Krajinou Českého krasu, Prahy a jejich blízkého okolí - celkem 131,5km
Při začátku v Popovicích je délka trasy o 1,5km nižší.

Trasa: (Počaply -) Popovice - Koukolova h. - Havlíčkův ml. - Kotýz - Koněpruské jesk. - Tobolka - Koda - Korno - Liteň - Běleč - Zad. Třebaň - Řevnice - Rovina - V Chaloupkách - Mořina - Dol. Roblín - Roblín - Vonoklasy - Karlík - Dobřichovice - Brunšov - Všenory - V Remízku - Trnová - Jíloviště - Kazín - Dol. Černošice - Černošice - Hor. Černošice - Na Pískách - Radotín - Peluněk - Zbraslav - Jarov - Zvole - Ohrobec - Lhota - Břežanské úd. - Točná - Nouzov - Komořany - Modřany - Hodkovičky - M. Chuchle - Chuchelský háj - Homolka - Vel. Chuchle - V Dolích - Slivenec - U Jezírka - Radotínské úd. - Rutický ml. - Kalinův ml. - Měchurovský ml. - Choteč - Chýnice - Vys. Újezd - Janská - Vráž - Záhrabská - Beroun - Děd - Zahořany - Král. Dvůr

Oblasti: Berounsko; Český kras; Hřebeny; Praha a okolí; Štěchovicko
Kategorie: LII. díl Průvodce

Rozložení 1: část A: (Počaply -) Popovice - Mořina - 29km
                      část B: Mořina - Radotín - 29km
                      část C: Radotín - Malá Chuchle - 28km
                      část D: Malá Chuchle - Janská (rozc.) - 28km
                      část E: Janská (rozc.) - Králův Dvůr - 17,5km
Rozložení 2: část G: (Počaply -) Popovice - Zadní Třebaň - 21km
                      část H: Zadní Třebaň - Všenory - 19km
                      část I: Všenory - Radotín - 18km
                      část J: Radotín - Točná - 19km
                      část K: Točná - Radotínské údolí - 19km
                      část L: Radotínské údolí - Vráž - 19,5km
                      část M: Vráž - Králův Dvůr - 16km

Cesta z Počaplů: Pokud se v Počaplech chcete podívat ke zdejšímu kostelu Nanebevzetí P. Marie, vydejte se z autobusové zastávky zpět a vystoupejte k němu; po jeho obhlédnutí se však budete muset vrátit.
Pak pokračujte opačným směrem - po směru jízdy od Prahy - ke křižovatce s hlavní silnicí, kde přejděte a pokračujte napravo malou uličkou mírně doleva, po níž klesá také místní žlutá značka. Stezka vás přivede k domům před dálnicí D5, před nimiž stoupá vpravo chodník na nadjezd s nájezdem, po kterém přejděte dálnici, pak řeku Litavku a dejte se doprava hlavní ulicí Popovicemi k návsi, kde se stočte doleva k železniční zastávce.
Doprava do Počaplů: 210019
                                  210020
                                  210040
                                  210041
Start: Králův Dvůr,Popovice,náves: Beroun A z Berouna
Popis trasy: Od železniční zastávky vyjděte po žluté turistické značce kolem kaple sv. Jana Nepomuckého vzhůru z vesnice a po louce, následně lesem na rozcestí se zelenou pod Koukolovou horou, na jejíž vrchol zde můžete odbočit.
Dále vás žlutá povede na velkou křižovatku se zastávkou Tmaň,Slavíky,rozc.1,0, z níž budete pokračovat vlevo klesající silničkou do údolí s Havlíčkovým mlýnem, kde přejdete železniční vlečku, půjdete kousek silnicí doleva a pak odbočíte doprava, abyste prudce stoupali k Axamitově bráně, nad níž se vám otevře výhled k západu a pak narazíte na odbočku k Jelínkovu mostu, kam vám doporučuji zajít.
Dále vás žlutá přivede po bývalých důlních stezkách ke vstupu do Koněpruských jeskyní.
