Po značené trase číslo 1 - celkem 71,5km
Trasa: Davle - Libřice - Oleško - N. Březová - Vrané n/Vlt - Zvolská homole - Jarov - Zbraslav - Peluněk - Radotín - Na Pískách - M. Strana - Solopysky - Vonoklasy - Karlík - Mořinka - Karlštejn - Dub sedmi bratří - Kubrychtova bd. - Sv. Jan p/Skalou - Záhrabská - Beroun - Zdejcina - Stradonice - Nižbor - Roztoky

Oblasti: Berounsko; Český kras; Křivoklátsko; Praha a okolí; Štěchovicko
Kategorie: LII. díl Průvodce

Rozložení 1: část A: Davle - Radotín - 20km
                      část B: Radotín - Beroun - 28,5km
                      část C: Beroun - Roztoky - 23km
Rozložení 2: část E: Davle - Radotín - 20km
                      část F: Radotín - Karlštejn - 17km
                      část G: Karlštejn - Beroun - 14,5km
                      část H: Beroun - Roztoky - 23km

Start: Davle,,obec: PID 338
                                PID 361
                                PID 390
           Davle,,u pomníku: PID 314
Popis trasy: Ze zastávky Davle,,obec směrem od Prahy vyjděte vlevo na most přes Vltavu, za nímž se dejte doleva po proudu řeky po červené značce (s číslem 1). Podél Vltavy se dostanete na Libřici, kde přejdete železniční trať a po chvíli odbočíte vlevo na pěšinku, prudce stoupající do kopce. Ve stoupání budete pokračovat i Oleškem, až se dostanete na louku, po níž zase přijdete k lesu, v němž se dáte vlevo a dojdete do Nové Březové, kde na hlavní ulici odbočíte doleva. Po silničce pak sejdete do Vraného nad Vltavou a dorazíte k železničnímu přejezdu, za nímž červená odbočuje doprava a pak zase doprava; přejde Zvolský potok a dá se doleva. Pokud se chcete podívat ke kostelu sv. Jiří, pokračujte po nové červené doleva, jinak se vydejte po pěšince podél trati, která vás nakonec dovede k přejezdu, jejž přejděte a zpátky na aktuální červené se dejte doleva a doprava.
Červená prudce stoupá na Zvolskou homoli, až se dostane na cestu přicházející zprava; po chvíli ji opustí, ale vy tak nečiňte, nýbrž jděte po této cestě pod dráty vysokého napětí, kde se stáčí doleva, ovšem vy zamiřte přímo po pěšince k lesu. Vede tudy naučná stezka, ale ta je velmi špatně značená, a navíc nejde až na samotnou homoli; držte se prostě cesty podél horního okraje srázu - nakonec přejdete dolík, v němž vpravo odbočuje pěšina dolů, a dojdete na krásnou vyhlídku.
Z této vyhlídky se kousek vraťte na zmíněnou stezku, odbočující při tomto pohledu vlevo - po chvíli zjistíte, že se jedná o starou variantu červené s pracně vybudovanou cestou po srázu. Pěšina je jasně patrná a nakonec vyústí na Jarově kousek od Vltavy, kde budete muset přejít Jarovský potok, načež se dostanete na cestu, po níž zamiřte vlevo. Přejděte silničku a přijďte k řece, podél níž se dejte vpravo. Držte se říčního břehu až na stanoviště někdejšího zbraslavského přívozu, z nějž stoupejte zpátky na silničku, po níž zde vede červená; po červené spolu se silničkou vyjdete k mostu Závodu míru, který přejděte a dojděte přímo na konec ulice, kde jděte doprava Žitavského ul., již opusťte - ještě před náměstím - 3. ulicí doleva - U lékárny (zase bez značky). Ta vás dovede na další hlavní - Elišky Přemyslovny -, po níž jděte doprava a pak hned doleva ul. Vladislava Vančury, na jejímž konci stojí Vančurova vila a také jeho socha. Odtud stoupejte po schodech kolem sochy, nad nimiž vyjdete na uličku U Karlova stánku, kde se dejte po stezce jen velmi mírně doprava - je skoro rovnoběžná s ulicí, ale neklesá; touto cestou dojdete na asfaltku stoupající (vpravo) ke kostelu sv. Havla, k němuž vyjděte, klidně to vemte kolem něj přes hřbitov, a nakonec pokračujte vlevo po silničce jdoucí podél hřbitova (zase na aktuální červené). Ta přijde do ulice Výzkumníků, jež vás přivede na hlavní K Peluňku, po níž sejděte vpravo na Peluněk, kde se dejte doprava a pak doleva po ulici K Radotínu, jíž se okolo velkotržnice Buda dostanete k lávce přes Berounku vedoucí k radotínskému kostelu sv. Petra a Pavla.
