Přes Prahu - celkem 68km
Trasa: Dol. Chabry - Veltěž - Zdiby - Ďáblice - Kobylisy - Velká sk. - Havránka - Troja - Král. obora - Bubeneč - Hradčany - Petřín - Smíchov - Košíře - Jinonice - Butovice - Prokopské úd. - Hlubočepy - Zlíchov - M. Chuchle - Chuchelský háj - Slivenec - Radotínské úd. - Kosoř - Radotín - Zbraslav - Dol. Břežany - Libeř - Psáry

Oblasti: Jílovsko; Praha a okolí
Kategorie: LII. díl Průvodce

Rozložení 1: část A: Dolní Chabry - Jinonice - 24km
                      část B: Jinonice - Radotín - 25km
                      část C: Radotín - Psáry - 19km
Rozložení 2: část E: Dolní Chabry - Košíře - 21km
                      část F: Košíře - Slivenec - 18km
                      část G: Slivenec - Zbraslav - 14,5km
                      část H: Zbraslav - Psáry - 14,5km

Start: Měděnecká: 162
Popis trasy: Ze zastávky Měděnecká vyrazte přímo směrem od Kobylis po zde začínající modré značce; ta vede ulicí Tušimickou a stáčí se doprava; zde můžete jít zkratkou rovně a teprve potom doprava a doleva; ulicí Na šubě vás značka vyvede z Chabrů a následně přijde do Veltěže, kde jde na rozcestí mírně doprava a skončí na osové ulici, kudy vede žlutá. Po ní se dejte doprava. Za rybníčkem žlutá pokračuje po hlavní mírně doprava, ale chcete-li se podívat ke kostelu Povýšení sv. Kříže a zámku, jdě rovně ulicí Prostřední na náves a přejděte ke kostelu; na žlutou se pak vrátíte po hlavní ulici Pražské.
Spolu se žlutou potom Pražskou podejdete, na rozcestí za Zdiby půjdete doprava a okolo skládky se dostanete do Ďáblic, kde Statkovou dorazíte na hlavní Šenovskou, již přeševše vstoupíte do Myslivecké, kterou dojdete na Květnovou, jíž se dáte doprava a budete stoupat k odbočce ke hvězdárně.
Vyševše z Ďáblic půjdete po okraji lesoparku Ládví a pak jím na rozcestí se zelenou značkou a dále ke tramvajovému obratišti Vozovna Kobylisy, před nímž se dejte doprava po ulici Žernosecké, u křižovatky přejděte tuto i větší Ústeckou, doševše (vlevo) k autobusovému obratišti před vjezdem do vozovny se dejte doprava a spolu se zelenou značkou pokračujte ulicí Maškovou okolo vozovny do místa, kde značka odbočí vpravo k Čimickému háji, jímž vás dovede na velkou ulici Čimickou, po které jděte doprava ke světelné křižovatce, kde přejděte na protější roh a v původním směru pokračujte po pěšince podél ulice K Pazderkám k Velké skále. Zelená jde pod skálou, ale vy to můžete vzít na její vrchol a podélně ji přejít, načež za ní, již zpátky na zelené, odbočíte doleva po okraji lesa k asfaltové cestě, po níž půjdete mírně doprava; pak zelená odbočuje doprava - můžete jít po ní přes vyhlídku Havránka, nebo rovně prudkou silničkou.
