Okolo letiště a do Řeporyj - celkem 44,5km
Trasa: Před. Kopanina - Horoměřice - Kozí hřbety - Únětice - Čer. Vůl - Statenice - Kopaninský ml. - Štěrbův ml. - Tuchoměřice - Černovičky - Středokluky - Běloky - Makotřasy - Lidice - Hostouň - Jeneč - Litovice - Hostivické rybníky - Břve - Sobín - Zličín - Řepy - Bílý Beránek - dvůr Háje - Stodůlky - Řepora - Řeporyje

Oblasti: Kladensko; Praha a okolí
Kategorie: LII. díl Průvodce

Rozložení 1: část A: Přední Kopanina - Hostouň - 25,5km
                      část B: Hostouň - Řeporyje - 19km
Rozložení 2: část D: Přední Kopanina - Středokluky - 18km
                      část E: Středokluky - Litovice - 14km
                      část F: Litovice - Řeporyje - 12,5km

Start: Přední Kopanina: 161
                                        312
Popis trasy: Pokud přijedete linkou 161, jež v Přední Kopanině končí, vydejte se po směru jízdy a hned doprava přes dvůr - dnes příjemné Hokešovo nám. - k nácestným zastávkám na hlavní ul. K Tuchoměřicům, od nichž se můžete podívat vlevo k rotundě sv. Maří Magdalény.
Dál pokračujte vpravo (tedy proti směru jízdy od Dejvické) po zde začínající žluté značce, jež po chvíli opustí hlavní (stáčející se vpravo) rovně, směřujíc k okraji lesa. Po chvíli do lesa vstoupí a přivede vás na rozcestí Sv. Juliána, odkud pokračujte vpravo po červené - na Horoměřice. Vyševše z lesa půjdete pěšinou k městečku, kde vstoupíte do ulice K lesu a následně přijdete do Konzumní; na jejím konci se značka dává doprava, ale vy jděte mírně vlevo (a pak vpravo) do ulice U studánky, jíž přijďte k rybníčku a podél něj se dejte doprava. Přiševše na hlavní Velvarskou pokračujte doprava kolem zámečku; hlavní se podél něj stočí doleva a za ním se dejte vlevo po zelené (ul. K rybníku). Zelená vás po chvíli povede doprava a po okraji chatové osady a lesa vás přivede k silnici, již přejděte a nechte se vést po Kozích hřbetech; vyjděte i na vyhlídku, z níž lze na druhé straně sejít zpět na dolní cestu bez vracení se, ale pak si dávejte opravdu hodně velký pozor - zelená se na velmi špatně označeném místě dává doleva (kdybyste to přešli, musíte jít pak ostře vlevo po klesající cestě); značka vás následně přivede na vyhlídku na konci Kozích hřbetů a svede po pěšince na cestu do údolí Únětického potoka na rozcestí pod Alšovou vyhlídkou, na niž můžete vyjít po modré odbočce.
Dál pak pokračujte vlevo po modré do Únětic. Když přijdete na hlavní ulici, můžete to vzít ještě nahoru po schodech ke kostelu Nanebevzetí P. Marie.
Potom vás modrá povede dále údolím do Černého Vola, kde dříve šla vlevo a vpravo pokračujíc spodem, ale stále nevím, jak přesně, takže to možná vemte spíš po její současné verzi vpravo vzhůru po hlavní silnici a pak doleva první uličkou, abyste nakonec sklesali zpátky k potoku a přišli do vlastních Statenic, v nichž připojivše se na hlavní (doprava) modrou opusťte a jděte zkratkou pod křižovatkou kolem zvoničky a sochy na ulici odbočující vlevo, po níž vede žlutá značka. Ulice se značkou se stočí vlevo (napravo můžete vidět zanedbaný zámek), minete autobusovou zastávku a zatočíte doprava, abyste Statenice opustili po silničce kolem hřiště; u chat jde žlutá doleva, ale vy ji opusťte pokračujíce po silničce, která se následně také stočí vlevo a povede vás okolo Kopaninského mlýna ke mlýnu Štěrbovu (před ním je autobusové obratiště). Za Štěrbovým mlýnem se silnice stáčí mírně doleva, ale vy jděte rovně stoupající cestou k domům, již ještě před nimi opusťte na menší souběžnou cestu nalevo - vedoucí pod zahradami a následně přecházející v pěšinu, po níž se dostanete na hořejší cestu, po které se dejte vlevo a vstupte do Tuchoměřic. Ulička Rovná vás přivede na hlavní Školní, po níž stoupejte (rovně) k zámku s kostelem sv. Víta; před ním si můžete zkrátit serpentýnu po schodech, ale také stojí za to podívat se na něj. Dál pokračujte po hlavní na křižovatku, kde odbočte vlevo po zelené značce, vedoucí okolo skladů po silnici k železniční zastávce, kousek za níž se dává doprava. Po silničce sejdete do Černoviček, jimiž projdete na druhý konec, kde se zelená dává doleva - odtud si můžete ještě zajít rovně ke hřbitovnímu kostelu sv. Vavřince.