Od něj vás červená povede k podchodu pod železniční tratí a přes nám. Osvoboditelů ke vstupu do lesa u křižovatky Otínské s Jelenovskou, kde se dáte doprava a budete prudce stoupat. Vyjdete na hřeben a po něm půjdete lesem ke hřbitovu, za nímž přijdete na silnici, kterou přejděte, jděte kousek nahoru a pak vstupte na lesní pěšinu, jež vás přivede na okraj chatové osady; přijdete k domům a dáte se podél nich doleva. Cesta vás pak dovede na Sulavu, kde červenou na chvilku opusťte - jděte rovně k chatám a do lesa, kde na prvním rozcestí odbočte doprava a pak si vyberte více klesající cestu (tu napravo), po níž se nejrychleji dostanete do okrajové části Solopysk; tou sejděte do údolí, kde se znovu připojíte na červenou a půjdete s ní do centra vesničky, kde přejdete silnici a budete stoupat nad Vonoklasy, kam nakonec sejdete po silnici a z rozcestí u kostelíka sv. Václava budete pokračovat hlavní ulicí na její úplný konec, z nějž vstoupíte do lesa a sklesáte do údolí Karlického potoka, v němž se dáte doprava po silničce a po nepříliš dlouhé době odbočíte doleva na cestu stoupající k Mořince, jíž projdete na větší silnici, tu jen přejdete a budete pokračovat cestou po okraji pole k další silnici, po jejímž přejití vás značka povede po okraji lesa a pak do něj vstoupí, aby klesala na Karlštejn, kde se dá vpravo vzhůru ke hradu.
Cesta se stočí doleva a přivede vás k bráně, od níž značka klesá doprava po pěšině na údolní silničku, po níž kousek jde a pak ji opustí mírně vlevo nahoru k Dubu sedmi bratří, u kterého se dává doleva. Nejprve od něj mírně stoupá a v lese později začne klesat na rozcestí u Kubrychtovy boudy, kde vás vede doprava k boudě a u ní doleva na Bubovické vodopády, od nichž vystoupá na cestu vedoucí na rozcestí Boubová na silnici, již jen přejde, prudce sklesá do údolíčka, vystoupá na Vysokou stráň a přes Propadlé vody skledá do Svatého Jana pod Skalou, kde uvidíte klášter s kostelem Narození sv. Jana Křtitele a odkud můžete po dlouhé odbočce vyjít na vysokou skálu nad obcí s překrásným výhledem.
Dále pokračujte (nadále po červené) kolem hřbitova s kaplí, za nímž odbočíte vlevo a prudkou stezkou vystoupáte k okraji Záhrabské, podél nějž dojdete ke chráněnému Dubu na Herinkách, od nějž jde červená po pěšince mírně doprava a pak dolů; přijde na louku a sklesá k berounské nemocnici, u níž se dáte vlevo, přijdete na železniční most, po němž překonáte Berounku a kousek od nádraží se stočíte doprava; pak přijdete na náměstí.
Z něj vyjděte kolem kostela sv. Jakuba Většího; na světlech přejdete hlavní ulici a půjdete Talichovou stále rovně ven z města. Za koncem zástavby opustíte silnici a sejdete k potoku, kde se červené značky rozdělují - vy jděte doprava na pěšinu prudce stoupající podél plotu. Nad chatovou osadou se stočíte doleva a lesem nakonec dojdete až na silnici, po níž přijdete do Zdejciny a dáte se vpravo. Nyní budete klesat po silnici a několika zkratkách až do údolí Berounky, kde se stočíte doleva a dojdete do Stradonic. Jimi vás značka provede po hlavní ulici a pak dorazíte do Nižbora, kde jděte na křižovatce rovně a hned za ní opusťte ulici doprava na stezku stoupající k zámku. Za ním vyjdete na silnici, jež sem vystoupala pozvolněji, a za okrajem Nižbora ji - stáčející se doleva - opustíte rovně na cestu k lesu, jímž sklesáte k potůčku, přejdete ho, ale nepůjdete po cestě podél něj, nýbrž zase nahoru, abyste přišli k odbočce na vyhlídku Čerchov.
U ní se vlastní značka stáčí vlevo, o poznání později jde doprava, přejde cestu a následně se dává po menší doprava. Po čase tuto cestu opustíte doprava, přijdete zase na tu velkou, dáte se po ní doleva, pak zase doleva a následně vpravo sklesáte do chatové osady, jíž vás červená přivede k prudkému srázu do údolí, kam sestoupíte, půjdete kousek společně s modrou a potom se dáte doprava. Vystoupáte nad údolí a polní cestou dojdete na rozcestí se žlutou u Žloukovické hájovny, kde se dáte doleva a budete stoupat po cestě lesem, již výše (u přístřešku) opustíte mírně doprava na cestu klesající ke Žloukavě. Dole půjdete rovně vzhůru podél jednoho z pramenů Žloukavy přes Pustou seč a nakonec prudčeji vzhůru k silnici, kde se dáte doleva na křižovatku a na ní rovně pryč ze silnic - po cestě na rozcestí Dlouhý hřeben, na němž se sejdete se druhou červenou od Berouna; tady se dejte doprava a jděte přes rozcestí se žlutou zase k silnici, po níž půjdete kousek doleva, pak ji opustíte na duhou stranu a budete intenzivně klesat do Roztok, kde přijdete na rozcestí se žlutou; pokud trasu nejdete v sezoně provozu víkendových spojů linky 310081, dejte se tady doprava po žluté, jež vás přivede k nádraží, odkud dojedete vlakem do Berouna; jinak pokračujte doleva po červené, s níž se pak dáte doprava a přijdete na hlavní ulici, po níž budete klesat do zatáčky vlevo, kde ji opustíte rovně do prudčeji klesající uličky k mostu. Linka 81 by zde sice měla stavět na zastávce U mostu, ale ve skutečnosti začíná napravo - u označníku zastávky Roztoky,,závod.
Cíl: Roztoky,,u mostu: 310081

Fotky: Praha Z (511-522); Praha (c16-c19); Berounsko (574-579); Rakovnicko (187)