Dole v Troji dorazíte na hlavní ulici Trojskou, kde jde zelená doprava, ale vy pokračujte rovně nadále ulicí Pod Havránkou, a to po její pravé straně, neboť tento chodník vás přivede na lávku přes Vltavu na Císařský ostrov, jejž přejděte přímo k druhé větvi Vltavy a po hlavní ulici vyjděte na můstek, za nímž sejděte po schodech a přímou cestou si to namiřte Stromovkou do podchodu pod železnicí, za kterým se cesta na rozcestí větví, přičemž vy si vyberte pravou větev a potom pokračujte téměř přímým směrem středem Stromovky. Na okrouhlém vyvýšeném prostranství jděte doprava - je tam cesta směřující přibližně k Místodržitelskému letohrádku o kus výše; dorazíte po ní na velkou okružní cestu, kterou jste dříve přešli - jděte doleva a v její zatáčce vlevo rovně cestou stoupající k letohrádku; ta se stočí doprava, takže pod letohrádkem musíte zatočit doleva, abyste se k němu dostali; u něj se pokochejte výhledem a vyjděte branou ústící na náměstí Pod kaštany u ruského velvyslanectví. Hned za plotem ambasády jděte doleva cestou ke světelné křižovatce, kde přejděte ulici Korunovační (nalevo) a pokračujte na ni kolmou ulicí Na Zátorce pozvolna se stáčející vpravo; po tomto oblouku následuje křižovatka, kde jděte vlevo ulicí U Vorlíků k železničnímu přejezdu, za nímž narazíte na hlavní ulici Milady Horákové, po níž jděte vpravo a hned na světlech vlevo, tramvajovým obratištěm Špejchar okolo nástupních zastávek na ulici Na Špejcharu a po ní pochopitelně mírně doprava na křižovatku s ulicí Badeniho, kde přejděte na protější roh pokračovaboše přímo podél ulice Na valech a následně mírně doleva k hradbám a podél nich k Písecké bráně, kolem níž jděte doleva a doprava, za ní pak mírně vlevo uličkou U letohrádku královny Anny stoupající ke tramvajové zastávce Královský letohrádek, kde přejděte tramvajovou trať a souběžnou ulici, vstupte do zahrady a zamiřte vpravo; bylo-li by zavřeno, museli byste jít podél zdi až k ulici U Prašného mostu, na niž přijdete i zahradou. Po zmíněné ulici jděte doleva, přejděte Prašný most a vstupte do areálu Pražského hradu. Chcete-li, můžete se dát vlevo a porozhlédnout se zde.
Dále trasa vede doprava východem na Hradčanské náměstí, po jeho levém okraji a přímo do Loretánské ulice, již opusťte za č.o.15 doleva po schodech na Úvoz, jděte doprava a před domy nalevo doleva cestou směřující ke strahovskému klášteru, k němuž však nechoďte, nýbrž se stočte doleva a po vrstevnici dojděte doprostřed schodů, po nichž stoupejte, dále i po schodech dalších, abyste se dostali na Petřín s rozhlednou, křížovou cestou, bludištěm a kostelem sv. Vavřince. U rozhledny projděte zdí, za níž se dejte doleva růžovým sadem ke stanici lanové dráhy, vpravo okolo ní, pak mírně vlevo a po hlavní cestě okolo Štefánikovy hvězdárny ven ze zahrad, načež odbočte vlevo do Kinského zahrady, sejděte na místo, kde nelze jít rovně a vyberte si klesající cestu napravo, která serpentýnami dojde ke schodům, před nimiž se dejte doprava cestou vedoucí přímo k ulici Na Hřebenkách; po ní jděte dolů a stále rovně (před velkou křižovatkou, kde jde hlavní ostře vlevo, je dobré být na pravém chodníku; za ní se držte levého chodníku, protože vás dovede zkratkou na Podbělohorskou). Doševše na Podbělohorskou jděte po této rovně dolů, na přechodu ji přejděte a stočte se spolu s ní k zastávce Klamovka, kde jděte před kaplí Nanebevzetí P. Marie cestou doprava.
Na hlavní Plzeňské jděte vpravo a na světlech doleva do Jinonické. S ní přejděte další světla, okolo Turbové, Božínky, Měchurky a dalších vil jděte do zatáčky doprava, později zatáčky doleva a ještě jednou doprava, až u zastávky U Waltrovky Jinonická skončí a vy pokračujte rovně Klikatou, dvěma zatáčkami do podjezdu a za ním nikoliv vpravo po hlavní, ale rovně ulicí U Waltrovky, pak doleva ulicí Na Hutmance k železničnímu přejezdu, před ním doprava ulicí Do polí a následně vzhůru doprava chodníkem k ulici Puchmajerově, za níž je stanice metra Jinonice.
Od ní pokračujte po žluté turistické značce podchodem a chodníkem nad hlavní ulicí Radlickou, na další světelné křižovatce přes ni a pak podél ní k další křižovatce, z níž pokračujte mírně doleva ulicí Mezi lány a následně hned zkratkou doleva k ulici Mezi rolemi, již o kus výše opusťte vpravo do ulice Vavřinecké vedoucí ke hřbitovnímu kostelu sv. Vavřince. Za hřbitovem se dejte doprava po pěšině okrajem pole k lesu, jímž to můžete vzít rovně po pěšince; za ním pak jděte doleva a nechte se vést značením (na dalším rozcestí mírně doprava) na hradiště Butovice a kolem něj celého až k místu, kde se stočíte vpravo na stezku klesající do Prokopského údolí, v němž přejděte vlevo na modrou, která vás povede ke Hlubočepům. Cestou ji můžete podvakrát zajímavě opustit. Prvním případem je za Dalejemi tunel zrušené vlečky nalevo od silničky, jímž můžete projít s tím, že neuvidíte kříž nahoře na skále, v místech, kde stával kostelík; druhý případ je u domů stojících za Dalejemi a tunelem, kde se silnička stáčí doprava; zde můžete jít rovně (nalevo od zahrady) po staré modré cestou vedoucí přímo k jezírku.