Nyní po žluté přijdete k silnici, odkud se dejte mírně vlevo zkratkou k místu, kde žlutá obcházející tato místa vlevo a vpravo opouští silnici doleva na cestu k Tobolce, před níž přijdete spolu se zelenou k silnici, dáte se vlevo a na návsi již jen po žluté doprava k zastávce Měňany,,odb. Koda, kde vstoupíte vlevo do lesa, jímž sejděte na rozcestí nad osadou Koda, na němž opusťte žlutou a dejte se doprava po modré směr Liteň. Cestou při zvýšené pozornosti narazíte nalevo na odbočku ke Kodské jeskyni.
Za touto odbočkou vyjdete z lesa na louky a pole a tudy se dostanete k silnici vedoucí do vísky Korno, kde se na návsi stočíte doprava a hlavní silničkou doprovázenou turistickou značkou se necháte vyvést z obce a neopustíte ji až do zatáčky vlevo, kde spolu s modrou pokračujte přímo přes údolí na jinou silničku do Litně, na níž se stočte doleva a vstupte do této vesnice kolem kostela sv. Petra a Pavla, u něhož jděte doprava, na okraji návsi pak doleva a z jejího opačného konce jděte vlevo už nikoliv po modré, ale po zelené, jež brzy odbočuje vpravo na polní cestu k Bělči. V osadě Běleč se nechte zelenou dovést do centra a to pak podle značky celé obejděte, abyste vyšli na cestu k Zadní Třebani, nad níž se stočíte vpravo a vlevo a prudce sklesáte do obce, kde zelená zatáčí doleva, ale vy jděte bez značení přímo.
Železniční trať přejdete se žlutou, která se brzy odpojuje doprava, nicméně vy jděte nadále přímo silnicí na Řevnice přibližující se k železniční trati, kterou kopírujte, ačkoliv hlavní silnice odbočí doprava. Přijdete k železničnímu přejezdu nalevo, za nímž následuje most a před nímž můžete nechtějíce si zacházet na náměstí sejít do podchodu pod tratí. K náměstí se dostanete od přejezdu mírně vpravo po turistických značkách, za náměstím se pak u neznečené hlavní ulice nachází kostel sv. Mořice a Nanebevzetí P. Marie.
Ať už po podejití, nebo přejití železniční trati přejděte most přes Berounku a za ním se rozhodněte, zda se chcete podívat do osady Rovina, nebo jít zkratkou hned za mostem vpravo a pak podle mapy nejkratší cestou vzhůru ke křižovatce silnice č.116 se silnicí III. třídy na Mořinu. K Rovině směřuje cesta od mostu přímo, která se až v místě, kde se již nedá jít rovně, stáčí doleva - nedejte se zmást značkou slepé ulice; ulička se stoupajíc stáčí doprava, mnohem výše obejde závoru a nakonec přijde na rozcestí, kde nelze jít rovně, a tak se dejte doprava k návsi s kapličkou. Z té pokračujte rovně k hlavní silnici 116, po níž se dejte doprava ke křižovatce, kde se spojíte s kratší cestou přicházející zprava a odbočte doleva (z kratší cesty jděte přímo).
Silnička vás povede kolem osady V Chaloupkách a přes odbočku na Mořinku do Mořiny.
Zde se dejte mírně doprava kolem kostelem sv. Stanislava k autobusové zastávce U Pěchotů, kde odbočte spolu s modrou značkou na cestu k Dolnímu Roblínu. V Dolním Roblíně pak přejdete údolní silničku a potom vás modrá vyvede do vesnice Roblín, kde se dáte na hlavní ulici vpravo, na návsi půjdete rovně a po chvíli jen mírně doleva k lesu, jímž vás modrá značka provede po přímé cestě a za nímž začne klesat k Vonoklasům, kde se u kostelíka sv. Václava nachází rozcestí tří modrých směrů, ale vy zde modrou opusťte a dejte se vpravo po značce zelené. Tato jde nejprve společně s červenou a pak se od ní odpojuje vlevo; o něco níže se dává doprava a potom prudce klesající pěšinou nalevo (pozor na včasné odbočení), po které sejde do úrovně Dobřichovic. Zde dole jde podél lesa na okraj Karlíka a zde se stáčí doleva, pokud se však chcete podívat ke karlickému kostelu sv. Martina a Prokopa, opusťte zde zelenou přímo a neznačenou cestou ulicí dojděte na hlavní, kde odbočte vlevo a touto ulicí se nechte ke kostelu dovést. Dále pak pokračujte přímo po chodníku podél silnice do Dobřichovic, kde jděte rovně na historickou dobřichovickou náves, z níž vede malá cesta dále v přímém směru k řece Berounce, před níž se stáčí k zámku. Proševše zámkem (nalevo vede zelená) jděte doprava pod silniční most a držíce se cyklostezky pokračujte podél řeky a pak k zástavbě, u níž se napojíte zpět na zelenou.