Pak vás zelená povede silničkou k dálničnímu nájezdu, jejž podejděte a přijďte na okraj Středokluk, kde to můžete vzít po zelené chodníčkem, ale také po hlavní ulici - vedoucí kolem kostela sv. Prokopa. Nad ním, kde se obě cesty potkají, je autobusová zastávka.
Dál vás zelená povede stále rovně na větší ulici a z ní na odbočku směr Běloky. U začátku Běloků značka odbočuje vpravo na zkratku, aby vás příjemnými stezkami přivedla na náves, po níž jde doprava a vlevo (pod kaplí sv. Floriána). Následně se stočíte doprava a vyjdete ze vsi po silničce k Makotřasům, kde hned na začátku odbočíte doleva, takže půjdete jen jejich okrajovou částí a pak dojdete silničkou do místa někdejších Lidic. Prohlédněte si zde pozůstatky vypálené vsi a potom pokračujte rovně kolem hřbitova.
Až nalevo skončí les, opusťte silničku doleva na cestu stoupající podél něj. Cesta vyjde mezi pole a na nich se stáčí vpravo a vlevo, pak přijde na kolmou cestu, kde skončí - tady se dejte doprava k posedu a u něj doleva na cestu klesající do údolí; dole jděte vlevo podél Dolanského potoka, jejž po chvíli přejděte a pokračujte po jeho druhém břehu. Poté se spolu s cestou stočte doprava, na rozcestí si vyberte tu levou a úvozem se přibližujte k Hostouni, na jejímž okraji dojděte na silnici (je nalevo) a po ní doprava vstupte do vesnice. Na větší křižovatce odbočte doleva a vyjděte ke kostelu sv. Bartoloměje.
Dále pokračujte rovně k přejezdu u žel. zastávky a dál po hlavní silnici přeložené kvůli dálnici, a to až k dálničnímu nájezdu. Zde rychlostní silnici přejděte po mostě, za nímž se můžete dát vlevo po prudkém svahu zářezu a šikmo se vzdalovat od dálnice do místa, kde se zbytek staré silnice připojuje na tu novou vedoucí napravo, zde pokračujte doprava; tento úsek můžete obejít, tak, že se dáte vlevo až po silnici a s ní pozvolna vystoupáte do zmíněné zatáčky vpravo. Za spojením staré a nové silnice přejdete koleje, načež jděte přímo až do centra Jenče - na světelnou křižovatku se silnicí č.606. Z ní trasa pokračuje rovně, ale vy se nejdřív podívejte vlevo na zvoničku a pěkné statky; potom tedy jděte z křižovatky rovně vzhledem k původnímu směru.
Ulice z křižovatky vychází mírně vpravo, pak se stáčí vlevo a po chvíli přichází do větší zatáčky doprava - tady ji opusťte rovně do slepé uličky, na jejímž konci obejděte závoru, za níž se stočte doleva po cestě vedoucí podél okraje obce a následně doprava, abyste se od Jenče začali vzdalovat. Cesta se zmenšuje a po čase přímá pěšina skončí - zde jděte vlevo a po chvíli doprava; za čas dojdete k čistírně osiv, kde se připojíte na poutní cestu od Hájku k pražské Loretě, která zde vede po příjezdové cestě; po ní se dejte doleva, přejděte železniční trať a ze silniční křižovatky jděte rovně klesajíce do Litovic. Přímo obejdete tvrz, přejdete náves a dojdete k autobusové zastávce.