Od jezírka jděte doprava, čímž se vrátíte na modrou a budete po ní moci pokračovat k viaduktu, jejž podejdete, přijdete do centra Hlubočep a tam se dáte dvakrát doleva do ulice Pod Žvahovem, s níž se stočíte doprava a budete stoupat na Žvahov, odkud vás ulice Pod Žvahovem svede k železničnímu podjezdu, jímž projdete na hlavní ulici Na Zlíchově, po níž se dejte doprava ke tramvajovému obratišti Hlubočepy, kde modrá končí. Naproti tramvajové zastávce směrem na Barrandov je vlevo podchod pod železniční tratí, do něhož po pěšince sejděte, projděte jím a hned se dejte doprava po ulici Zbraslavské podél železniční trati na Černošice a Strakonické silnice. Podejdete silnici K Barrandovu, po chvíli uvidíte napravo kapli P. Marie Bolestné a dále půjdete pod Barrandovskými skalami do Malé Chuchle, kde si na rozcestí vyberte pravou - dlážděnou - ulici (pokračování Zbraslavské) , podejděte most Inteligence a napojivše se na žlutou značku dojděte do centra vsi s kostelem Narození P. Marie, zatočte k němu a za ním si vyberte stoupající cestu nalevo. O dost výše odbočte ostře doleva a dostoupejte k mini ZOO, kousek za níž se stočíte doleva a přijdete na rozcestí na okraji lesa, z něhož žlutá pokračuje mírně doleva, ale vy jděte bez značení po cestě mírně vpravo (po okraji lesa, jenž musí být nalevo od vás). Tato cesta vás dovede na rozcestí na konci háje, podél něhož jste šli; zde se dejte doprava a potom doleva do nové zástavby. Následně jděte stále rovně, a to nejen ulicí Granátovou, ale také dál po pěšině podél plotů; tato cesta vás přivede na hlavní ulici Ke Smíchovu přicházející zpoza vás; pokračujte i po ní skoro rovně a dojděte až k autobusové zastávce Slivenec.
U ní se dejte doleva na parkoviště, přes ně k rybníčku a zleva kolem něj ke kostelu Všech svatých, jejž obejděte zprava, po ulici se vraťte doprava na Ke Smíchovu a pokračujte po ní v původním směru ke čtyřproudové silnici K Barrandovu; ulice na křižovatku s ní vede drobnou oklikou, takže to vemte zkratkou k viditelným semaforům a přejděte velkou K Barrandovu (nejlépe, až budou mít auta na ní červenou). Dostanete se tak na ulici K Austisu, s níž se stočte doleva a jděte přímo kolem křížku a podniků na nadjezd silnice Novořeporyjské, za nímž se dejte zkratkou doleva na cestu odbočující opodál vracejíc se k Novořeporyjské. Podél Novořeporyjské dojdete před dálniční nájezd, kde se cesta konečně stočí doprava vzdalujíc se od ní a přibližujíc se k rozvodně. Rozvodnu pak budete zleva obcházet a cestou se k vám připojí červená turistická značka, s níž se dáte doleva (v rohu doprava a teprve potom - u brány - doleva); červená vás povede na vyhlídku do Radotínského údolí, odkud do něj sklesá a vyjde přímo u autobusové zastávky Maškův mlýn. Tady červenou opusťte a jděte přímým směrem (kousíček nalevo) pěšinkou přes lávku, za níž budete prudce stoupat; na rozcestí je cestou pouze ta pěšina nalevo; pokud však zvolíte pravou, cestu si zkrátíte, byť bude o něco náročnější; pokud jste šli levou cestou, stočte se později stejně vpravo (takže ševše zkratkou na tuto cestu jednoduše přijdete a dáte se doprava), o něco dále pak jděte doleva - dorazíte na rozcestí, kde pokračujte rovně. Jdouce stále rovně vyjděte z lesa a přes pole dojděte až do Kosoře, kde vstoupíte do Školské ulice, jíž jděte přímo a pak zatáčkou doleva, za níž přijdete ke kapličce, od níž pokračujte cestou napravo (mírně) po okraji obce na hlavní příjezdovou silnici, již jen přejděte, před autobusovou zastávkou to vezměte obratištěm (mírně doprava) a vpravo po malé silničce na Radotín. Silnička později serpentýnou přichází do údolí, v němž sklesejte k cestě vpravo; na tu odbočte. Přejdete potůček a stočíte se zpět; po chvíli se dejte po velké cestě doleva a stoupejte po okraji přírodní rezervace Klapice na rozcestí v sedle, kde jděte rovně, ale hned potom mírně doprava lesní cestou, která se později na chvíli mění v pěšinku; nakonec vás přivede na červenou značku v místě, kde tato jde do velké zatáčky vpravo; pokračujte po ní přímo dolů, abyste vyšli na radotínskou ulici Otínskou, kde se dáte doleva, ulicí Na Výšince dojdete na nám. Osvoboditelů, na něm se dáte vpravo a za posledním objektem napravo se stočíte doprava na cestu k podchodu pod železniční tratí, za níž přímo ulicí Felberovou dojdete ke kostelu sv. Petra a Pavla.