Opět na značené cestě následně odbočíte vpravo na lávku a za tou značku znovu opustíte - ona jde mírně doprava k přejezdu, vy se dejte mírně doleva. Ulice vás provede zástavbou, aby přišla k železniční trati, podél té jde směrem na Všenory, dokud neskončí; zde přejděte trať a po silnici napravo od ní pokračujte podél trati, než se k ní ve Všenorech z cesty šikmo zprava-zpět připojí žlutá značka, ale vy se naopak od této ulice odpojte cestou stoupající vpravo, ovšem téměř ve vašem původním směru.
Tuto ulici hned nad větším stoupáním opusťte kolmo doprava ulicí k zalesněnému svahu, na jejímž konci přejděte obě rovnoběžné cesty a vystoupejte na pěšinku nad druhou z nich. Tato stezka vede rovnoběžně s ulicí až před místo, kde se stáčí vlevo, aby na tuto sešla; vy tak však samozřejmě nečiňte, nýbrž využijte prudce stoupající cestu vpravo, jež vás i s pomocí schůdků přivede ke hřbitovu, kde můžete vidět také hřbitovní kapli a kolem něhož vede nalevo modrá stoupajíc k brdským lesům. Po této značce jděte do lesa a jím přes rozcestí s červenou na okraj Jíloviště. Zde přejděte menší silnici a dojděte k dálnici R4, již podejděte spolu s modrou, ale ihned za podchodem se od značky odpojte silničkou vedoucí mírně doprava na Trnovou. Na okraji Trnové přijdete nejprve do dříve oddělené osady V Remízku, dnes spojené s vlastní Trnovou novou zástavbou; zde přijdete na kruhový objezd, na němž se dejte doleva a dojděte přímo do centra vsi se zámkem a kostelem sv. Ducha (napravo).
Prohlédše si Trnovou jděte doleva (vzhledem k původnímu směru) po modré k lesu, jímž sklesáte na rozcestí U nádrže, kde přejděte z modré na zde začínající zelenou značku, po které vystoupejte do Jíloviště a zde se na hlavní dejte vlevo a následně - u turistického rozcestí - vpravo; nyní již mějte na paměti, že jdete po značení modrém. Modrá vás povede nejprve pod R4 a po nájezdu na ni, z něhož se ještě před jeho připojením se na rychlostní silnici bez zřetelného označení odpojí vlevo směřujíc k lesu po Cukrákem, kde mírně vystoupá, ale potom bude výrazně převládat klesající charakter cesty; v závěru chůze lesem přijde prudký sestup k Berounce a po něm projdete po skalách pod Kazínem na rozcestí na okraji chatové osady Kazín, kde přejděte na žlutou vedboší vás podél Berounky do Dolních Černošic, v nichž využijte zkratku k lávce (nalevo) a přes ni jděte po žluté na železniční zastávku, kde můžete pokračovat buď po levém peronu, nebo po souběžné ulici doprava k dalšímu železničnímu přejezdu (ještě v prostoru zastávky), u něhož přejděte hlavní silnici pokračovaboše přímo stoupající ulicí doplněnou zelenou turistickou značkou ke kostelu Nanebevzetí P. Marie, u něhož se spolu se zelenou stočte doleva na prudké stoupání, o poznání výše se dejte vpravo a pokračujte ve výstupu později lesem; až se srovnáte, povede vás zelená k turistickému rozcestníku na Sulavě, kde se dejte doprava pokračujíce po červené k Radotínu. Červená značka vás povede přes osadu Na Pískách, kde si musíte dát veliký pozor na místo jejího odbočení vpravo, jinak je cesta značená snad zcela spolehlivě; po silnici 101 vede jenom kousek dolů, aby z ní odbočila vlevo ke hřbitovu, za ním pak jde ještě kus lesem na prudké klesání, pod nímž vyjde na radotínskou ulici Otínskou.
