravo. Na křižovatce se dejte doleva a dojděte až na začátek vsi Červený Újezd, kde se dejte hned za značkou doleva po cestě k pěkně udělanému hradu. Na silnici se dejte doprava a hned doleva okolo významného, ale bohužel nepřístupného, poutního místa Hájek stále rovně až k trati č.122, za kterou se dejte doleva ke dnes polozpustlé železniční zastávce Hostivice-Litovice.
Cíl: Hostivice-Litovice: t122
Cesta do starých Litovic: Od železniční zastávky pokračujte na křižovatku, kde se dejte doprava a okolo tvrze jděte až na autobusovou zastávku.
Doprava - Hostivice,Staré Litovice: PID 336
                                                        PID 347
                                                        PID 357

Fotky: Kladensko (001-017), Praha Z (001-014)

13.2.2007