Matematika (otázky) .zip

 1. Algebraické výrazy
 2. Lineární funkce, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 3. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice
 4. Rovnice s neznámou pod odmocninou, ve jmenovateli a v absolutní hodnotě
 5. Rovnice s parametrem
 6. Logaritmická funkce a fovnice a exponenciální funkce a rovnice
 7. Goniometrické funkce a rovnice, vztahy mezi goniometrickými funkcemi
 8. Aritmetická a geometrická posloupnost
 9. Nekonečná geometrická řada
10. Kombinatorika
11. Pravděpodobnost
12. Komplexní čísla
13. Základy matematické logiky
14. Zobrazení v rovině
15. Trojúhelník
16. Stereometrie - tuto jsem se nakonec rozhodl nezpracovávat, jestli si na to někdo troufnete, budu vám vděčný, když mi to pošlete
17. & 26. Objem a povrch těles
18. Analytická geometrie - vektory, přímka v rovině a prostoru
19. Analytická geometrie - polohové a metrické úlohy
20. & 21. Analytická geometrie - kuželosečky
22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich limita a derivace
25. Integrální počet
27. Množiny
D03. Rovnice vyšších stupňů

Všechny tyto maturitní otázky byly zpracovány ve školním roce 2007/08 na Gymnasiu Jiřího Gutha-Jarkovského na Praze 1 a jejich autorem jsem já, tedy Ondřej Kališ.