Odtud vás povede doleva na náměstí Osvoboditelů, kde jde doprava a potom po hlavní ulici, již po chvíli opustí doprava chodníkem vedoucím do malého podchodu pod železniční tratí. Za ním jděte rovně ulicí Felberovou na její konec poblíž kostela sv. Petra a Pavla u lávky přes řeku Berounku, kterou přejděte a spolu s červenou pokračujte přímo silničkou K Radotínu na Peluněk, kde u křižovatky s autobusovou zastávkou podejdete silnici Strakonickou a ulicí K Peluňku budete chvíli stoupat, než odbočíte vlevo do ulice Výzkumníků vedoucí ke kostelu sv. Havla, kolem něhož přímo dojdete na stezku klesající do míst jižně od kláštera, k němuž můžete odbočit vlevo.
Dále pokračujte po červené na Zbraslavské náměstí, jež přejdete úhlopříčně do ulice Žitavského, již opustíte vlevo za zastávkou Most Závodu míru k mostu toho jména, za kterým sejdete vpravo k železniční stanici, za kterou můžete silnici a značku opustit vpravo asfaltovou cestou klesající ke zrušenému stanovišti přívozu. Pak budete pokračovat podél Vltavy k začátku Jarova, kde můžete jít ještě kousek po louce, ale pak se stočte doleva k osadě, u níž silničku přejděte, vstupte spolu s červenou do osady a podeševše trať po značce odbočte vpravo šeboše podél ní k železniční zastávce, u které nescházejte na rozcestí, nýbrž projděte po nástupišti k železničnímu přejezdu a tam se stočte doleva; stoupejte Jarovským údolím dávajíce pozor, abyste se značkou odbočili doprava na serpentýnovitou pěšinku na okraj Zvolské homole, kde jde červená na rozcestí značek vpravo, ale vy se dejte doleva po žluté. Ta jde okrajem lesa na křižovatku, kde se dává vpravo ke Zvoli. Pokud ovšem do Zvole jít nechcete, pokračujte rovně do Ohrobce. Jinak se nechte žlutou přivést do Zvole a na hlavní ulici se dejte už bez značení doleva ke kostelu sv. Markéty. Kolem něj a rybníků dojděte přímo na křižovatku s ulicí od Ohrobce na Okrouhlo, kde jděte doleva a po silnici dospějte do Ohrobce.
Jím pokračujte hlavní ulicí a za obcí se dejte na silniční křižovatce doleva na Lhotu, v níž se k vám před kapličkou zleva připojí modrá značka, po níž u kapličky opusťte rovně hlavní ulici - jdoucí doprava - na cestu k rozcestí Hradiště, rozc., z něhož pokračujte po modré k Hálkovu pomníku v Břežanském údolí, od kterého jděte rovně po zelené stáčející se doprava na pěšinku podél Břežanského potoka, jenž po čase přejdete, překročíte i silnici a vydáte se po cestě zvolna stoupající do Točné. Zde půjdete ulicemi Ke starému hřišti a Keltskou na náměstí Antonína Pecáka.