Za ní odbočte doprava. Ulička vás přivede k rybníku, podél nějž jděte k okraji lesa, do kterého vstupte (po pěšině kopírující břeh rybníka). Po chvíli překonáte potůček, za nímž se dejte po pěšině vpravo; za čas vás tato pěšina přivede na konec lesa a větší stezku, po níž jděte vlevo. Cesta přijde do Břvů, kde vstoupí do uličky U ovčína, po které klesejte (takže u statku vlevo) na malou náves se zvoničkou, kde se stočíte doprava, ale držte se nalevo a pod zvoničkou odbočte vlevo do uličky Pod rybníkem, jež vás přivede na hráz Břevského rybníka, po níž vede hlavní ulice Hájecká. Tou pokračujte doleva; držte se hlavní, vyjděte po ní ze vsi a držte se silnice až do Sobína (ten už je částí Prahy), kam vstoupíte ul. Ke Břvům. Jí přijďte na křižovatku s významnější ulicí (Hostivickou) a po ní se dejte doprava kolem zastávky Valtická, rybníčka, zatáčkami vlevo a vpravo ke kapličce a znovu vlevo a vpravo k zast. Blatnická, za níž - spolu s cyklotrasou - odbočte doleva do uličky Ke Zličínu. Stezka pro chodce a cyklisty vás provede pod Západní spojkou do ulice Mistřínské na Zličíně, jíž přijdete do centra této staré vesnice s bývalým obecním úřadem; zde se můžete podívat vpravo ke hlavní, ale dál pokračujte rovně (stále Mistřínská) k rybníčku, vlevo kolem něj, podél jeho břehu se stočte vpravo, dojděte až na jeho protější okraj a tam opusťte Mistřínskou doleva do maličké uličky (Lačnovské). Tou jděte (rozhodně se nestáčí doleva, naopak jde po chvíli vpravo) na hlavní Strojírenskou a po ní vlevo. Strojírenská se po chvíli stáčí doprava, později okolo bus zastávky přichází k železničnímu přejezdu, kus za nímž je křižovatka, na níž se dejte doprava (do ul. Na chobotě). Kolem parkovišť přijdete ke tramvajovému obratišti Sídliště Řepy, před nímž se dejte vpravo, stočte se vlevo spolu s ulicí, a pak tuto opusťte mírně doprava kolem budovy nádraží Praha-Zličín. To je ulice Drahoňovského, vedoucí podél železniční trati a parkovišť, načež se stáčí vlevo; chviličku po tom ji před budovou opusťte doprava po schůdkách a chodníčku ke hlavní napravo (Na Radosti) a po této se dejte doleva kolem Bílého Beránku (napravo) k velké světelné křižovatce, kterou přejděte na protější roh a pokračujte doprava podél Jeremiášovy stoupajícím a klesajícím chodníkem a kolem zastávky pod železniční trať. Ihned za vysokým podjezdem se dejte doleva na prudké schody ke trati. Nahoře pokračujte po pěšince podél železnice ke krásné kapli Nalezení sv. Kříže a dále k zahrádkářské osadě, kde se cesta stočí vpravo. Cesta vás povede kolem dvora Háje (za ním na rozcestí rovně) do zatáčky vlevo a pak přijde na ulici K Hájům, po níž se dejte vpravo mezi průmyslové areály. Za nimi se spolu s ulicí stočte doprava a pokračujte doprava po chodníku podél Bavorské, souběžné s Rozvadovskou spojkou, po níž dojděte k lávce, na niž vystupte (cesta vede z druhé strany), přejděte ji a za dálnicí se dejte vpravo. Cesta vás přivede k ulici Lýskově, již přejděte, jděte rovně za dům napravo a zamiřte mírně doprava; sejdete tak na kruhovou ulici Kociánovu, po níž se dejte vlevo podél domu a za ním směřujte zase jen mírně doprava na cestu podél areálu základní školy; po chvíli se tato cesta stočí doprava a přijde ke kostelu sv. Jakuba Většího, za nímž jděte vlevo, přejděte Kovářovu ul. a rovně sejděte do uličky V Brance, kterou se dejte doprava. Přivede vás na náves, kde je napravo velký statek a nalevo od něj vede ulička; tou pokračujte podél statku k panelákům, kde se dejte doleva k Šostakovičovu náměstí. Odtud projděte rovně mezi budovami, přímo přejědte Hábovu ulici a za domem napravo jděte doprava do vnitrobloku, jímž projědte vlevo na přístupovou cestu z druhé stany a z ní zamiřte k rušné Jeremiášově ul., kterou přejděte a pokračujte po pěšince s modrou značkou mírně vpravo podél silničky; po čase se od silničky vzdálíte k hornímu vstupu do skanzenu Řepora a podél oplocení sejdete na hlavní přístupovou cestu, po níž dojdete údolím do řeporyjské ulice Ve Výrech, jež vás přivede na větší ul. K Třebonicům, po níž vpravo dojdete na Řeporyjské náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla a autobusovou zastávkou.
Cíl: Řeporyjské náměstí: 230
                                        249
                                        256
                                        301
                                        352

Fotky: Praha (c79-c84, c93-c99); Praha Z (531-532, 544-549); Kladensko (180-197)