Od něj pokračujte po červené, s níž přejděte po lávce řeku Berounku a ulicí K Radotínu dojděte k velkotržnici Buda, na jejímž konci je rozcestí s turistickými směrovkami, z něhož nová červená pokračuje dál rovně, avšak vy odbočte po staré červené na cestu vlevo. Ta jde okrajem pole stále rovně, až skončí u brány; odtud pokračujte přímým směrem po okraji pole k lesíku (a PP Krňák), přes nějž vede rovně (napravo - kousek od ní - je jezírko) pěšinka přecházející po drobné lávce Lipanský potok a stoupající na komunikaci dálničního nájezdu, po níž jděte samozřejmě doprava; nájezd pak přejděte, podejděte dálnici a přeševše i druhou větev nájezdu pokračujte silnicí Ke Krňovu k čističce, u níž začíná napravo pěšinka souběžná se silnicí (můžete na ní vidět staré značky). Tato pěšinka skončí na okraji zástavby Zbraslavi, ulice Ke Krňovu vás pak po chvilce přivede ke vstupu do areálu kláštera, jejž si můžete prohlédnout.
Od kláštera pokračujte ulicí Ke Krňovu na blízké Zbraslavské náměstí.
Náměstí přejděte úhlopříčně a zpátky na aktuální červené pokračujte ulicí Žitavského k zastávce Most Závodu míru a za ní doleva na tento most. Za Vltavou červenou opusťte - nadejděte ještě železniční trať, potom opusťte silnice doprava po schodech a dojděte na rozcestí, kde se kromě jiného rozdělují dva směry zelené; vy si vyberte stoupající zelenou - hned za rozcestím můžete jít trošku mírněji stoupající zkratkou, potom se již držte značení. Přes hradiště Závist a rozcestí Hradiště, rozc. vás zelená přivede nakonec až do Dolních Břežan, jimiž jde přímo na nově upravenou náves, kde si můžete prohlédnout zámek. Po zelené pokračujte na kruhový objezd, u něhož značka končí; vy jej opusťte ulicí doprava, dojděte na křižovatku u rybníka Pazderák (nalevo) a zde odbočte doprava směrem na Libeř. Silnice vede dlouho rovně mimo obce - okolo pomníku a vodojemu, až vystoupá na kopeček před Libří, z nějž klesá serpentýnami, ale vy v první zatáčce doleva odbočte na zkratku, níže hlavní jen přejděte, následně se jí dotkněte a jděte novým parčíkem (spíše nalevo) na jinou hlavní ulici; po té jděte jenom kousíček doleva a hned odbočte vpravo na klesající cestu podél nové zástavby - po ní rovně sejděte na můstek přes Zahořanský potok, za nímž se napojíte na modrou turistickou značku, s níž se pod lesem stočte doleva. Modrá vás povede chatovými osadami po okraji lesa, stále napravo od potoka - v jednom místě jde ostře doprava - až za posledními chatami do lesa vstoupí, přijde k plotu psárského ústavu a ten obchází zprava, přičemž vyjde na silnici, po níž se dá vlevo k centru Psár. Tam naše trasa končí.
Cíl: Psáry: PID 332
                  PID 334

Fotky: Praha (b44-b53, b58-b63); Praha Z (486-488, 500-509)