Z tohoto náměstí pokračujte po zelené přeložené na trasu někdejší červené značky vlevo ulicí Branišovskou, ze které po chvilce odbočíte vpravo a vystoupáte k lesíku, jímž sejdete ke statku Nouzov a přes pole půjdete k dalšímu lesu, pod nímž vyjdete v Komořanech do ulice Palmetové, kterou hned pod lesem kříží (takže jde i zprava) ulice Za sídlištěm. Mnou níže popsaná cesta zahrnuje zacházku ke zdejšímu zámku; pokud k němu jít nechcete, bude pro vás asi nejlepší vzít to ulicemi Palmetovou, K Nouzovu, Na Poustkách, Na Homoli a U skladu. Chcete-li však zámek vidět, jděte ulicí Za sídlištěm doleva a přímo až ke kulturnímu domu na jejím konci, za nímž (napravo) se nachází parkoviště, které přejděte a pěšinkou miřte k autobusové zastávce Na Šabatce na hlavní ulici Komořanské. Komořanskou přejděte a jděte po zastávce ve směru zpět přibližně do jejího prostředka, kde se dejte vlevo po pěšince, jež vás přivede ke křižovatce ulic Na Šabatce a Okružní. Na Šabatce je ta mírně nalevo, Okružní napravo - vy jděte ul. Na Šabatce ke komořanskému zámku. Od zámku se vraťte na křižovatku s Okružní a tou se nechte vést zatáčkou doprava na první odbočku vlevo, kde jde Okružní doleva, přímo také pokračuje nějaká ulička, ale vy se vydejte doleva cestou, která stáčejíc se vpravo klesá na ulici U skladu, po níž jděte doleva.
Zde se setkává kratší varianta s cestou kolem zámku a naše trasa klesá k železniční zastávce Komořany, pod níž přijde na cyklostezku, která zde využívá starší uličku U soutoku. Dejte se po ní doprava a nechte se vést zpět k trati a podél ní okolo opuštěného nádraží Modřany a modřanského přívozu k železniční zastávce Modřany zast., od níž dále ulicí Vltavanů k v pořadí 3. podjezdu pod tratí (počítáno od modřanské železniční zastávky), kde cyklotrasa zatáčí doleva, ale vy jděte doprava ulicí V Náklích pod železnicí a tramvají na křižovatku s velkou ulicí Modřanskou u zastávky Černý kůň a kapličky sv. Bartoloměje stojících v jádru Hodkoviček. Tady Modřanskou přejděte a dejte se po ní doleva. Podejděte nízký most trati na Vrané nad Vltavou, podél níž jste dosud kráčeli, a následně i vysoký most Inteligence, na nějž z druhé strany jeho pilíře u pravého chodníku podél Modřanské vedou schody, po kterých vystupte nahoru a přejděte Vltavu, za níž sejdete na rušnou silnici Strakonickou, po které se dejte doleva k autobusové zastávce Malá Chuchle.
U ní podejděte Strakonickou a vydejte se vpravo po zde začínající žluté značce k podjezdu, za nímž jděte vlevo a potom znovu doleva k centru osady s kostelem Narození P. Marie, za nímž žlutá nalevo vstupuje do lesa stoupajíc na rozcestí, kde se dává ostře doleva, pak prochází mini ZOO a později se dotýká okraje lesa; potom můžete jít doleva o odbočku dřív něž žlutá, abyste se na cestě od Velké Chuchle dali doleva ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.
Po cestě k němu se vraťte a klesejte hlavní cestou, než se spojíte se žlutou, dále již vede trasa jedinou cestou do přírodní rezervace Homolka, kde asfaltka ústí do ulice Pod akáty, ale vy u začátku zástavby opusťte žlutou doprava zkratkou na hlavní, po níž stoupá modrá značka k osadě V dolích s pěknou vápenkou. Za vápenkou značka opouští silnici stoupaboš po pěšině, jež jde nahoře okrajem lesa přicházejíc na louku u Slivence; zde se v dohledu domů stáčí doprava a doleva a než se ještě jednou stočí doprava, jděte vlevo po pěšince k ulici V lipkách, na níž se dejte pochopitelně vpravo. Ulice se stáčí mírně doprava a zároveň se k ní zleva připojuje ulice Na Botě, později podobně činí také ulice Na Křemínku a potom jděte doleva pěší cestou podél zahrady ústící rovnou na křižovatce ulic K Lochkovu a K Cikánce, kde jděte - spolu s červenou značkou - rovně ul. K Cikánce. Tato ulice vede po okraji osady U Jezírka a následně k pražskému silničnímu okruhu, kde se vydejte k ekoduktu nalevo (souběžnému se silničním nadjezdem). Za ním jděte stejně jako červená vpravo směřujíce k rozvodně, kde projděte kolem její jižní strany (doleva) a dejte se vlevo do Radotínského údolí, kde vyjdete u Maškova mlýna.
Od něj půjdete silnicí K Zadní Kopanině na místo, kde tato začíná stoupat z údolí Radotínského potoka a červená pokračuje podél něj vlevo kolem Rutického mlýna ke mlýnu Kalinovu, jímž projdete na rozcestí s modrou, z něhož vás červená značka povede do Chotče, kde skončí. Tady se dejte doprava po zelené turistické značce odbočující hned doleva. Pak se značka dává vpravo směřujíc k lesu, jímž půjde k Chýnici a do ní přijde ševši kousek přes pole u autobusové zastávky. Zelenná tu přichází na hlavní silnici a dává se po ní mírně doleva, ale na následující křižovatce jde rovně, zatímco silnice 101 se dává vlevo; pak vás značka přivede na rozcestí u Kuchaře, kde opustí silnici a vstoupí do lesa, v němž přejde vlečku, aby vás dovedla k Vysokému Újezdu, jímž projdete rovně ke golfovému hřišti, po jehož okraji vás přivede k lesu a tím budete klesat kolem kapličky se studánkou k Loděnici, před níž vyjdete na silnici, sejdete k vápence a za ní se stočíte spolu se zelenou i modrou ostrou zatáčkou silnice doprava. Za touto zatáčkou se od značek odpojte malou silničkou doleva. Ta se mírně klikatí, ale vede jasným směrem k říčce Loděnici; tohoto směru se držte - dojdete tak k lávce, za níž se dejte doprava k viditelnému železničnímu viaduktu.
Za mosty zamiřte doleva po silnici 605 na Vráž, kde u zastávky U Jelena odbočte vlevo prudce stoupající ulicí, nahoře se dejte doprava a dojděte ke kostelu sv. Bartoloměje, za nímž pokračujte přímo na místo, kam z protisměru přichází modrá turistická značka; na tu odbočte vlevo. Značka vás povede přes lávku nad dálnicí na rozcestí se žlutou, odkud stoupejte po žluté značce mírně doprava. Značka vás silničkou přivede do chatové osady Záhrabská, v ní jde později na stezku odbočující jen mírně doprava, aby dorazila k Dubu na Herinkách, kde skončí. Zde přejděte vpravo na červenou a po malém vystoupání klesejte k berounské nemocnici. Před ní se červená dá mírně vlevo, u křižovatky v zatáčce hlavní ulice podejde železniční trať a potom pokračuje podél ní na železniční most přes Berounku, za nímž vás dovede k nádraží, kde odbočí doprava. Na Husově náměstí si vyberte varianty červené a modré směřující ke kostelu. Když vyjdete z historického jádra, přivedou vás značky na Wagnerovo náměstí, kde přejdete světelnou křižovatku; následně nechoďte se značkami mírně doprava do Talichovy ulice, ale dejte se mírně vlevo a potom doprava do Bezručovy. Z ní odbočuje vpravo nejprve Fügnerova a potom Drašarova, kterou se vydejte; po chvíli se k vám zprava připojí modrá a povede vás na konec této ulice a dále pěšinkou ke kapličce P. Marie Bolestné a od ní vzhůru až na vrchol Děd s rozhlednou. Od rozhledny klesejte přímo po zelené do Zahořan, kde jde značka u okraje zástavby doleva po cestě směřující k centru vesnice (špatně označeno); v ní přejde potok a půjde podél něj až k silničnímu mostku, přes nějž se vrátí, aby šla po druhé straně potoka k centru Králova Dvora, kde dojděte po zelené na hlavní ulici a tam se dejte doleva k zastávce U zámku.
Chcete-li se podívat na zámek, můžete využít bránu do zpustlého parku v místech vašeho příchodu na hlavní, ale odtud jej uvidíte jen přes dálnici, kterou zde nelze překonat; pokud chcete vidět zámek z blízka, musíte pokračovat po zelené obcházející park zleva.
Cíl: Králův Dvůr,,u zámku: 210019
                                            210020

Fotky: Berounsko (420-438, 440, 518-529); Praha Z (448-449, 453-461, 466-468); Praha (a91-a96)